Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit 4.200.0 958f929a25
Sabe Jones authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/faq.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/faq.json
Translation file website/common/locales/da/faq.json
None

Committed changes

Habitica / FaqDanish

Committed changes 2 months ago
Bisboccina

Translation changed

Habitica / FaqDanish

Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. They will be stored in Menu > Items.

To hatch a Pet, you'll need an Egg and a Hatching Potion. Tap on the Egg to determine the species you want to hatch, and select "Hatch with Potion." Then choose a Hatching Potion to determine its color! To equip your new Pet, go to Menu > Stable > Pets, select a species, click on the desired Pet, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Menu > Stable [ > Pets ]. Tap on a Pet, and then select "Feed"! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](http://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). To equip your Mount, go to Menu > Stable > Mounts, select a species, click on the desired Mount, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also get Eggs for Quest Pets by completing certain Quests. (See below to learn more about Quests.)
Ved niveau 3 aktiveres Dropsystemet. Hver gang du fuldfører en opgave, vil du have en tilfældig chance for at modtage et Æg, en Udrugningseleksir, eller et stykke Kæledyrsmad. De vil opbevares i Menu > Genstande.

For at udruge et Kæledyr skal du bruge et Æg og en Udrugningseleksir. Klik på Ægget for at afklare hvilken art du vil udruge, og klik så på "Udrug Æg". Vælg derefter en Udrugningseleksir for at vælge dets farve! For at anvende et nyt Kæledyr skal du gå til Menu > Stald > Kæledyr, vælge en art, klikke på det Kæledyr du ønsker og vælge "Brug" (Din Avatar opdateres ikke med det nye valg).

Du kan også opfostre dine Kæledyr til Ridedyr ved at fodre dem under Menu > Stald [ > Kæledyr ]. Tryk på et Kæledyr og vælg "Fodr"! Du skal fodre et Kæledyr mange gange før det bliver et Ridedyr, men hvis du kan regne ud hvilken slags mad det kan lide, vil det vokse langt hurtigere. Prøv dig frem, eller [se løsningen her](https://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). For at tilføje dit Ridedyr skal du gå til Menu > Stald > Ridedyr, klikke på det Ridedyr du vil ønsker og vælge "Brug" (Din Avatar opdateres ikke med det nye valg).

Du kan også få Æg til Questkæledyr ved at fuldføre visse Quests. (Se herunder for at få mere at vide om Quests.)
2 months ago
Bisboccina

Translation changed

Habitica / FaqDanish

* Good Habits (the ones with a :heavy_plus_sign:) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a :heavy_minus_sign:) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a :heavy_plus_sign: and a :heavy_minus_sign: have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award Experience and Gold. Bad Habits subtract Health.
* Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by clicking the pencil item to edit it. If you skip a Daily that is due, your avatar will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!
* To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you Gold and Experience. You never lose Health from To Do's. You can add a due date to a To Do by clicking the pencil icon to edit.
* Gode Vaner (the ones with a :heavy_plus_sign:) er opgaver du kan gøre flere gange om dagen, såsom at spise grøntsager. Dårlige Vaner (the ones with a :heavy_minus_sign:) er opgaver du bør undgå, såsom at bide negle. Vaner med både et :heavy_plus_sign: og et :heavy_minus_sign: har et godt og et skidt valg, som fx at tage trappen VS at tage elevatoren. Gode Vaner belønner dig med Erfaring og Guld. Dårlige Vaner trækker fra dit Helbred (HP).
* Daglige er opgaver du skal gøre hver dag, såsom at børste tænder eller checke din email. Du kan justere de dage, en Daglig er forfalden på, ved at klikke på blyantsikonet for at redigere opgaven. Hvis du skipper en Daglig, der er fordalden, vil din avatar tage skade i løbet af natten. Tilføj ikke for mange Daglige af gangen!
* To Do's er din To Doliste. At fuldføre en To Do giver dig Guld og Erfaring. Du vil aldrig miste Liv fra To Do's. Du kan give en To Do en forfaldsdato, ved at klikke på blyantsikonet for at redigere den.
2 months ago
Bisboccina

