Key English Norwegian Bokmål
frequentlyAskedQuestions Frequently Asked Questions Ofte stilte spørsmål
faqQuestion0 I'm confused. Where do I get an overview? Jeg er forvirret. Hvor får jeg en oversikt?
iosFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn experience and gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as Pets, Skills, and Quests! You can customize your character under Menu > Customize Avatar.

Some basic ways to interact: click the (+) in the upper-right-hand corner to add a new task. Tap on an existing task to edit it, and swipe left on a task to delete it. You can sort tasks using Tags in the upper-left-hand corner, and expand and contract checklists by clicking on the checklist bubble.
Først, vil du sette opp oppgaver som du ønsker å gjøre i hverdagen. Så, som du fullfører oppgavene i det virkelige livet, sjekk dem av, og du vil tjene erfaring og gull. Gull brukes til å kjøpe utstyr og andre varer, samt tilpassede belønninger. Erfaring forårsaker din karakter til å gå opp i nivå og opp låse innhold som kjæledyr, ferdigheter og oppdrag! Du kan tilpasse din karakter under Meny > Tilpass > Avatar.

Noen grunnleggende anvisninger: klikk (+) ikonet i øvre høyre hjørnet for å legge til en ny oppgave. Klikk på en eksisterende oppgave for å redigere den, og sveip til venstre på en oppgave for å slette den. Du kan sortere oppgavene ved hjelp av merkelapper i øvre venstre hjørnet, og utvide og lukke sjekklister ved å klikke sjekkliste bobblen.
androidFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn experience and gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as Pets, Skills, and Quests! You can customize your character under Menu > [Inventory >] Avatar.

Some basic ways to interact: click the (+) in the lower-right-hand corner to add a new task. Tap on an existing task to edit it, and swipe left on a task to delete it. You can sort tasks using Tags in the upper-right-hand corner, and expand and contract checklists by clicking on the checklist count box.
Først, vil du sette opp oppgaver som du ønsker å gjøre i hverdagen. Så, som du fullfører oppgavene i det virkelige livet, sjekk dem av, og du vil tjene erfaring og gull. Gull brukes til å kjøpe utstyr og andre gjenstander, samt tilpassede belønninger. Erfaring forårsaker din karakter til å gå opp i nivå og opp låse innhold som Kjæledyr, Ferdigheter og Oppdrag! Du kan tilpasse din karakter under Meny > [Eiendeler >] Avatar.

Noen grunnleggende anvisninger: klikk (+) ikonet i nedre høyre hjørnet for å legge til en ny oppgave. Klikk på en eksisterende oppgave for å redigere den, og sveip til venstre på en oppgave for å slette den. Du kan sortere oppgavene ved hjelp av merkelapper i øvre høyre hjørnet, og utvide og lukke sjekklister ved å klikke sjekkliste bobblen.
webFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn Experience and Gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as pets, skills, and quests! For more detail, check out a step-by-step overview of the game at [Help -> Overview for New Users](https://habitica.com/static/overview). Først setter du opp oppgaver som du ønsker å gjøre i hverdagen. Så, når du fullfører oppgavene i det virkelige livet, sjekk dem av, og du vil tjene erfaring og gull. Gull brukes til å kjøpe utstyr og andre varer, samt tilpassede belønninger. Erfaring får din karakter til å gå opp i nivå og låse opp innhold som kjæledyr, ferdigheter og oppdrag! For flere detaljer, sjekk ut eb trinn-for-trinn oversikt over spillet under [Hjelp -> Oversikt for Nye Brukere](https://habitica.com/static/overview).
faqQuestion1 How do I set up my tasks? Hvordan setter jeg opp mine oppgaver?
iosFaqAnswer1 Good Habits (the ones with a +) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a -) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a + and a - have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award experience and gold. Bad Habits subtract health.

Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by tapping to edit it. If you skip a Daily that is due, your avatar will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!

To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you gold and experience. You never lose health from To Do's. You can add a due date to a To Do by tapping to edit.
Gode Vaner (de med en +) er oppgaver som du kan gjøre flere ganger om dagen, slik som å spise grønnsaker. Dårlige Vaner (de med en -) er oppgaver som du bør unngå, som å bite negler. Vaner med en + og en - har et godt valg og et dårlig valg, som å ta trappene vs. å ta heisen. Gode vaner gir erfaring og gull. Dårlige Vaner skader helsen ditt.

Daglige Gjøremål er oppgaver som du må gjøre hver dag, som å pusse tennene eller sjekke e-post. Du kan forandre dagene som et Daglig Gjøremål har forfall ved å klikke på den for å redigere den. Hvis du hopper over et Daglig Gjøremål som forfaller, vil Avataren din ta skade over natten. Vær forsiktig med å legge til for mange Daglige Gjøremål på en gang!

