Translation status

56 Strings 94% Translate
5,140 Words 95%

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'release' into develop 51e8aa341d
Sabe Jones authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/faq.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/faq.json
Translation file website/common/locales/da/faq.json
None

Committed changes

Habitica / FaqDanish

Committed changes a month ago
MaybeSteveRogers

New translation

Habitica / FaqDanish

Gems are purchased with real money from Menu > Purchase Gems. When you buy Gems, you are helping us to keep Habitica running. We’re very grateful for every bit of support!

In addition to buying Gems directly, there are three other ways players can gain Gems:

* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Menu > Challenges to join some.
* Subscribe and unlock the ability to buy a certain number of Gems per month.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](http://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica).

Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the app without them!
Ædelsten købes for rigtige penge ved at trykke let på Ædelstensikonet i headeria Menu > Køb Ædelsten. Når folkdu køber Ædelsten hjælper deu os med at holde hjemmesidenHabitica kørende. Vi er meget taknemmelige for deressætter stor pris på al mulig støtte!

Udover at købe Ædelsten direkte, er der tre andre måder spillere kan optjene Ædelsten på:

* Vind en uUdfordring der er blevet lavet af en anden spiller. Gå til Social > ChalleMenu > Udfordringesr for at finde nogen at deltage i.
* Bliv abonnent og få adgang til at købe et begrænset antal Ædelsten med Guld hver måned.
* Bidrag med dine egne færdigheder til Habitica! Se denne side for flere detaljer: [Bidrag til Habitica](http://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica) (engelsk).

Vær opmærksom på, at genstande der er købt med Ædelsten ikke giver nogle statistiske fordele, så spillere kan stadig bruge app'en uden dem!
a month ago
MaybeSteveRogers

Translation changed

Habitica / FaqDanish

Gems are purchased with real money from Menu > Purchase Gems. When you buy Gems, you are helping us to keep Habitica running. We’re very grateful for every bit of support!

In addition to buying Gems directly, there are three other ways players can gain Gems:

* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Menu > Challenges to join some.
* Subscribe and unlock the ability to buy a certain number of Gems per month.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](http://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica).

Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the app without them!
Ædelsten købes for rigtige penge via Menu > Kødb Ædelsten. Når du køber Ædelsten hjælper du os med at holde Habitica kørende. Vi er sætter stor pris på al mulig støtte!

Udover at købe Ædelsten direkte er der tre andre måder spillere kan optjene Ædelsten på:

* Vind en Udfordring der er blevet lavet af en anden spiller. Gå til Menu > Udfordringer for at finde nogen at deltage i.
* Bliv abonnent og få adgang til at købe et begrænset antal Ædelsten med Guld hver måned.
* Bidrag med dine egne færdigheder til Habitica! Se denne side for flere detaljer: [Bidrag til Habitica](http://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica) (engelsk).

Vær opmærksom på, at genstande der er købt med Ædelsten ikke giver nogle statistiske fordele, så spillere kan stadig bruge app'en uden dem!
a month ago
MaybeSteveRogers

New translation

Habitica / FaqDanish

Gems are purchased with real money from Menu > Purchase Gems. When you buy Gems, you are helping us to keep Habitica running. We’re very grateful for every bit of support!

In addition to buying Gems directly, there are three other ways players can gain Gems:

* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Menu > Challenges to join some.
* Subscribe and unlock the ability to buy a certain number of Gems per month.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](http://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica).

Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the app without them!
Ædelsten købes for rigtige penge ved at trykke let på Ædelstensikonet i headeria Menu > Kød Ædelsten. Når folkdu køber Ædelsten hjælper deu os med at holde hjemmesidenHabitica kørende. Vi er meget taknemmelige for deressætter stor pris på al mulig støtte!

Udover at købe Ædelsten direkte, er der tre andre måder spillere kan optjene Ædelsten på:

* Vind en uUdfordring der er blevet lavet af en anden spiller. Gå til Social > ChalleMenu > Udfordringesr for at finde nogen at deltage i.
* Bliv abonnent og få adgang til at købe et begrænset antal Ædelsten med Guld hver måned.
* Bidrag med dine egne færdigheder til Habitica! Se denne side for flere detaljer: [Bidrag til Habitica](http://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica) (engelsk).

