Translation status

Strings211
99.5% Translate
Words1557
99.4%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Backgrounds 85.4% 80.6% 0.0% 23.9% 0.0% 0.0% Translate
Settings 95.7% 97.9% 1.4% 43.6% 0.0% 0.4% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 8.8% 0.0% 0.0% Translate
Character 97.8% 95.2% 0.4% 22.6% 0.0% 0.8% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 28.5% 0.0% 0.0% Translate
Content 89.8% 82.9% 0.8% 31.4% 0.2% 0.2% Translate
Communityguidelines 96.0% 85.8% 3.9% 72.2% 0.0% 2.3% Translate
Questscontent 86.8% 92.8% 8.0% 71.0% 0.0% 0.1% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 6.6% 0.0% 0.0% Translate
Defaulttasks 41.2% 44.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 78.5% 0.0% 0.0% Translate
Front 99.0% 97.9% 0.6% 49.5% 0.0% 0.0% Translate
Generic 98.3% 99.4% 0.3% 39.8% 0.0% 0.0% Translate
Gear 88.4% 86.7% 0.1% 74.3% 0.0% 0.2% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 96.2% 95.3% 2.6% 57.3% 0.0% 0.4% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 85.1% 0.0% 0.0% Translate
Limited 89.9% 94.3% 0.5% 68.0% 0.0% 0.0% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 41.9% 0.0% 0.0% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 41.6% 0.0% 0.0% Translate
Messages 93.9% 90.1% 3.0% 24.2% 0.0% 0.0% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Npc 97.0% 96.6% 1.7% 38.5% 0.0% 0.0% Translate
Pets 99.3% 99.9% 0.0% 34.0% 1.3% 0.0% Translate
Rebirth 96.4% 97.6% 0.0% 3.5% 0.0% 0.0% Translate
Quests 92.0% 90.9% 0.0% 21.0% 0.0% 2.1% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 43.8% 0.0% 3.5% Translate
Subscriber 94.6% 97.1% 0.0% 69.0% 0.0% 0.0% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 69.4% 0.0% 0.0% Translate
Achievements 19.4% 20.3% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop 9a6347afb6, yesterday
Filemaskwebsite/common/locales/*/tasks.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/tasks.json
Translation file website/common/locales/sk/tasks.json
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Habitica/Tasks - Slovak
2 months ago dopici Translation changed Habitica/Tasks - Slovak
Má na konte 21-dňovú sériu na denných úlohách.
2 months ago dopici Translation changed Habitica/Tasks - Slovak
Repeats <%= frequency %> every <%= everyX %> <%= frequencyPlural %>
2 months ago dopici Translation changed Habitica/Tasks - Slovak
"tagId" musí mať platné UUID zhodujúce sa so štítkom, ktorý patrí užívateľovi.
2 months ago dopici Translation changed Habitica/Tasks - Slovak
Alias úloha už je použitá na inej úlohe.
2 months ago dopici Translation changed Habitica/Tasks - Slovak
Úlohy ti nikdy neublížia! Za ich splnenie získaš zlato a skúsenosti.
2 months ago dopici Translation changed Habitica/Tasks - Slovak
Úlohy zožltnú a následne sčervenajú (sú cennejšie), čím dlhšie ti trvá ich splniť.
2 months ago dopici Translation changed Habitica/Tasks - Slovak
Denné úlohy <%= emphasisStart %>sčervenajú<%= emphasisEnd %>, keď ich nesplníš a <%= emphasisStart %>zmodrejú<%= emphasisEnd %>, keď ich splníš. Čím je denná úloha červenejšia, tým vyššiu odmenu získaš... alebo tým viac ti ublíži.
2 months ago dopici Translation changed Habitica/Tasks - Slovak
Rozdeľ si úlohy na menšie časti! Kontrolný zoznam zvýši dosiahnuté skúsenosti a zlato získané z úlohy a zároveň zníži poškodenie spôsobené dennými úlohami.
2 months ago dopici New contributor Habitica/Tasks - Slovak
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 211 1557
Translated 99.5% 210 1549
Needs editing 0.4% 1
Failing check 36.0% 76

Last activity

Last change Sept. 16, 2019, 1:15 p.m.
Last author Gleb Sh

Activity in last 30 days

Activity in last year