Translation status

211 Strings 100% Translate
1,557 Words 100%

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'origin/develop' into Weblate. 0a86d04a15
Melior authored 2 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/tasks.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/tasks.json
Translation file website/common/locales/vi/tasks.json
None

Committed changes

Habitica / TasksVietnamese

Committed changes 3 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / TasksVietnamese

30 Việc cần làm đã hoàn thành gần đây nhất của bạn được hiển thị ở đây. Bạn có thể xem việc cần làm đã hoàn thành cũ hơn từ Dữ liệu > Công cụ hiển thị dữ liệu hoặc Dữ liệu > Xuất dữ liệu > Dữ liệu người dùng.
3 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / TasksVietnamese

Có chắc là bạn muốn xóa những Việc cần làm đã hoàn thành của mình không?
3 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / TasksVietnamese

Có chắc là bạn muốn xóa những Việc cần làm đã hoàn thành của mình không?
3 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / TasksVietnamese

Những Việc cần làm đã hoàn thành sẽ được xóa sau 30 ngày cho người không đăng ký và 90 ngày cho những người đăng ký.
3 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / TasksVietnamese

Xóa Công việc đã hoàn thành
3 months ago
vtrnnhlinh

New contributor

Habitica / TasksVietnamese

New contributor 3 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / TasksVietnamese

Resource update 6 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 211 1,557 9,108
Translated 100% 211 1,557 9,108
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 40% 85 769 4,481

Last activity

Last change Dec. 30, 2019, 11:21 a.m.
Last author Võ Trần Nhã Linh

Activity in last 30 days

Activity in last year