Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'release' into develop 97b3db9b94
Sabe Jones authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/death.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/death.json
Translation file website/common/locales/vi/death.json
None

Committed changes

Habitica / DeathVietnamese

Committed changes a year ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / DeathVietnamese

Cannot revive if not dead
Không thể hồi sinh nếu bạn chưa chết
a year ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / DeathVietnamese

Good luck!
Chúc may mắn!
a year ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / DeathVietnamese

If a Daily isn't due on a certain day, you can disable it by clicking the pencil icon.
Nếu một cCông việc hàng ngày không kết thúc vào một ngày nhất định, bạn có thể vô hiệu hoá nó bằng cách nhấn vào biểu tượng bút chì.
a year ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / DeathVietnamese

Incomplete Dailies hurt you overnight, so be careful not to add too many at first!
Những cCông việc hàng ngày không được hoàn thành sẽ làm bạn bị thương vào bantổn thương bạn khi qua đêm, vì vậy hãy cẩn thận, đừng thêm quá nhiều việc khi bạn mới bắt đầu!
a year ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / DeathVietnamese

Losing Health quickly?
Bạn đĐang mất Máu nhanh chóng?
a year ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / DeathVietnamese

Buy a Health Potion from the Rewards column to restore 15 Health Points.
Mua Bình MLọ thuốc hồi máu từ cột Phần Thưởng để hồi lại 15 Máu.
a year ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / DeathVietnamese

Level up to fully heal!
Lên cấp để hồi lại toàn bộ máu!
a year ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / DeathVietnamese

To regain Health:
Để hồi lại Máu:
a year ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / DeathVietnamese

Don't let your Health drop to zero! If you do, you'll lose a level, your Gold, and a piece of equipment.
Đừng để Máu của bạn trở về 0số không! Nếu làm thế, bạn sẽ bị rớmất một cấp độ, mất, tất cả vàng và một mảnh tTrang phụcbị.
a year ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 15 137 812
Translated 100% 15 137 812
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 25, 2019, 12:05 p.m.
Last author Võ Trần Nhã Linh

Activity in last 30 days

Activity in last year