Project Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Habitica 83% 83% 1,192 17,438 2,142 5 22 Browse
Habitica Android Some of the components within this project have alerts. 39% 39% 673 5,329 24 8 7 Browse
Language code nb_NO
Text direction Left to right
Plural: Default plural 36 translations
Number of plurals 2
Plural type One/other (classic plural)
Plurals Singular 1
Plural 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Plural formula n != 1
joshart

Translation changed

Habitica / RebirthNorwegian Bokmål

You've begun a new adventure! This is Rebirth <%= number %> for you, and the highest Level you've attained is 100 or higher. To stack this Achievement, begin your next new adventure when you've reached at least 100!
Du har startet et nytt eventyr! Dette er din Gjenfødsel nummer <%= number %> og det høyeste Nivået du har oppnådd er 100 eller høyere. For å stable denne Prestasjonen må du starte det neste nye eventyret når du har nådd et enda høyere Nivå.!
an hour ago
joshart

Translation changed

Habitica / RebirthNorwegian Bokmål

You've begun a new adventure! This is Rebirth <%= number %> for you, and the highest Level you've attained is <%= level %>. To stack this Achievement, begin your next new adventure when you've reached an even higher Level!
Du har startet et nytt eventyr! Dette er din Gjenfødelse nummer <%= number %> og det høyeste Nivå du har oppnådd er <%= level %>. For å stable denne Prestasjonen, start ditt nye eventyr da du har oppnådd et ennå høyere Nivå.!
an hour ago
joshart

Translation changed

Habitica / RebirthNorwegian Bokmål

You also earn an Achievement for beginning a new adventure!
Du får også en Prestasjon for å begynne et nytt eventyr.!
an hour ago
joshart

Translation changed

Habitica / RebirthNorwegian Bokmål

You return to full Health.
Du starter med fullt Liv.
an hour ago
joshart

Translation changed

Habitica / RebirthNorwegian Bokmål

Rebirth: Begin a New Adventure
Gjenfødelse: Start et nytt eventyr!
an hour ago
joshart

Translation changed

Habitica / RebirthNorwegian Bokmål

You've unlocked Rebirth! This special Market item allows you to begin a new game at level 1 while keeping your tasks, achievements, pets, and more. Use it to breathe new life into Habitica if you feel you've achieved it all, or to experience new features with the fresh eyes of a beginning character!
Du har låst opp Gjenfødelse! Dette spesielle objektet lar deg begynne et nytt spill på nivå 1 samtidig som du beholder oppgaver, prestasjoner, kjæledyr og mer. Bruk det til puste nytt liv inn i Habitica hvis du føler at du har oppnådd alt du kan, eller for å oppleve nye funksjoner fra start.!
an hour ago
joshart

Translation changed

Habitica / PetsNorwegian Bokmål

Pets will grow no matter what you feed them, but they'll grow faster if you feed them the one Pet Food that they like best. Experiment to find out the pattern, or see the answers here: <br/> <a href="http://habitica.fandom.com/wiki/Food_Preferences" target="_blank">http://habitica.fandom.com/wiki/Food_Preferences</a>
Kjæledyr vil vokse uansett hva du fôrer dem med, men de vil vokse raskere hvis du gir dem den Kjæledyrmaten som de liker best. Prøv deg frem for å finne ut mønsteret, eller se svarene her: <br/> <a href="http://habitica.fandom.com/wiki/Food_Preferences" target="_blank">http://habitica.fandom.com/wiki/Food_Preferences</a>
an hour ago
joshart

New translation

Habitica / PetsNorwegian Bokmål

Pets will grow no matter what you feed them, but they'll grow faster if you feed them the one Pet Food that they like best. Experiment to find out the pattern, or see the answers here: <br/> <a href="http://habitica.fandom.com/wiki/Food_Preferences" target="_blank">http://habitica.fandom.com/wiki/Food_Preferences</a>
Kjæledyr vil vokse uansett hva du fôrer dem med, men de vil vokse raskere hvis du gir dem den Kjæledyrmaten som de liker best. Prøv deg frem for å finne ut mønsteret, eller se svarene her: <br/> <a href="http://habitica.fandom.com/wiki/Food_Preferences" target="_blank">http://habitica.fandom.com/wiki/Food_Preferences</a>
an hour ago
joshart

Translation changed

Habitica / PetsNorwegian Bokmål

Welcome to the Stable! I’m Matt, the beastmaster. Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg or a Hatching Potion to hatch Pets. When you hatch a Pet, it will appear here! Click a Pet's image to add it to your Avatar. Feed them with the Pet Food you find and they'll grow into hardy Mounts.
Velkommen til Stallen! Jeg er Matt, dyretemmeren. Hver gang du fullfører en oppgave vil du ha en tilfeldig sjanse til å slippe et Egg eller en Klekke-Eliksir for å klekke ut Kjæledyr. Når du klekker ut et Kjæledyr, vil det dukke opp her! Klikk på bildet til et Kjæledyr for å legge den til din Avatar. Fôr dem med Kjæledyrmat som du finner og de vil vokse til hardføre Ridedyr.
an hour ago
joshart

New translation

Habitica / PetsNorwegian Bokmål

Welcome to the Stable! I’m Matt, the beastmaster. Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg or a Hatching Potion to hatch Pets. When you hatch a Pet, it will appear here! Click a Pet's image to add it to your Avatar. Feed them with the Pet Food you find and they'll grow into hardy Mounts.
Velkommen til Stallen! Jeg er Matt, dyretemmeren. Hver gang du fullfører en oppgave vil du ha en tilfeldig sjanse til å slippe et Egg eller en Klekke-Eliksir for å klekke ut Kjæledyr. Når du klekker ut et Kjæledyr, vil det dukke opp her! Klikk på bildet til et Kjæledyr for å legge den til din Avatar. Fôr dem med Kjæledyrmat som du finner og de vil vokse til hardføre Ridedyr.
an hour ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year