Translation status

Strings230
97.8% Translate
Words1710
95.2%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Achievements 55.3% 54.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscriber 99.5% 99.8% 0.0% 0.0% 0.4% 8.2% Translate
Backgrounds 91.2% 88.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Settings 94.7% 95.9% 1.4% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Content 85.9% 77.5% 0.8% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
Communityguidelines 94.4% 84.6% 5.5% 0.0% 0.0% 2.3% Translate
Questscontent 85.5% 90.7% 8.4% 0.0% 0.0% 0.1% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Defaulttasks 41.2% 44.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% Translate
Front 98.7% 97.7% 0.6% 8.2% 0.0% 0.0% Translate
Gear 86.0% 83.8% 0.1% 0.3% 0.0% 0.2% Translate
Generic 97.3% 96.9% 0.6% 0.3% 0.0% 0.6% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 95.8% 94.9% 2.6% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Limited 86.7% 90.7% 1.1% 0.0% 0.0% 0.5% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages 91.0% 86.9% 4.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Npc 95.9% 96.1% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pets 97.9% 99.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Quests 92.0% 90.9% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% Translate
Rebirth 92.8% 77.9% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 7.0% 0.0% 3.5% Translate
Tasks 99.5% 99.4% 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% Translate
When User Action Detail Object
2 months ago SabreCat New string to translate Habitica/Character - Bulgarian
2 months ago SabreCat Resource update Habitica/Character - Bulgarian
3 months ago SabreCat Committed changes Habitica/Character - Bulgarian
3 months ago dopici Translation changed Habitica/Character - Bulgarian
Аксесоар за тяло.
3 months ago dopici Translation changed Habitica/Character - Bulgarian
Аксесоар за гръб.
3 months ago dopici Translation changed Habitica/Character - Bulgarian
Аксесоар за глава.
3 months ago dopici Translation changed Habitica/Character - Bulgarian
Разпределяне на показателните точки по равно.
3 months ago dopici Translation changed Habitica/Character - Bulgarian
Воините нанасят повече и по-силни „критични удари“, които на случаен принцип дават злато, опит и шанс за падане на предмет при изпълнение на задача. Те също така нанасят сериозни щети на чудовищата-главатари. Играйте като воин, ако Ви мотивират изненадващите награди, или ако искате да раздавате правосъдие в мисиите с главатари.!
3 months ago dopici Translation changed Habitica/Character - Bulgarian
Критичен удар! Бонус:
3 months ago dopici New contributor Habitica/Character - Bulgarian
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 230 1710
Translated 97.8% 225 1628
Needs editing 0.4% 1
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 24, 2019, 8:53 a.m.
Last author Gleb Sh

Activity in last 30 days

Activity in last year