Vær opmærksom på, at genstande der er købt med Ædelsten ikke giver nogle statistiske fordele, så spillere kan stadig bruge app'en uden dem!
a month ago
MaybeSteveRogers

Translation changed

Habitica / FaqDanish

First, you need to join or start a Party (see [How to play Habitica with my friends](https://habitica.com/static/faq/5)). Although you can battle monsters alone, we recommend playing in a group, because this will make Quests much easier. Plus, having a friend to cheer you on as you accomplish your tasks is very motivating!

Next, you need a Quest Scroll, which are stored under Menu > Items. There are three ways to get a scroll:

- At level 15, you get a Quest-line, aka three linked quests. More Quest-lines unlock at levels 30, 40, and 60 respectively.
- When you invite people to your Party, you'll be rewarded with the Basi-List Scroll!
- You can buy Quests from the Quests Shop for Gold and Gems.

To battle the Boss or collect items for a Collection Quest, simply complete your tasks normally, and they will be tallied into damage overnight. (Reloading by pulling down on the screen may be required to see the Boss's health bar go down.) If you are fighting a Boss and you missed any Dailies, the Boss will damage your Party at the same time that you damage the Boss.

After level 11 Mages and Warriors will gain Skills that allow them to deal additional damage to the Boss, so these are excellent classes to choose at level 10 if you want to be a heavy hitter.
Først er du nødt til at starte eller blive en del af et Hold (se [Hvordan spiller jeg Habitica med mine venner](https://habitica.com/static/faq/5#party-with-friends)). Selvom du kan kæmpe mod monstre alene, så anbefaler vi en gruppe, fordi det vil gøre Quests meget lettere. Desuden er det meget motiverende med en ven, som hepper på dig mens du klarer dine opgaver!

Som det næste skal du bruge en Questskriftrulle, som findes under Menu > Items. Der er fire måder at få en skriftrulle på:

- På niveau 15 får du en Questserie, altså tre sammenhængende quests. Der bliver låst op for flere questserier ved niveau 30, 40 og 60.
- Når du inviterer folk til dit Hold, vil du blive belønnet med skriftrullen 'Basi-list'!
- Du kan købe questskriftruller fra questbutikken for Guld og Ædelsten.

For at kæmpe mod bossen, eller indsamle genstande til en indsamlingsquest, så udfør bare dine opgaver som normalt, og de vil blive talt med som skade i løbet af natten. (Det kan være nødvendigt at genindlæse data ved at trække ned på skærmen, for at se Bossens HP falde.) Hvis du kæmper mod en Boss og ikke udfører alle Daglige opgaver, vil Bossen skade dit Hold samtidig med at du skader bossen.

Efter niveau 11 vil Krigere og Magikere få Evner, der tillader dem at påføre Bossen ekstra skade, så disse to er gode valg at tage på niveau 10, hvis du ønsker at være en, der slår hårdt.
a month ago
MaybeSteveRogers

Committed changes

Habitica / FaqDanish

Committed changes a month ago
MaybeSteveRogers

Committed changes

Habitica / FaqDanish

Committed changes a month ago
MaybeSteveRogers

Suggestion accepted

Habitica / FaqDanish

First, you need to join or start a Party (see [How to play Habitica with my friends](https://habitica.com/static/faq/5)). Although you can battle monsters alone, we recommend playing in a group, because this will make Quests much easier. Plus, having a friend to cheer you on as you accomplish your tasks is very motivating!

Next, you need a Quest Scroll, which are stored under Menu > Items. There are three ways to get a scroll:

- At level 15, you get a Quest-line, aka three linked quests. More Quest-lines unlock at levels 30, 40, and 60 respectively.
- When you invite people to your Party, you'll be rewarded with the Basi-List Scroll!
- You can buy Quests from the Quests Shop for Gold and Gems.

To battle the Boss or collect items for a Collection Quest, simply complete your tasks normally, and they will be tallied into damage overnight. (Reloading by pulling down on the screen may be required to see the Boss's health bar go down.) If you are fighting a Boss and you missed any Dailies, the Boss will damage your Party at the same time that you damage the Boss.

After level 11 Mages and Warriors will gain Skills that allow them to deal additional damage to the Boss, so these are excellent classes to choose at level 10 if you want to be a heavy hitter.
Først er du nødt til at starte eller blive en del af et Hold (se ovenfor[Hvordan spiller jeg Habitica med mine venner](https://habitica.com/static/faq/5)). Selvom du kan kæmpe mod monstre alene, så anbefaler vi en gruppe, fordi det vil gøre Quests meget lettere. Desuden er det meget motiverende med en ven, som hepper på dig mens du klarer dine opgaver!

