Translation status

Strings171
97.0% Translate
Words1889
96.6%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Achievements 19.4% 20.3% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% Translate
Subscriber 94.6% 97.1% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Backgrounds 85.4% 80.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Settings 95.7% 97.9% 1.4% 0.4% 0.0% 0.4% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Character 97.8% 95.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
Content 86.4% 77.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
Communityguidelines 94.4% 84.6% 5.5% 0.0% 0.0% 2.3% Translate
Questscontent 87.1% 92.8% 8.0% 0.0% 0.0% 0.1% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Defaulttasks 41.2% 44.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% Translate
Front 99.0% 97.9% 0.6% 8.2% 0.0% 0.0% Translate
Gear 88.4% 86.7% 0.1% 0.3% 0.0% 0.2% Translate
Generic 98.3% 99.4% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 96.2% 95.3% 2.6% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Limited 89.9% 94.3% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages 93.9% 90.1% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pets 97.9% 99.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Quests 92.0% 90.9% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% Translate
Rebirth 96.4% 97.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 7.0% 0.0% 3.5% Translate
Tasks 99.5% 99.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop 2842087a43, 19 hours ago
Filemaskwebsite/common/locales/*/npc.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/npc.json
Translation file website/common/locales/bg/npc.json
When User Action Detail Object
3 weeks ago SabreCat New string to translate Habitica/Npc - Bulgarian
3 weeks ago SabreCat Resource update Habitica/Npc - Bulgarian
a month ago SabreCat Committed changes Habitica/Npc - Bulgarian
a month ago dopici Translation changed Habitica/Npc - Bulgarian
Тук се съхранява екипировката Ви! Снаряжението Ви променя показателите Ви. Ако искате да покажете различна екипировка на героя си, без да променяте показателите си, щракнете „Използване на костюм.
a month ago dopici Translation changed Habitica/Npc - Bulgarian
Тази колона е за ежедневните задачи. За да продължите, добавете нещо, което трябва да правите всеки ден! <strong>Примерни ежедневни задачи</strong>: <strong>Да си оправя леглото</strong>, <strong>Да си изчистя зъбите с конец</strong>, <strong>Да проверя работната си е-поща</strong> и т.н.
a month ago dopici New contributor Habitica/Npc - Bulgarian
3 months ago phillip New string to translate Habitica/Npc - Bulgarian
3 months ago phillip Resource update Habitica/Npc - Bulgarian
3 months ago None New source string Habitica/Npc - Bulgarian
6 months ago SabreCat Resource update Habitica/Npc - Bulgarian
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 171 1889
Translated 97.0% 166 1825
Needs editing 1.7% 3
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 24, 2019, 10:42 a.m.
Last author Gleb Sh

Activity in last 30 days

Activity in last year