Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Miscellaneous lint fixes: move watch & mounted properties; apply automatic fixes (#12791) 9b76f9831e
Alys authored 15 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/npc.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/npc.json
Translation file website/common/locales/vi/npc.json
SabreCat

Resource update

Habitica / NpcVietnamese

Resource update 2 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / NpcVietnamese

Resource update 3 months ago
None

Committed changes

Habitica / NpcVietnamese

Committed changes 3 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / NpcVietnamese

Backed the Kickstarter project at the maximum level!
Đã ủng hộ dự án trên Kickstater ở mức cao nhất!
3 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / NpcVietnamese

<%= key %> NPC
<%= key %> NPC
3 months ago
vtrnnhlinh

Translation changed

Habitica / NpcVietnamese

<%= key %> NPC
<%= key %> NPC
3 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / NpcVietnamese

NPC
NPC
3 months ago
None

Committed changes

Habitica / NpcVietnamese

Committed changes 4 months ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / NpcVietnamese

Welcome to the Stable! Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg or a Hatching Potion to hatch Pets. When you hatch a Pet, it will appear here! Click a Pet's image to add it to your Avatar. Feed them with the Pet Food you find and they'll grow into hardy Mounts.
Đây là Chuồng thú! Sau khi đạt cấp độ 3, bạn sẽ thu thập trứng thú cưng và Lọ ấp trứng khi bạn hoàn thành Công việcChào mừng tới Chuồng thú! Mỗi lần bạn hoàn thành một công việc, bạn sẽ có một cơ hội ngẫu nhiên nhận được một Quả trứng hoặc một Lọ thuốc ấp trứng để ấp Thú cưng. Khi bạn ấp một con tThú cưng trong Cửa hàng, nó sẽ xuất hiện ở đây! Bấm vào hình ảnh của một con tcủa Thú cưng để thêm nó vào Nhân vật đại diện của bạn. Cho chúng ăn với tThức ăn Thú cưng bạn kiếm được sau cấp độ 3, và chúng sẽ lớn lên thành những tThú cưỡi uy lựcmạnh mẽ.
4 months ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / NpcVietnamese

Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. You can also buy these items here.
Starting at Level 4, eggs and hatching potions drop randomly when you complete tasks. They appear here - use them to hatch pets! You can also buy items from the MarketMỗi lần bạn hoàn thành một công việc, bạn sẽ có một cơ hội ngẫu nhiên nhận được một Quả trứng, một Lọ thuốc ấp tứng, hoặc một miếng Thức ăn Thú cưng. Bạn cũng có thể mua những vật phẩm này ở đây.
4 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 124 1,120 6,472
Translated 100% 124 1,120 6,472
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 23% 29 222 1,264

Last activity

Last change July 28, 2020, 1:32 p.m.
Last author Võ Trần Nhã Linh

Activity in last 30 days

Activity in last year