Translation status

Strings56
100.0% Translate
Words5013
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Defaulttasks 100.0% 100.0% 0.0% 9.5% 0.0% 1.5% Translate
Gear 85.9% 83.8% 0.1% 76.1% 0.0% 0.2% Translate
Settings 95.2% 96.2% 0.9% 52.6% 0.0% 0.0% Translate
Backgrounds 81.8% 76.1% 0.0% 39.5% 0.0% 0.0% Translate
Communityguidelines 100.0% 100.0% 0.0% 36.5% 0.0% 2.3% Translate
Content 86.7% 81.0% 0.0% 7.0% 0.2% 0.2% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 98.5% 98.5% 0.0% 68.8% 0.0% 0.4% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 16.6% 0.0% 0.0% Translate
Limited 86.7% 90.7% 1.1% 59.1% 0.0% 0.5% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 52.7% 0.0% 0.0% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages 94.0% 94.2% 1.4% 17.9% 0.0% 0.0% Translate
Achievements 13.8% 16.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Quests 94.9% 93.4% 0.0% 56.5% 0.0% 2.1% Translate
Questscontent 93.5% 93.4% 0.4% 62.0% 0.0% 0.1% Translate
Rebirth 92.8% 77.9% 3.5% 14.2% 0.0% 0.0% Translate
Subscriber 91.8% 95.4% 0.0% 73.2% 0.0% 0.0% Translate
Tasks 100.0% 100.0% 0.0% 40.2% 0.0% 0.4% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 17.9% 0.0% 0.0% Translate
Character 97.8% 95.2% 0.4% 13.9% 0.0% 0.8% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% Translate
Npc 96.4% 96.5% 1.7% 20.4% 0.0% 0.0% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 66.6% 0.0% 3.5% Translate
Front 5.7% 4.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% Translate
Pets 7.4% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Generic 97.6% 97.0% 0.3% 60.4% 0.0% 0.6% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop aefd664db1, 19 hours ago
Filemaskwebsite/common/locales/*/faq.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/faq.json
Translation file website/common/locales/vi/faq.json
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Habitica/Faq - Vietnamese
a month ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Faq - Vietnamese
Gems được mua bằng tiền thực bằng cách nhấn vào biểu tượng Gems trong thanh tìm kiếm. Khi mọi người mua Gems, họ đang giúp chúng tôi giữ cho trang web chạy. Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của họ!

Ngoài việc mua trực tiếp Gems, có ba cách khác để người chơi có thể có được Gems:

* Thắng thử thách đã được thiết lập bởi một người chơi khác. Vào mục Xã hội> Thử thách để tham gia một số.
* Đăng ký và mở khóa khả năng mua một số Gems nhất định mỗi tháng.
* Đóng góp cho Habitica. Xem trang wiki này để biết thêm chi tiết: [Đóng góp cho Habitica](http://habitica.wikia.com/wiki/Contributing_to_Habitica). 

Lưu ý rằng các vật phẩm mua bằng Gems không mang lại bất kỳ lợi thế nào, vì vậy người chơi vẫn có thể tận dụng ứng dụng mà không có chúng!
a month ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Faq - Vietnamese
Gems được mua bằng tiền thực bằng cách nhấn vào biểu tượng Gem trong thanh đầu trang. Khi mọi người mua Gem, họ đang giúp chúng tôi giữ cho trang được hoạt động. Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của họ!

 Ngoài việc mua trực tiếp Gem, có ba cách khác để người chơi có thể có được Gem:

 * Thắng một Thử thách đã được thiết lập bởi một người chơi khác. Vào mục Xã hội > Thử thách để tham gia một vài Thử thách nào.
 * Đăng ký và mở khóa khả năng mua một số lượng Gem nhất định mỗi tháng.
 * Đóng góp những kỹ năng của bạn cho Habitica. Xem trang wiki này để biết thêm chi tiết: [Đóng góp cho Habitica](http://habitica.wikia.com/wiki/Contributing_to_Habitica). 

Lưu ý rằng những vật phẩm được mua bằng Gem không mang lại bất kỳ lợi thế số liệu nào, vì vậy người chơi vẫn có thể tận dụng ứng dụng mà không có chúng!
a month ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Faq - Vietnamese
Làm sao để tôi có được Thú cưng hay Thú cưỡi?
2 months ago None Committed changes Habitica/Faq - Vietnamese
2 months ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Faq - Vietnamese
Đầu tiên, bạn sẽ thiết lập những công việc bạn muốn làm mỗi ngày. Sau đó, khi bạn hoàn thành công việc trong đời thực và đánh dấu chúng, bạn sẽ có được điểm kinh nghiệm và vàng. Vàng được sử dụng để mua trang bị và một vài vật phẩm, cũng như phần thưởng tự chọn. Kinh nghiệm giúp cho nhân vật của bạn được tăng cấp và mở khóa những nội dung như Thú cưng, Tuyệt chiêu và Nhiệm vụ! Bạn có thể tùy biến nhân vật đại diện của mình bằng cách vào Menu > Tùy biến nhân vật đại diện.

Một vài bước cơ bạn để tương tác: bấm nút (+) ở góc trên bên phải để thêm nhiệm vụ mới. Nhấn vào nhiệm vụ hiện hữu để điều chỉnh nó, và kéo qua trái để xóa nó. Bạn có thể sắp xếp nhiệm vụ bằng cách sử dụng mục Thẻ nằm ở góc trên bên trái, và mở rộng và rút gọn bảng liệt kê trong mục liệt kê.
2 months ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Faq - Vietnamese
Tôi không hiểu lắm. Tôi có thể đọc hướng dẫn chung ở đâu?
2 months ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Faq - Vietnamese
Những Câu Hỏi Thường Gặp
2 months ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Faq - Vietnamese
Câu Hỏi Thường Gặp
2 months ago vtrnnhlinh New contributor Habitica/Faq - Vietnamese
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 56 5013
Translated 100.0% 56 5013
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Dec. 16, 2019, 3:02 a.m.
Last author Võ Trần Nhã Linh

Activity in last 30 days

Activity in last year