Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'develop' of github.com:HabitRPG/habitica into develop 411ac94986
Melior authored 9 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/faq.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/faq.json
Translation file website/common/locales/no/faq.json
None

Committed changes

Habitica / FaqNorwegian Bokmål

Committed changes yesterday
joshart

Marked for edit

Habitica / FaqNorwegian Bokmål

If you think you’ve encountered a bug, go to Menu > Support > Get Help to look for quick fixes, known issues, or to report the bug to us. We’ll do everything we can to assist you.

To send feedback or request a feature, you can access our feedback form from Menu > Support > Submit Feedback. If we have any questions, we’ll reach out to you for more information!
You can report a bug, request a feature, Hvis du tror du har opplevd en feil, kan du gå til Meny > Hjelp og FAQ > Få hjelp for å se etter hurtigløsninger, kjente problemer, eller for å rapportere feilen til oss. Vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg.

F
or å send feedback under Menu > About > Report a Bug ande tilbakemelding eller be om en funksjon, kan du få tilgang til tilbakemeldingsskjemaet vårt fra Menuy > About > Send Feedback! We'll do everything we can to assist you.Hjelp og FAQ > Send Tilbakemelding. Hvis vi har spørsmål, kontakter vi deg for mer informasjon!
yesterday
joshart

New translation

Habitica / FaqNorwegian Bokmål

If you think you’ve encountered a bug, go to Menu > Help & FAQ > Get Help to look for quick fixes, known issues, or to report the bug to us. We’ll do everything we can to assist you.

To send feedback or request a feature, you can access our feedback form from Menu > Help & FAQ > Submit Feedback. If we have any questions, we’ll reach out to you for more information!
Du kan rapportere en feil, foreslå en ny funksjon, eller sende tilbakemelding under Om Oss > Rapporter en Feil og Om Oss > Send Tilbakemelding! Vi vil gjøre altHvis du tror du har opplevd en feil, kan du gå til Meny > Hjelp og FAQ > Få hjelp for å se etter hurtigløsninger, kjente problemer, eller for å rapportere feilen til oss. Vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg.

For å sende tilbakemelding eller be om en funksjon, kan du få tilgang til tilbakemeldingsskjemaet vårt fra Meny > Hjelp og FAQ > Send Tilbakemelding. Hvis vi har spørsmål, kontakter
vi kandeg for å hjelpe deg.mer informasjon!
yesterday
SabreCat

Committed changes

Habitica / FaqNorwegian Bokmål

Committed changes 2 days ago
joshart

New translation

Habitica / FaqNorwegian Bokmål

The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:
* [Sample Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Sample Custom Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki-en har fire lister over eksempeloppgaver å bruke som inspirasjon:
* [Eksempel på Vaner](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Eksempel På Daglige Gjøremål](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Eksempel På Gjøremål](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Eksempel På Tilpassede Belønninger](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
2 days ago
joshart

New translation

Habitica / FaqNorwegian Bokmål

The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Sample Custom Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki-en har fire lister for å bruke som inspirasjon:

* [Eksempel på Vaner](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Eksempel på Daglige Gjøremål](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Eksempel Gjøremål](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Eksempel Tilpassede Belønninger](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
2 days ago
joshart

New translation

Habitica / FaqNorwegian Bokmål

* Good Habits (the ones with a :heavy_plus_sign:) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a :heavy_minus_sign:) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a :heavy_plus_sign: and a :heavy_minus_sign: have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award Experience and Gold. Bad Habits subtract Health.
* Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by clicking the pencil item to edit it. If you skip a Daily that is due, your avatar will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!
* To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you Gold and Experience. You never lose Health from To Do's. You can add a due date to a To Do by clicking the pencil icon to edit.
* Gode Vaner (de med en :heavy_plus_sign:) er oppgaver som du kan gjøre flere ganger om dagen, slik som å spise grønnsaker. Dårlige Vaner (de med en :heavy_minus_sign:) er oppgaver som du bør unngå, som å bite negler. Vaner med en :heavy_plus_sign: og en :heavy_minus_sign: har et godt valg og et dårlig valg, som å ta trappene vs. å ta heisen. Gode vaner gir erfaring og gull. Dårlige Vaner skader helsen ditt.
* Daglige Gjøremål er oppgaver som du må gjøre hver dag, som å pusse tennene eller sjekke e-post. Du kan forandre dagene som et Daglig Gjøremål har forfall ved å klikke på den for å redigere den. Hvis du hopper over et Daglig Gjøremål som forfaller, vil Avataren din ta skade over natten. Vær forsiktig med å legge til for mange Daglige Gjøremål på en gang!
* Gjøremål er din Gjøremålsliste. Fullfør et Gjøremål og du vil tjene gull og erfaring. Du mister aldri liv for Gjøremål. Du kan legge til en forfallsdato for et Gjøremål ved å klikke på den for å redigere.
2 days ago
joshart

