Translation status

Strings8
100.0% Translate
Words516
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Settings 96.2% 95.9% 1.8% 0.4% 1.4% 0.0% Translate
Challenge 99.2% 99.0% 0.7% 0.0% 0.7% 0.7% Translate
Character 97.8% 95.2% 0.4% 0.4% 0.4% 0.8% Translate
Content 95.7% 95.8% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Communityguidelines 100.0% 100.0% 0.0% 0.7% 2.3% 3.1% Translate
Defaulttasks 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.5% 1.5% Translate
Questscontent 85.8% 90.9% 8.4% 42.6% 0.1% 0.1% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% Translate
Front 99.0% 97.7% 0.6% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
Backgrounds 86.0% 81.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Gear 89.0% 87.2% 0.1% 14.0% 0.1% 0.2% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 96.2% 95.4% 2.4% 3.0% 1.2% 0.4% Translate
Limited 86.7% 90.7% 1.1% 0.5% 0.0% 0.5% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Npc 94.1% 95.8% 4.6% 4.0% 0.0% 0.0% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% Translate
Messages 92.5% 88.7% 2.9% 5.9% 1.4% 0.0% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pets 98.6% 99.6% 0.6% 0.6% 1.3% 0.0% Translate
Quests 92.0% 90.9% 0.0% 0.7% 0.7% 2.1% Translate
Rebirth 92.8% 77.9% 3.5% 3.5% 0.0% 0.0% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.2% Translate
Tasks 100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% Translate
Achievements 98.4% 99.2% 1.5% 0.0% 3.0% 0.0% Translate
Generic 98.6% 97.4% 0.3% 0.3% 1.0% 0.6% Translate
Subscriber 93.1% 96.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop d2156eb97b, yesterday
Filemaskwebsite/common/locales/*/overview.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/overview.json
Translation file website/common/locales/da/overview.json
When User Action Detail Object
5 months ago phillip Committed changes Habitica/Overview - Danish
7 months ago MaybeSteveRogers Translation changed Habitica/Overview - Danish
Have questions? Check out the [FAQ](<%= faqUrl %>)! If your question isn't mentioned thr du flere spørgsmål? Læs vores [FAQ](<%= faqUrl %>)! Hvis du ikke kan finde et svar dere, you can ask for further help in thekan du bede om hjælp i Klanen [Habitica Help guild](<%= helpGuildUrl %>).