Gjøremål er din Gjøremålsliste. Fullfør et Gjøremål og du vil tjene gull og erfaring. Du mister aldri liv for Gjøremål. Du kan legge til en forfallsdato for et Gjøremål ved å klikke på den for å redigere.
androidFaqAnswer1 Good Habits (the ones with a +) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a -) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a + and a - have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award experience and gold. Bad Habits subtract health.

Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by tapping to edit it. If you skip a Daily that is due, your character will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!

To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you gold and experience. You never lose health from To Do's. You can add a due date to a To Do by tapping to edit.
Gode vaner (de med en +) er oppgaver som du kan gjøre mange ganger om dagen, slik som å spise grønnsaker. Uvaner (de med en -) er oppgaver som du bør unngå, som å bite negler. Vaner med en + og en - har et godt valg og et dårlig valg, som å ta trappene vs. å ta heisen. Gode vaner gir erfaring og gull. Uvaner tar helse.

Daglige Gjøremål er oppgaver som du må gjøre hver dag, som å pusse tennene eller sjekke epost. Du kan forandre dagene som et Daglig Gjøremål har forfall ved å klikke på den for å redigere. Hvis du hopper over et Daglig Gjøremål som forfaller, vil karakteren din ta skade over natten. Vær forsiktig med å legge til for mange Daglige Gjøremål på en gang!

Gjøremål er din gjøremålsliste. Fullfør et Gjøremål og du vil tjene gull og erfaring. Du mister aldri helse for Gjøremål. Du kan legge til en forfallsdatofor et Gjøremål ved å klikke på den for å redigere.
webFaqAnswer1 * Good Habits (the ones with a :heavy_plus_sign:) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a :heavy_minus_sign:) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a :heavy_plus_sign: and a :heavy_minus_sign: have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award Experience and Gold. Bad Habits subtract Health.
* Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by clicking the pencil item to edit it. If you skip a Daily that is due, your avatar will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!
* To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you Gold and Experience. You never lose Health from To Do's. You can add a due date to a To Do by clicking the pencil icon to edit.
* Gode Vaner (de med en :heavy_plus_sign:) er oppgaver som du kan gjøre flere ganger om dagen, slik som å spise grønnsaker. Dårlige Vaner (de med en :heavy_minus_sign:) er oppgaver som du bør unngå, som å bite negler. Vaner med en :heavy_plus_sign: og en :heavy_minus_sign: har et godt valg og et dårlig valg, som å ta trappene vs. å ta heisen. Gode vaner gir erfaring og gull. Dårlige Vaner skader helsen ditt.
* Daglige Gjøremål er oppgaver som du må gjøre hver dag, som å pusse tennene eller sjekke e-post. Du kan forandre dagene som et Daglig Gjøremål har forfall ved å klikke på den for å redigere den. Hvis du hopper over et Daglig Gjøremål som forfaller, vil Avataren din ta skade over natten. Vær forsiktig med å legge til for mange Daglige Gjøremål på en gang!
* Gjøremål er din Gjøremålsliste. Fullfør et Gjøremål og du vil tjene gull og erfaring. Du mister aldri liv for Gjøremål. Du kan legge til en forfallsdato for et Gjøremål ved å klikke på den for å redigere.
faqQuestion2 What are some sample tasks? Hva er noen eksempel oppgaver?
iosFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki-en har fire lister for å bruke som inspirasjon:

* [Eksempel på Vaner](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Eksempel på Daglige Gjøremål](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Eksempel Gjøremål](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Eksempel Tilpassede Belønninger](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
androidFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wikipedia-siden har fire lister med eksempeloppgaver for inspirasjon:

