English Polish
achievement
alchemy alchemia
Arctic Fox Lis Polarny
Arctic Fox Set Zestaw Polarnego Lisa
Armoire Skrzynia
Axolotl Aksolotl
Bamboo Cane Bambusowa Trzcinka
by <%= attrs %> each o <%= attrs %> dla każdego atrybutu
cane
Character Build
Charming Champion Set Zestaw Urokliwego Mistrza
City of Dilatory Atleńtyda
Community Guidelines Regulamin Społeczności
CON
Confers no benefit.
Constitution by <%= con %> Kondycję o <%= con %>
Cryptic Crush Tajemnicze Zauroczenie
cuttlefish
decorative
Enchanted Armoire Zaczarowana Skrzynia