Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Miscellaneous lint fixes: move watch & mounted properties; apply automatic fixes (#12791) 9b76f9831e
Alys authored 15 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/faq.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/faq.json
Translation file website/common/locales/vi/faq.json
SabreCat

New string to translate

Habitica / FaqVietnamese

New string to translate 2 weeks ago
SabreCat

Resource update

Habitica / FaqVietnamese

Resource update 2 weeks ago
None

Source string changed

Habitica / FaqVietnamese

At level 10, you can choose to become a Warrior, Mage, Rogue, or Healer. (All players start as Warriors by default.) Each Class has different equipment options, different Skills that they can cast after level 11, and different advantages. Warriors can easily damage Bosses, withstand more damage from their tasks, and help make their Party tougher. Mages can also easily damage Bosses, as well as level up quickly and restore Mana for their party. Rogues earn the most gold and find the most item drops, and they can help their Party do the same. Finally, Healers can heal themselves and their Party members.

If you don't want to choose a Class immediately -- for example, if you are still working to buy all the gear of your current class -- you can clicktap “Opt Out” and and choose later under Menu > Choose Classby opening the Menu, tapping the Settings icon, then tapping “Enable Class System”.
2 weeks ago
None

Committed changes

Habitica / FaqVietnamese

Committed changes 2 months ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / FaqVietnamese

The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on Quests, battle monsters, and cast skills to support each other.

If you want to start your own Party, go to Menu > [Party](https://habitica.com/party) and tap "Create New Party". Then scroll down and tap "Invite a Member" to invite your friends by entering their @username. If you want to join someone else’s Party, just give them your @username and they can invite you!

You and your friends can also join Guilds, which are public chat rooms that bring people together based on shared interests! There are a lot of helpful and fun communities, be sure to check them out.

If you’re feeling more competitive, you and your friends can create or join Challenges to take on a set of tasks. There are all sorts public of Challenges available that span a wide array of interests and goals. Some public Challenges will even award Gem prizes if you’re selected as the winner.
Cách tốt nhất là mời họ tham gia Tổ đội với bạn! Các Tổ đội có thể tham gia vào các Nhiệm vụ, chiến đấu quái vật, và dùng kỹ năng để hỗ trợ lẫn nhau.

Nếu bạn muốn bắt đầu một Tổ đội của riêng mình, tới mục Menu > [Tổ đội](https?/habitica.com/party) và nhấp vào "Tạo Tổ độimới". Sau đó kéo xuống và chạm vào "Mời một Thành viên" để mời bạn bè của bạn bằng cách nhập @username của họ. Nếu bạn muốn gia nhập Tổ đội của một người khác, đơn giản là đưa họ @username của bạn và họ có thể mời bạn!Trên trang web, b
Bạn và bạn của bạnmình cũng có thể tham gia Guild, những phòng chat công khai. Guild sẽ được thêm vào ứng dụng trong một bản cập nhật trong tương lai!Bang hội, đó là những phòng trò chuyện công khai đem mọi người lại gần nhau bằng những sở thích chung! Có rất nhiều cộng đồng vui tươi và hữu ích, hãy chắc là ghé thăm chúng nhé.

Nếu bạn cảm thấy khá thích ganh đua, bạn và bạn mình có thể tạo hoặc tham gia Thử thách để làm một chuỗi công việc. Có rất nhiều loại Thử thách công khai cho một chuỗi sở thích và mục tiêu rộng lớn. Một vài Thử thách công khai còn có thưởng Gem nếu bạn được chọn là người chiến thắng.
2 months ago
vtrnnhlinh

Marked for edit

Habitica / FaqVietnamese

The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on Quests, battle monsters, and cast skills to support each other.

If you want to start your own Party, go to Menu > [Party](https://habitica.com/party) and tap "Create New Party". Then scroll down and tap "Invite a Member" to invite your friends by entering their @username. If you want to join someone else’s Party, just give them your @username and they can invite you!

You and your friends can also join Guilds, which are public chat rooms that bring people together based on shared interests! There are a lot of helpful and fun communities, be sure to check them out.

If you’re feeling more competitive, you and your friends can create or join Challenges to take on a set of tasks. There are all sorts public of Challenges available that span a wide array of interests and goals. Some public Challenges will even award Gem prizes if you’re selected as the winner.
Cách tốt nhất là mời họ tham dự nhómgia Tổ đội với bạn! Các nhómTổ đội có thể tham gia vào các nNhiệm vụ, chiến đấu quái vật, và dùng tuyệt chiêukỹ năng để hỗ trợ lẫn nhau. Đi tới mục Menu > Nhóm và nhấp vào "Tạo Nhóm Mới" nếu bạn chưa tham gia vào Nhóm. Sau đó vào Danh sách Thành viên và nhấn phím Gửi lời mời ở góc trên bên phải

Nếu bạn muốn bắt đầu một Tổ đội của riêng mình, tới mục Menu > [Tổ đội](https?/habitica.com/party) và nhấp vào "Tạo Tổ độimới". Sau đó kéo xuống và chạm vào "Mời một Thành viên"
để mời bạn bè của bạn bằng cách nhập U@user IDname của họ (một chuỗi số và chữ cái mà họ có thể tìm thấy trong Cài đặt > Chi tiết Tài khoản trên ứng dụng và Cài đặt> API trên trang web). Trên trang web, bạn cũng có thể mời bạn bè qua email, mà chúng tôi sẽ bổ sung vào ứng dụng trong bản cập nhật trong tương lai.. Nếu bạn muốn gia nhập Tổ đội của một người khác, đơn giản là đưa họ @username của bạn và họ có thể mời bạn!Trên trang web, bạn và bạn bè của bạn cũng có thể tham gia Guild, những phòng chat công khai. Guild sẽ được thêm vào ứng dụng trong một bản cập nhật trong tương lai!
2 months ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / FaqVietnamese

The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Sample Custom Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki này có bốn danh sách của việc mẫu có thể dùng làm cảm hứng cho bạn:
<br><br>
* [Mẫu Thói Quen](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Mẫu Việc Hàng Ngày](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Mẫu Việc Cần Làm](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Mẫu Phần Thưởng Tự Chọn](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
2 months ago
vtrnnhlinh

New translation

Habitica / FaqVietnamese

The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Sample Custom Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki này có bốn danh sách của việc mẫu có thể dùng làm cảm hứng cho bạn:

<br><br>

* [Mẫu Thói Quen](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)

* [Mẫu Việc Hàng Ngày](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)

* [Mẫu Việc Cần làm](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)

* [Mẫu Phần Thưởng Tự Chọn](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
2 months ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / FaqVietnamese

New string to translate 2 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / FaqVietnamese

Resource update 2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 5,140 29,324
Translated 83% 47 3,816 21,856
Needs editing 16% 9 1,324 7,468
Failing check 17% 10 1,321 7,364

Last activity

Last change Sept. 11, 2020, 5:05 p.m.
Last author Võ Trần Nhã Linh

Activity in last 30 days

Activity in last year