* [Eksempel På Vaner](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Eksempel På Daglige Gjøremål](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Eksempel På Gjøremål](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Eksempel På Tilpassede Belønninger](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
webFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:
* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki-en har fire lister over eksempeloppgaver å bruke som inspirasjon:
* [Eksempel på Vaner](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Eksempel På Daglige Gjøremål](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Eksempel På Gjøremål](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Eksempel På Tilpassede Belønninger](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
faqQuestion3 Why do my tasks change color? Hvorfor forandrer oppgavene mine farge?
iosFaqAnswer3 Your tasks change color based on how well you are currently accomplishing them! Each new task starts out as a neutral yellow. Perform Dailies or positive Habits more frequently and they move toward blue. Miss a Daily or give in to a bad Habit and the task moves toward red. The redder a task, the more rewards it will give you, but if it's a Daily or bad Habit, the more it will hurt you! This helps motivate you to complete the tasks that are giving you trouble. Oppgavene dine endrer farge avhenging av hvor godt du er i fer med å nå dem! Hver ny oppgave begynner med et nøytralt gul. Utfør Daglige eller positive vaner oftere og de begir seg mot blått. Glipp av en Daglig eller dårlig vane og oppgaven beveger seg mot rødt. Hvor rødere oppgaven, jo mer belønning du får ved å gjøre den, men hvor det er en daglig eller dårlig vane, jo mer den skader deg! Dette hjelper å motivere deg for aå fullføre oppgavene som gir deg problemer.
androidFaqAnswer3 Your tasks change color based on how well you are currently accomplishing them! Each new task starts out as a neutral yellow. Perform Dailies or positive Habits more frequently and they move toward blue. Miss a Daily or give in to a bad Habit and the task moves toward red. The redder a task, the more rewards it will give you, but if it's a Daily or bad Habit, the more it will hurt you! This helps motivate you to complete the tasks that are giving you trouble. Dine oppgaver vil endre farge, avhengig av hvor godt du holder på å nå dem! Hver ny oppgave som starter som en nøytral gul. Utfør Daglige Gjøremål eller positive Vaner oftere og de beveger seg mot blått. Gå glipp av en Daglig eller gi etter for en Uvane og oppgaven beveger seg mot rødt. Jo rødere en oppgave, jo flere belønninger vil det gi deg, men hvis det er en Daglig eller Uvane, jo mer vil det skade deg! Dette bidrar til å motivere deg til å fullføre de oppgavene som gir deg problemer.
webFaqAnswer3 Your tasks change color based on how well you are currently accomplishing them! Each new task starts out as a neutral yellow. Perform Dailies or positive Habits more frequently and they move toward blue. Miss a Daily or give in to a bad Habit and the task moves toward red. The redder a task, the more rewards it will give you, but if it’s a Daily or bad Habit, the more it will hurt you! This helps motivate you to complete the tasks that are giving you trouble. Oppgavene dine endrer farge avhenging av hvor godt du for øyeblikker utfører dem! Hver ny oppgave begynner med en nøytral gul farge. Utfør Daglige Oppgaver eller positive Vaner oftere og de begir seg mot blått. Hopp over en Daglig Oppgave eller gjør en dårlig Vane og oppgaven beveger seg mot rødt. Jo rødere oppgaven er, desto mer belønning du får du ved å gjøre den, men hvis det er en Daglig Oppgave eller dårlig Vane, skader den deg mer! Dette hjelper å motivere deg for å fullføre oppgavene som gir deg problemer.
faqQuestion4 Why did my avatar lose health, and how do I regain it? Hvorfor tapte avataren min liv, og hvordan får jeg det tilbake?
iosFaqAnswer4 There are several things that can cause you to take damage. First, if you left Dailies incomplete overnight and didn't check them off in the screen that popped up the next morning, those unfinished Dailies will damage you. Second, if you tap a bad Habit, it will damage you. Finally, if you are in a Boss Battle with your Party and one of your Party mates did not complete all their Dailies, the Boss will attack you.

The main way to heal is to gain a level, which restores all your health. You can also buy a Health Potion with gold from the Rewards column. Plus, at level 10 or above, you can choose to become a Healer, and then you will learn healing skills. If you are in a Party with a Healer, they can heal you as well.
There are several things that can cause you to take damage. First, if you left Dailies incomplete overnight and didn't check them off in the screen that popped up the next morning, those unfinished Dailies will damage you. Second, if you tap a bad Habit, it will damage you. Finally, if you are in a Boss Battle with your Party and one of your Party mates did not complete all their Dailies, the Boss will attack you.

The main way to heal is to gain a level, which restores all your health. You can also buy a Health Potion with gold from the Rewards column. Plus, at level 10 or above, you can choose to become a Healer, and then you will learn healing skills. If you are in a Party with a Healer, they can heal you as well.
androidFaqAnswer4 There are several things that can cause you to take damage. First, if you left Dailies incomplete overnight and didn't check them off in the screen that popped up the next morning, those unfinished Dailies will damage you. Second, if you tap a bad Habit, it will damage you. Finally, if you are in a Boss Battle with your Party and one of your Party mates did not complete all their Dailies, the Boss will attack you.

The main way to heal is to gain a level, which restores all your health. You can also buy a Health Potion with gold from the Rewards tab on the Tasks page. Plus, at level 10 or above, you can choose to become a Healer, and then you will learn healing skills. If you are in a Party with a Healer, they can heal you as well.
There are several things that can cause you to take damage. First, if you left Dailies incomplete overnight and didn't check them off in the screen that popped up the next morning, those unfinished Dailies will damage you. Second, if you tap a bad Habit, it will damage you. Finally, if you are in a Boss Battle with your Party and one of your Party mates did not complete all their Dailies, the Boss will attack you.

The main way to heal is to gain a level, which restores all your health. You can also buy a Health Potion with gold from the Rewards tab on the Tasks page. Plus, at level 10 or above, you can choose to become a Healer, and then you will learn healing skills. If you are in a Party with a Healer, they can heal you as well.