New translation

Habitica / FaqNorwegian Bokmål

The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Sample Custom Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wikipedia-siden har fire lister med eksempeloppgaver for inspirasjon:
<br><br>
* [Eksempel På Vaner](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Eksempel På Daglige Gjøremål](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Eksempel På Gjøremål](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Eksempel På Tilpassede Belønninger](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
2 days ago
joshart

Marked for edit

Habitica / FaqNorwegian Bokmål

The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Sample Custom Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki-en har fire lister for å bruke som inspirasjon:
<br><br>
* [Eksempel på Vaner](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Eksempel på Daglige oppgaverGjøremål](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Eksempel Gjøremål](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Eksempel Tilpassede Belønninger](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
2 days ago
joshart

Marked for edit

Habitica / FaqNorwegian Bokmål

* Good Habits (the ones with a :heavy_plus_sign:) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a :heavy_minus_sign:) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a :heavy_plus_sign: and a :heavy_minus_sign: have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award Experience and Gold. Bad Habits subtract Health.
* Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by clicking the pencil item to edit it. If you skip a Daily that is due, your avatar will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!
* To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you Gold and Experience. You never lose Health from To Do's. You can add a due date to a To Do by clicking the pencil icon to edit.
* Good Habits (the ones with ade Vaner (de med en :heavy_plus_sign:) are tasks that yoer oppgaver som du ckan do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a :heavy_minus_sign:) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with agjøre flere ganger om dagen, slik som å spise grønnsaker. Dårlige Vaner (de med en :heavy_minus_sign:) er oppgaver som du bør unngå, som å bite negler. Vaner med en :heavy_plus_sign: and aog en :heavy_minus_sign: have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award Experience and Gold. Bad Habits subtract Healthr et godt valg og et dårlig valg, som å ta trappene vs. å ta heisen. Gode vaner gir erfaring og gull. Dårlige Vaner skader helsen ditt.
* Daiglies are tasks that you have to do ege Gjøremål er oppgaver som du må gjøre hvery dayg, like brushing your teeth or checking your email. Yosom å pusse tennene eller sjekke e-post. Du ckan adjust the days that a Daily is due by clicking the pencil item to edit it. If you skip a Daily that is due, your avatar will take damage overnight. Be careful not to add tooforandre dagene som et Daglig Gjøremål har forfall ved å klikke på den for å redigere den. Hvis du hopper over et Daglig Gjøremål som forfaller, vil Avataren din ta skade over natten. Vær forsiktig med å legge til for manyge Daiglies at once!
* To-Dos are your To-Do
ge Gjøremål på en gang!
* Gjøremål er din Gjøremåls
liste. Completing a To-Do earns you Gold and Experience. You never lose Health from To-Dos. YoFullfør et Gjøremål og du vil tjene gull og erfaring. Du mister aldri liv for Gjøremål. Du ckan add a due date to a To-Do by clicking the pencil icon to editlegge til en forfallsdato for et Gjøremål ved å klikke på den for å redigere.
2 days ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 5,131 29,265
Translated 80% 45 3,704 21,086
Needs editing 19% 11 1,427 8,179
Failing check 16% 9 1,421 7,711

Last activity

Last change Sept. 23, 2020, 2 p.m.
Last author Jostein Skjånes

Activity in last 30 days

Activity in last year