Key English Danish
questEvilSantaText Trapper Santa Pelsjægerjulemand
questEvilSantaNotes You hear agonized roars deep in the icefields. You follow the growls - punctuated by the sound of cackling - to a clearing in the woods, where you see a fully-grown polar bear. She's caged and shackled, fighting for her life. Dancing atop the cage is a malicious little imp wearing a castaway costume. Vanquish Trapper Santa, and save the beast!<br><br><strong>Note</strong>: “Trapper Santa” awards a stackable quest achievement but gives a rare mount that can only be added to your stable once. Du hører smertefulde brøl fra issletterne. Du følger lydene - der er afbrudt af en kaglende latter - til en lysning i skoven, hvor du ser en fuldvoksen isbjørn. Hun er buret inde og i kæder, og hun kæmper for livet. Dansende på toppen af buret kan du se en ondskabsfuld lille djævel iført et kasseret kostume. Besejr Pelsjægerjulemanden og red bjørnen!<br><br><strong>Note</strong>: “Pelsjægerjulemanden” belønnes med en stackable questpræstation, men giver et sjældent Ridedyr, som kun kan tilføjes til din Stald en enkelt gang.
questEvilSantaCompletion Trapper Santa squeals in anger, and bounces off into the night. The grateful she-bear, through roars and growls, tries to tell you something. You take her back to the stables, where Matt Boch the Beast Master listens to her tale with a gasp of horror. She has a cub! He ran off into the icefields when mama bear was captured. Pelsjægerjulemanden skriger i vrede og løber bort i natten. Den taknemmelige hunbjørn forsøger gennem brøl og knurren at fortælle dig noget. Du tager hende med tilbage til stalden hvor Matt Boch, Hviskeren, lytter til hendes historie med et rædselsslagent gisp. Hun har en unge! Han løb ud på issletterne da bjørnemor blev fanget. Hjælp med at redde hendes barn!
questEvilSantaBoss Trapper Santa Pelsjægerjulemand
questEvilSantaDropBearCubPolarMount Polar Bear (Mount) Isbjørn (Ridedyr)
questEvilSanta2Text Find the Cub Find Bjørneungen
questEvilSanta2Notes When Trapper Santa captured the polar bear mount, her cub ran off into the icefields. You hear twig-snaps and snow crunch through the crystalline sound of the forest. Paw prints! You start racing to follow the trail. Find all the prints and broken twigs, and retrieve the cub!<br><br><strong>Note</strong>: “Find the Cub” awards a stackable quest achievement but gives a rare pet that can only be added to your stable once. Da pelsjægeren fangede Isbjørneridedyret, løb hendes unge ud på issletterne. Du kan høre grene knække og sne knirke gennem den krystalklare lyd af skoven. Poteaftryk! I begynder begge at løbe for at følge sporet. Find alle sporene og de brækkede grene, og hent ungen!<br><br><strong>Bemærk</strong>: “Find isbjørneungen” belønnes med en stackable quest-præstation, men giver et sjældent Kæledyr, som kun kan tilføjes til din Stald en enkelt gang.
questEvilSanta2Completion You've found the cub! It will keep you company forever. Du har fundet ungen! Den vil holde dig med selskab til evig tid.
questEvilSanta2CollectTracks Tracks Spor
questEvilSanta2CollectBranches Broken Twigs Brækkede Grene
questEvilSanta2DropBearCubPolarPet Polar Bear (Pet) Isbjørn (Kæledyr)
evilSantaAddlNotes Note that Trapper Santa and Find the Cub have stackable quest achievements but give a rare pet and mount that can only be added to your stable once. Bemærk at Pelsjægerjulemanden og Find Ungen har stackable questpræstationer, men giver et sjældent Kæledyr og Ridedyr, som kun kan tilføjes din stald en enkelt gang.
questGryphonText The Fiery Gryphon Den Flammende Grif
questGryphonNotes The grand beast master, <strong>baconsaur</strong>, has come to your party seeking help. "Please, adventurers, you must help me! My prized gryphon has broken free and is terrorizing Habit City! If you can stop her, I could reward you with some of her eggs!" Seniordyretæmmeren <strong>baconsaur</strong> har kontaktet dit hold og bedt om hjælp. "Eventyrere, hjælp mig! Min prisvindende grif er sluppet fri og terroriserer Habitby! Hvis I kan stoppe hende, kan jeg tilbyde nogle af hendes æg som tak!"
questGryphonCompletion Defeated, the mighty beast ashamedly slinks back to its master. "My word! Well done, adventurers!" <strong>baconsaur</strong> exclaims, "Please, have some of the gryphon's eggs. I am sure you will raise these young ones well!" Overvundet vender det mægtige bæst tilbage til sin ejer. "Åh! Godt klaret, eventyrere!" udbryder <strong>baconsaur</strong>, "Her, tag nogle af griffens æg! Jeg er sikker på, at I vil opfostre ungerne godt!"
questGryphonBoss Fiery Gryphon Flammende Grif
questGryphonDropGryphonEgg Gryphon (Egg) Grif (Æg)
questGryphonUnlockText Unlocks Gryphon Eggs for purchase in the Market Åbner for køb af Grif-æg på Markedet
questHedgehogText The Hedgebeast Pindbæst
questHedgehogNotes Hedgehogs are a funny group of animals. They are some of the most affectionate pets a Habiteer could own. But rumor has it, if you feed them milk after midnight, they grow quite irritable. And fifty times their size. And <strong>InspectorCaracal</strong> did just that. Oops. Pindsvin er nogle sjove dyr. De er nogle af de mest kærlige kæledyr, en Habiticaner kan eje. Men rygtet siger, at hvis du giver dem mælk efter klokken slår tolv, bliver de ret irritable. Og halvtreds gange større. Og <strong>InspectorCaracal</strong> gjorde lige præcis det. Ups.