Translation status

Strings211
99.5% Translate
Words1557
99.4%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Backgrounds 87.9% 83.9% 0.0% 24.6% 0.0% 0.0% Translate
Settings 99.5% 99.9% 0.0% 44.9% 0.0% 0.0% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 8.7% 0.0% 0.0% Translate
Character 98.2% 97.2% 0.0% 23.0% 0.0% 0.4% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 28.5% 0.0% 0.0% Translate
Content 90.5% 85.1% 0.5% 31.6% 0.2% 0.2% Translate
Communityguidelines 96.0% 85.8% 3.9% 72.2% 0.0% 2.3% Translate
Questscontent 87.1% 92.8% 8.0% 72.0% 0.0% 0.0% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 6.6% 0.0% 0.0% Translate
Defaulttasks 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 78.5% 0.0% 0.0% Translate
Front 99.0% 97.9% 0.6% 49.5% 0.0% 0.0% Translate
Generic 98.6% 99.4% 0.3% 40.0% 0.0% 0.0% Translate
Gear 91.5% 90.6% 0.1% 76.8% 0.0% 0.2% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 97.9% 96.5% 1.4% 58.8% 0.0% 0.4% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 85.1% 0.0% 0.0% Translate
Limited 93.8% 96.0% 0.0% 70.5% 0.0% 0.0% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 41.9% 0.0% 0.0% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 41.6% 0.0% 0.0% Translate
Messages 93.9% 90.1% 3.0% 24.2% 0.0% 0.0% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Npc 97.6% 97.0% 1.1% 39.1% 0.0% 0.0% Translate
Pets 100.0% 100.0% 0.0% 34.2% 0.0% 0.0% Translate
Rebirth 96.4% 97.6% 0.0% 10.7% 0.0% 0.0% Translate
Quests 92.7% 91.4% 0.0% 23.9% 0.0% 2.1% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 43.8% 0.0% 3.5% Translate
Subscriber 95.5% 97.5% 0.0% 71.4% 0.0% 0.0% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 69.4% 0.0% 0.0% Translate
Achievements 26.9% 26.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop b4ee784cf, 21 hours ago
Filemaskwebsite/common/locales/*/tasks.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/tasks.json
Translation file website/common/locales/sk/tasks.json
When User Action Detail Object
5 days ago None Committed changes Habitica/Tasks - Slovak
5 days ago dopici Translation changed Habitica/Tasks - Slovak
Má na konte 21-dňovú sériu na denných úlohách.
5 days ago dopici Translation changed Habitica/Tasks - Slovak
Repeats <%= frequency %> every <%= everyX %> <%= frequencyPlural %>
5 days ago dopici Translation changed Habitica/Tasks - Slovak
"tagId" musí mať platné UUID zhodujúce sa so štítkom, ktorý patrí užívateľovi.
5 days ago dopici Translation changed Habitica/Tasks - Slovak
Alias úloha už je použitá na inej úlohe.
5 days ago dopici Translation changed Habitica/Tasks - Slovak
Úlohy ti nikdy neublížia! Za ich splnenie získaš zlato a skúsenosti.
5 days ago dopici Translation changed Habitica/Tasks - Slovak
Úlohy zožltnú a následne sčervenajú (sú cennejšie), čím dlhšie ti trvá ich splniť.
5 days ago dopici Translation changed Habitica/Tasks - Slovak
Denné úlohy <%= emphasisStart %>sčervenajú<%= emphasisEnd %>, keď ich nesplníš a <%= emphasisStart %>zmodrejú<%= emphasisEnd %>, keď ich splníš. Čím je denná úloha červenejšia, tým vyššiu odmenu získaš... alebo tým viac ti ublíži.
5 days ago dopici Translation changed Habitica/Tasks - Slovak
Rozdeľ si úlohy na menšie časti! Kontrolný zoznam zvýši dosiahnuté skúsenosti a zlato získané z úlohy a zároveň zníži poškodenie spôsobené dennými úlohami.
5 days ago dopici New contributor Habitica/Tasks - Slovak
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 211 1557
Translated 99.5% 210 1549
Needs editing 0.4% 1
Failing check 36.0% 76

Last activity

Last change Sept. 16, 2019, 1:15 p.m.
Last author Gleb Sh

Activity in last 30 days

Activity in last year