Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'origin/develop' into Weblate. 6376e57614
Melior authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/death.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/death.json
Translation file website/common/locales/vi/death.json
None

Committed changes

Habitica / DeathVietnamese

Committed changes 4 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / DeathVietnamese

Không thể hồi sinh nếu chưa chết
4 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / DeathVietnamese

Chúc may mắn!
4 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / DeathVietnamese

Nếu một Công việc hằng ngày không kết thúc vào một ngày nhất định, bạn có thể vô hiệu hoá nó bằng cách nhấn vào biểu tượng bút chì.
4 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / DeathVietnamese

Những Công việc hằng ngày không được hoàn thành sẽ tổn thương bạn khi qua đêm, vì vậy hãy cẩn thận đừng thêm quá nhiều việc khi bạn mới bắt đầu!
4 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / DeathVietnamese

Đang mất Máu nhanh chóng?
4 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / DeathVietnamese

Mua Lọ thuốc hồi máu từ cột Phần Thưởng để hồi lại 15 Máu.
4 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / DeathVietnamese

Lên cấp để hồi lại toàn bộ máu!
4 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / DeathVietnamese

Để hồi lại Máu:
4 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / DeathVietnamese

Đừng để Máu của bạn trở về số không! Nếu làm thế, bạn sẽ bị mất một cấp, tất cả vàng và một mảnh Trang bị.
4 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 15 137 812
Translated 100% 15 137 812
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 25, 2019, 12:05 p.m.
Last author Võ Trần Nhã Linh

Activity in last 30 days

Activity in last year