Good luck with your tasksHeld og lykke med dine opgaver!
7 months ago MaybeSteveRogers Translation changed Habitica/Overview - Danish
Once you're familiar with the basics, you can get evenNår du er blevet tryg ved nøglefunktionerne, kan du få endnu moere out oud af Habitica with these nifty features:
* Organize your tasks with
med de følgende fikse detaljer:
* Hold styr på dine opgaver med
[tags](http://habitica.fandom.com/wiki/Tags) (redit a task to add them).
* Customize your
ger en opgave for at tilføje dem).
* Tilpas din
[avatar](http://habitica.fandom.com/wiki/Avatar) by clicking the user icon in the upper-right coved at klikke på brugerikonet i øverste højre hjørner.
* Buy your [EquipmentKøb [Udstyr](http://habitica.fandom.com/wiki/Equipment) under Rewards or from the [ShopsBelønninger eller fra [Butikkerne](<%= shopUrl %>), and change itog skift det ud under [Inventoryar > EquipmentUdstyr](<%= equipUrl %>).
* Connect with other users via the [TavernSig hej til andre brugere i [Værtshuset](http://habitica.fandom.com/wiki/Tavern).
* Starting at Level 3, hatch [PetsFra niveau 3 kan du udklække [Kæledyr](http://habitica.fandom.com/wiki/Pets) by collecting [eggsved at samle [æg](http://habitica.fandom.com/wiki/Eggs) and [hatching potionsog [udrugningseliksirer](http://habitica.fandom.com/wiki/Hatching_Potions). [Feedodr](http://habitica.fandom.com/wiki/Food) thdem to create [Mountsfor at få [Ridedyr](http://habitica.fandom.com/wiki/Mounts).
* At level 10: Choose a particularFra niveau 10 kan du vælge en [cklasse](http://habitica.fandom.com/wiki/Class_System) , og får adgandg then use class-specific [skillsil specielle [evner](http://habitica.fandom.com/wiki/Skills) (levelsåses op fra niveau 11 toil 14).
* Form a party with your friends (by clicking [PartyLav et hold med dine venner (ved at klikke på [Hold](<%= partyUrl %>) in the navigation sbar) to stay accountable and earn a Quest scroren), for at blive holdt ansvarlig og få en Questskriftrulle.
* Defeat monsters and collect objects onu kan besejre monstre og indsamle genstande på [quests](http://habitica.fandom.com/wiki/Quests) (you will be givdu vil få en a quest at levelpå niveau 15).
7 months ago MaybeSteveRogers Translation changed Habitica/Overview - Danish
Habitica is nothing without real-world goals, so enter a few tasks. Yoer intet uden mål i det virkelige liv, så opret et par opgaver. Du ckan add more later as you think of them! All tasks can be added by clicking the green "Create" button.
* **Set up [To-Dos](http://habitica.fandom.com/wiki/To-Dos):** Enter tasks you do once or rarely in the To-Dos column, one at a time. Yo
ltid tilføje flere! Alle opgaver kan tilføjes ved at klikke på den grønne 'Opret' knap.
* **Opret [To-Dos](http://habitica.fandom.com/wiki/To-Dos):** Tilføj opgaver, du kun skal gøre én gang, eller sjældent, i kolonnen 'To-Dos', en af gangen. D
u ckan cklick on the tasks to edit them and add checklists, due dates, andkke på opgaverne for at redigere dem og tilføje checklister, forfaldsdag og moere!
* **Set upOpret [Daigliges](http://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** EnterTilføj acktivities you need to do daily or on a particular day of the week, month, or year in the eter, du skal klare hver dag, eller på en bestemt dag i ugen, måneden, eller året i kolonnen 'Daiglies columnge'. CKlick task to edit when it will be due and/or set apå en opgaver for at ændre, hvornår den skal være forfalden og/eller fastsætte en start dateo. YoDu ckan also make it due on a repeating basis, for example, every 3også sætte den til at være forfalden med jævne mellemrum, for eksempel hver tredje daysg.
* **Set up [HabitsOpret [Vaner](http://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** Enter habits you want to establish in the Habits column. YoTilføj vaner, du gerne vil tillægge dig, i kolonnen 'Vaner'. Du ckan edit the Habit to change it to just aændre Vanen for kun at gøre den til en good habitvane :heavy_plus_sign: or a bad habiteller en dårlig vane :heavy_minus_sign:
* **Set up [RewardsOpret [Belønninger](http://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** In addition to the in-game Rewards offered, addUdover de Belønninger, der tilbydes i spillet, kan du tilføje acktivities or treats which yoeter eller små gaver/lækkerier, du wkant to use as a motivation to the Rewards column. It's important to give yourself a break or allow some indulgence in moderation!
* If you need inspiration for which tasks to add, you can look at the wiki's pages on [Sample Habits
bruge som motivation, i kolonnen 'Belønninger'. Det er vigtigt at give dig selv en pause eller tillade en lille luksus sommetider!
* Hvis du har brug for inspiration til dine opgaver, kan du se [eksempler på Vaner
](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Sampleeksempler på Daigliges](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies), [Sampleeksempler på To-Dos](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos), and [Sample Rewardsog [eksempler på Belønninger](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards) på wiki'en (engelsk).
7 months ago MaybeSteveRogers New contributor Habitica/Overview - Danish
10 months ago None Resource update Habitica/Overview - Danish
11 months ago None Resource update Habitica/Overview - Danish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 8 516
Translated 100.0% 8 516
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change June 2, 2019, 8:25 a.m.
Last author Asta Jensen

Activity in last 30 days

Activity in last year