Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit fix(settings.json): add back resetAccount string 70661da94d
paglias authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/faq.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/faq.json
Translation file website/common/locales/vi/faq.json
None

Committed changes

Habitica / FaqVietnamese

Committed changes 10 days ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / FaqVietnamese

The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on Quests, battle monsters, and cast skills to support each other.

If you want to start your own Party, go to Menu > [Party](https://habitica.com/party) and tap "Create New Party". Then scroll down and tap "Invite a Member" to invite your friends by entering their @username. If you want to join someone else’s Party, just give them your @username and they can invite you!

You and your friends can also join Guilds, which are public chat rooms that bring people together based on shared interests! There are a lot of helpful and fun communities, be sure to check them out.

If you’re feeling more competitive, you and your friends can create or join Challenges to take on a set of tasks. There are all sorts public of Challenges available that span a wide array of interests and goals. Some public Challenges will even award Gem prizes if you’re selected as the winner.
Cách tốt nhất là mời họ tham gia Tổ đội với bạn! Các Tổ đội có thể tham gia vào các Nhiệm vụ, chiến đấu quái vật, và dùng kỹ năng để hỗ trợ lẫn nhau.

Nếu bạn muốn bắt đầu một Tổ đội của riêng mình, tới mục Menu > [Tổ đội](https?/habitica.com/party) và nhấp vào "Tạo Tổ độimới". Sau đó kéo xuống và chạm vào "Mời một Thành viên" để mời bạn bè của bạn bằng cách nhập @username của họ. Nếu bạn muốn gia nhập Tổ đội của một người khác, đơn giản là đưa họ @username của bạn và họ có thể mời bạn!Trên trang web, b
Bạn và bạn của bạnmình cũng có thể tham gia Guild, những phòng chat công khai. Guild sẽ được thêm vào ứng dụng trong một bản cập nhật trong tương lai!Bang hội, đó là những phòng trò chuyện công khai đem mọi người lại gần nhau bằng những sở thích chung! Có rất nhiều cộng đồng vui tươi và hữu ích, hãy chắc là ghé thăm chúng nhé.

Nếu bạn cảm thấy khá thích ganh đua, bạn và bạn mình có thể tạo hoặc tham gia Thử thách để làm một chuỗi công việc. Có rất nhiều loại Thử thách công khai cho một chuỗi sở thích và mục tiêu rộng lớn. Một vài Thử thách công khai còn có thưởng Gem nếu bạn được chọn là người chiến thắng.
10 days ago
vtrnnhlinh

Marked for edit

Habitica / FaqVietnamese

The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on Quests, battle monsters, and cast skills to support each other.

If you want to start your own Party, go to Menu > [Party](https://habitica.com/party) and tap "Create New Party". Then scroll down and tap "Invite a Member" to invite your friends by entering their @username. If you want to join someone else’s Party, just give them your @username and they can invite you!

You and your friends can also join Guilds, which are public chat rooms that bring people together based on shared interests! There are a lot of helpful and fun communities, be sure to check them out.

If you’re feeling more competitive, you and your friends can create or join Challenges to take on a set of tasks. There are all sorts public of Challenges available that span a wide array of interests and goals. Some public Challenges will even award Gem prizes if you’re selected as the winner.
Cách tốt nhất là mời họ tham dự nhómgia Tổ đội với bạn! Các nhómTổ đội có thể tham gia vào các nNhiệm vụ, chiến đấu quái vật, và dùng tuyệt chiêukỹ năng để hỗ trợ lẫn nhau. Đi tới mục Menu > Nhóm và nhấp vào "Tạo Nhóm Mới" nếu bạn chưa tham gia vào Nhóm. Sau đó vào Danh sách Thành viên và nhấn phím Gửi lời mời ở góc trên bên phải

Nếu bạn muốn bắt đầu một Tổ đội của riêng mình, tới mục Menu > [Tổ đội](https?/habitica.com/party) và nhấp vào "Tạo Tổ độimới". Sau đó kéo xuống và chạm vào "Mời một Thành viên"
để mời bạn bè của bạn bằng cách nhập U@user IDname của họ (một chuỗi số và chữ cái mà họ có thể tìm thấy trong Cài đặt > Chi tiết Tài khoản trên ứng dụng và Cài đặt> API trên trang web). Trên trang web, bạn cũng có thể mời bạn bè qua email, mà chúng tôi sẽ bổ sung vào ứng dụng trong bản cập nhật trong tương lai.. Nếu bạn muốn gia nhập Tổ đội của một người khác, đơn giản là đưa họ @username của bạn và họ có thể mời bạn!Trên trang web, bạn và bạn bè của bạn cũng có thể tham gia Guild, những phòng chat công khai. Guild sẽ được thêm vào ứng dụng trong một bản cập nhật trong tương lai!
10 days ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / FaqVietnamese

The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Sample Custom Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki này có bốn danh sách của việc mẫu có thể dùng làm cảm hứng cho bạn:
<br><br>
* [Mẫu Thói Quen](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Mẫu Việc Hàng Ngày](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Mẫu Việc Cần Làm](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Mẫu Phần Thưởng Tự Chọn](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
10 days ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / FaqVietnamese

The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Sample Custom Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki này có bốn danh sách của việc mẫu có thể dùng làm cảm hứng cho bạn:

<br><br>

* [Mẫu Thói Quen](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)

* [Mẫu Việc Hàng Ngày](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)

* [Mẫu Việc Cần làm](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)

* [Mẫu Phần Thưởng Tự Chọn](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
10 days ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / FaqVietnamese

New string to translate 2 weeks ago
SabreCat

Resource update

Habitica / FaqVietnamese

Resource update 2 weeks ago
None

Source string changed

Habitica / FaqVietnamese

You can report a bug, request a feature, or send feedback under About > Report a Bug and About > Send us Feedback! We'll do everything we can to assist you.If you think you’ve encountered a bug, go to Menu > Help & FAQ > Get Help to look for quick fixes, known issues, or to report the bug to us. We’ll do everything we can to assist you.

To send feedback or request a feature, you can access our feedback form from Menu > Help & FAQ > Submit Feedback. If we have any questions, we’ll reach out to you for more information!
2 weeks ago
None

Source string changed

Habitica / FaqVietnamese

You can report a bug, request a feature, or send feedback under Menu > About > Report a Bug and Menu > About > Send Feedback! We'll do everything we can to assist you.If you think you’ve encountered a bug, go to Menu > Support > Get Help to look for quick fixes, known issues, or to report the bug to us. We’ll do everything we can to assist you.

To send feedback or request a feature, you can access our feedback form from Menu > Support > Submit Feedback. If we have any questions, we’ll reach out to you for more information!
2 weeks ago
None

Source string changed

Habitica / FaqVietnamese

Gems are purchased with real money by tapping on the Gem icon in the headerfrom Menu > Purchase Gems. When peopleyou buy Gems, theyyou are helping us to keep the siteHabitica running. We're very grateful for theirevery bit of support!

In addition to buying Gems directly, there are three other ways players can gain Gems:

* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to SocialMenu > Challenges to join some.
* Subscribe and unlock the ability to buy a certain number of Gems per month.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](http://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica).

Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the app without them!
2 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 5,131 29,265
Translated 85% 48 3,959 22,668
Needs editing 14% 8 1,172 6,597
Failing check 17% 10 1,321 7,364

Last activity

Last change Sept. 11, 2020, 5:05 p.m.
Last author Võ Trần Nhã Linh

Activity in last 30 days

Activity in last year