New contributor

Habitica / FaqDanish

New contributor 2 months ago
None

Committed changes

Habitica / FaqDanish

Committed changes 2 months ago
Puk

New translation

Habitica / FaqDanish

To report a bug, go to [Help > Report a Bug](https://habitica.com/groups/guild/a29da26b-37de-4a71-b0c6-48e72a900dac) and read the points above the chat box. If you're unable to log in to Habitica, send your login details (not your password!) to [<%= techAssistanceEmail %>](<%= wikiTechAssistanceEmail %>). Don't worry, we'll get you fixed up soon! Feature requests are collected via a Google form. Go to [Help > Request a Feature](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPhrwq_7P1C6PTrI3lbvTsvqGyTNnGzp1ugi1Ml0PFee_p5g/viewform?usp=sf_link) and follow the instructions. Ta-da!
For at rapportere en fejl, så gå til [Hjælp > Rapporter en fejl](https://habitica.com/groups/guild/a29da26b-37de-4a71-b0c6-48e72a900dac) og læs punkterne over chatboksen. Hvis du er ude af stand til at logge på Habitica, så send din log-in information (ikke dit password!) til [<%= techAssistanceEmail %>](<%= wikiTechAssistanceEmail %>). Der er ingen grund til bekymring, vi får snart rettet op på dig! Foreslag om funktioner bliver samlet på Trellovia en Google formular. Gå til [Hjælp > Foreslå en funktion](https://trello.com/c/odmhIqyW/440-read-first-table-of-contentsdocs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPhrwq_7P1C6PTrI3lbvTsvqGyTNnGzp1ugi1Ml0PFee_p5g/viewform?usp=sf_link) og følg instruktionerne. Ta-da!
2 months ago
Puk

Marked for edit

Habitica / FaqDanish

If you think you’ve encountered a bug, go to Menu > Help & FAQ > Get Help to look for quick fixes, known issues, or to report the bug to us. We’ll do everything we can to assist you.

To send feedback or request a feature, you can access our feedback form from Menu > Help & FAQ > Submit Feedback. If we have any questions, we’ll reach out to you for more information!
Du kan rapportere en fejl elleHvis du mener du er stødt på en fejl, så gå til Menu>Hjælp>Rapportér sende feedback under Om > Rapportér en Fjl for at finde hurtige løsninger, kendte fejl, eller Om > Send Feedback! anmelde fejlen til os. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at hjælpe dig.

For at give feedback eller foreslå en funktion, kan du finde vores feedbackformular under Menu>Hjælp>Anmod om en funktion. Hvis vi har spørgsmål, vil vi tage kontakt til dig for at få mere information!
2 months ago
None

Committed changes

Habitica / FaqDanish

Committed changes 2 months ago
Puk

New translation

Habitica / FaqDanish

If you think you’ve encountered a bug, go to Menu > Support > Get Help to look for quick fixes, known issues, or to report the bug to us. We’ll do everything we can to assist you.

To send feedback or request a feature, you can access our feedback form from Menu > Support > Submit Feedback. If we have any questions, we’ll reach out to you for more information!
Du kan rapportere en fejl, foreslå en nu funktion, eller sende feedback under Menu > About > Report a Bug og Menu > About > Send Feedback! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at hjælpe digHvis du mener du har fundet en fejl, så gå ind under Menu>Support>Get Help for at finde hurtige løsninger, kendte problemer, eller for at indrapportere fejlen til os. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at hjælpe dig.

For at afgive feedback eller komme med forslag til en funktion, kan du finde vores feedback-formular fra Menu>Support>Submit Feedback. Hvis vi har nogle spørgsmål, vil vi kontakte dig for information
.
2 months ago
Puk

New contributor

Habitica / FaqDanish

New contributor 2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 5,140 29,324
Translated 98% 55 5,066 28,955
Needs editing 1% 1 74 369
Failing check 3% 2 96 708

Last activity

Last change May 26, 2021, 9:43 p.m.
Last author Bisboccina Bisboccini

Activity in last 30 days

Activity in last year