Som det næste skal du bruge en Questskriftrulle, som findes under Menu > Items. Der er fire måder at få en skriftrulle på:

- På niveau 15 får du en Questserie, altså tre sammenhængende quests. Der bliver låst op for flere questserier ved niveau 30, 40 og 60.
- Når du inviterer folk til dit Hold, vil du blive belønnet med skriftrullen 'Basi-list'!
- Du kan købe questskriftruller fra questbutikken for Guld og Ædelsten.
- Når du checker ind i Habitica et bestemt antal gange, vil du blive belønnet med Questskriftruller. Du får en skriftrulle ved check-in nr. 1, 7, 22 og 40.


For at kæmpe mod bossen, eller indsamle genstande til en indsamlingsquest, så udfør bare dine opgaver som normalt, og de vil blive talt med som skade i løbet af natten. (Det kan være nødvendigt at genindlæse data ved at trække ned på skærmen, for at se Bossens HP falde.) Hvis du kæmper mod en Boss og ikke udfører alle Daglige opgaver, vil Bossen skade dit Hold samtidig med at du skader bossen.

Efter niveau 11 vil Krigere og Magikere få Evner, der tillader dem at påføre Bossen ekstra skade, så disse to er gode valg at tage på niveau 10, hvis du ønsker at være en, der slår hårdt!.
a month ago
MaybeSteveRogers

New translation

Habitica / FaqDanish

The blue bar that appeared when you hit level 10 and chose a Class is your Mana bar. As you continue to level up, you will unlock special Skills that cost Mana to use. Each Class has different Skills, which appear after level 11 in the action bar at the bottom of the screen. Unlike your Health bar, your Mana bar does not reset when you gain a level. Instead, Mana is gained when you complete good Habits, Dailies, and To Do's, and lost when you indulge bad Habits. You'll also regain some Mana overnight -- the more Dailies you completed, the more you will gain.
Den blå bar der blev synlig da du nåede niveau 10 og valgte en klasse er din mana bar. Efterhånden som du fortsætter med at stige i niveau, låser du op for specielle evner der koster dig mana, når du bruger dem. Hver klasse har forskellige evner, der vil dukke op efter niveau 11 i den grå bar i bunden af skærmen 'Opgaver'. Ulig din 'Liv' bar bliver din mana-bar ikke genopfyldt, når du stiger et niveau. Istedet tjener du mana når du udfører en god vane, daglige opgaver, og To- Do's, og taber mana når du bukker under for en dårlig vane. Du genoptjener også mana i løbet af natten - jo flere daglige opgaver du fuldførte, jo mere mana får du.
a month ago
MaybeSteveRogers

New translation

Habitica / FaqDanish

The blue bar that appeared when you hit level 10 and chose a Class is your Mana bar. As you continue to level up, you will unlock special Skills that cost Mana to use. Each Class has different Skills, which appear after level 11 under Menu > Skills. Unlike your health bar, your Mana bar does not reset when you gain a level. Instead, Mana is gained when you complete Good Habits, Dailies, and To Do's, and lost when you indulge bad Habits. You'll also regain some Mana overnight -- the more Dailies you completed, the more you will gain.
Den blå bar der blev synlig da du nåede niveau 10 og valgte en klasse er din mana bar. Efterhånden som du fortsætter med at stige i niveau, låser du op for specielle evner der koster dig mana, når du bruger dem. Hver klasse har forskellige evner, der bliver tilgængelige efter niveau 11 under Menu > Evner. Ulig din 'Liv' bar bliver din mana-bar ikke genopfyldt når du stiger et niveau. Istedet tjener du mana når du udfører en god vane, daglige opgaver, og To- Do's, og taber mana når du bukker under for en dårlig vane. Du genoptjener også mana i løbet af natten - jo flere daglige opgaver du fuldførte, jo mere mana får du.
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 5,140 29,324
Translated 94% 53 4,928 28,012
Needs editing 5% 3 212 1,312
Failing check 10% 6 622 3,749

Last activity

Last change March 4, 2021, 6:25 a.m.
Last author Asta Jensen

Activity in last 30 days

Activity in last year