Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit 4.200.0 958f929a25
Sabe Jones authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/rebirth.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/rebirth.json
Translation file website/common/locales/no/rebirth.json
None

Committed changes

Habitica / RebirthNorwegian Bokmål

Committed changes 10 months ago
joshart

Translation changed

Habitica / RebirthNorwegian Bokmål

You've begun a new adventure! This is Rebirth <%= number %> for you, and the highest Level you've attained is 100 or higher. To stack this Achievement, begin your next new adventure when you've reached at least 100!
Du har startet et nytt eventyr! Dette er din Gjenfødsel nummer <%= number %> og det høyeste Nivået du har oppnådd er 100 eller høyere. For å stable denne Prestasjonen må du starte det neste nye eventyret når du har nådd et enda høyere Nivå.!
10 months ago
joshart

Translation changed

Habitica / RebirthNorwegian Bokmål

You've begun a new adventure! This is Rebirth <%= number %> for you, and the highest Level you've attained is <%= level %>. To stack this Achievement, begin your next new adventure when you've reached an even higher Level!
Du har startet et nytt eventyr! Dette er din Gjenfødelse nummer <%= number %> og det høyeste Nivå du har oppnådd er <%= level %>. For å stable denne Prestasjonen, start ditt nye eventyr da du har oppnådd et ennå høyere Nivå.!
10 months ago
joshart

Translation changed

Habitica / RebirthNorwegian Bokmål

You also earn an Achievement for beginning a new adventure!
Du får også en Prestasjon for å begynne et nytt eventyr.!
10 months ago
joshart

Translation changed

Habitica / RebirthNorwegian Bokmål

You return to full Health.
Du starter med fullt Liv.
10 months ago
joshart

Translation changed

Habitica / RebirthNorwegian Bokmål

Rebirth: Begin a New Adventure
Gjenfødelse: Start et nytt eventyr!
10 months ago
joshart

Translation changed

Habitica / RebirthNorwegian Bokmål

You've unlocked Rebirth! This special Market item allows you to begin a new game at level 1 while keeping your tasks, achievements, pets, and more. Use it to breathe new life into Habitica if you feel you've achieved it all, or to experience new features with the fresh eyes of a beginning character!
Du har låst opp Gjenfødelse! Dette spesielle objektet lar deg begynne et nytt spill på nivå 1 samtidig som du beholder oppgaver, prestasjoner, kjæledyr og mer. Bruk det til puste nytt liv inn i Habitica hvis du føler at du har oppnådd alt du kan, eller for å oppleve nye funksjoner fra start.!
10 months ago
None

Committed changes

Habitica / RebirthNorwegian Bokmål

Committed changes 10 months ago
<strong><%= days %> days</strong> until <strong>FREE</strong> Orb of Rebirth
<strong><%= days %> dager</strong> til <strong>GRATIS</strong> Gjenfødelseskule
10 months ago
Instantly restart your character as a Level 1 Warrior while retaining achievements, collectibles, and equipment. Your tasks and their history will remain but they will be reset to yellow. Your streaks will be removed except from tasks belonging to active Challenges and Group Plans. Your Gold, Experience, Mana, and the effects of all Skills will be removed. All of this will take effect immediately. For more information, see the wiki's <a href='http://habitica.fandom.com/wiki/Orb_of_Rebirth' target='_blank'>Orb of Rebirth</a> page.
Instantly restart your chStart karackter as a Level 1 Warrior while retaining achievements, collectibles, and equipment. Your tasks and their history will remain but they will be reset to yellow. Your streaks will be removed except from challenge tasks. Your Gold, Experience, Mana, and the effects of all Skills will be removed. All of this will take effect immediatelyen din umiddelbart som en nivå 1-Kriger mens du beholder prestasjoner, samleobjekter og utstyr. Oppgavene dine og historikken blir værende, men de blir tilbakestilt til gule. Dine gjennomføringskjeder vil bli fjernet bortsett fra oppgaver som tilhører aktive Utfordringer og Gruppeplaner. Ditt Gull, Erfaring, Mana og effekten av alle Ferdigheter vil bli fjernet. Alt dette vil tre i kraft umiddelbart. For morer informatisjon, see the wiki'ens <a href='http://habitica.wikiafandom.com/wiki/Orb_of_Rebirth' target='_blank'>Orb of RebirthGjenfødelseskule</a> pagside.
10 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 28 387 2,341
Translated 100% 28 387 2,341
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 23, 2020, 7:19 p.m.
Last author Jostein Skjånes

Activity in last 30 days

Activity in last year