Project Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Habitica 85.1% 85.0% 86.7% 86.6% 0.4% 48.9% 0.1% 0.3%
Habitica Android 32.0% 28.4% 19.9% 17.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.8%
Language code vi
Text direction Left to right
Plural: Default plural 37 translations
Number of plurals 1
Plural type None
Plurals
Plural equation 0
When User Action Detail Object
16 hours ago None New string to translate Habitica/Subscriber - Vietnamese
16 hours ago None Resource update Habitica/Subscriber - Vietnamese
16 hours ago None New string to translate Habitica/Gear - Vietnamese
16 hours ago None Resource update Habitica/Gear - Vietnamese
yesterday None Committed changes Habitica Android/Sidebar - Vietnamese
yesterday None Committed changes Habitica Android/Store - Vietnamese
yesterday None Committed changes Habitica Android/Profile - Vietnamese
yesterday None Committed changes Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
2 days ago vtrnnhlinh New translation Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Cần nghỉ ngơi? Vào Quán trọ của Daniel để dừng một số cơ chế khó của Habitica:

• Công việc hằng ngày chưa hoàn thành sẽ không gây sát thương lên bạn
• Công việc sẽ không mất chuỗi liên tục hay đậm màu hơn
• Quái sẽ không gây sát thương vì những Công việc hằng ngày chưa hoàn thành của bạn
• Sát thương lên Quái hay những vật phẩm của Nhiệm vụ thu thập sẽ ở trạng thái chờ tới khi bạn ra ngoài
2 days ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica Android/Sidebar - Vietnamese
Quán rượu
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year