Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'release' into develop 97b3db9b94
Sabe Jones authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/challenge.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/challenge.json
Translation file website/common/locales/tl_PH/challenge.json
None

Committed changes

Habitica / ChallengeTagalog

Committed changes 6 months ago
LionFox

Translation changed

Habitica / ChallengeTagalog

One or more categories must be selected
Dapat naka-selekta ang isa o higit pa na mga kategorya.
6 months ago
LionFox

Translation changed

Habitica / ChallengeTagalog

Minimum 1 Gem for public Challenges (helps prevent spam, it really does).
Kailangan ng 1 Hiyas para sa pampublikong Hamon (makakatulong ito sa pag-iwas sa spam, seryoso).
6 months ago
LionFox

Translation changed

Habitica / ChallengeTagalog

Use this section to go into more detail about everything that Challenge participants should know about your Challenge.
Gamitin itong seksyon na ito para maglagay ng detalye ukol sa Hamon na kailangang malaman ng mga kalahok.
6 months ago
LionFox

Translation changed

Habitica / ChallengeTagalog

Find recommended Challenges based on your interests, browse Habitica's public Challenges, or create your own Challenges.
Maghanap ng mga inirekomenda na mga Hamon base sa iyong mga interes, tumingin sa mga pampublikong Hamon ng Habitica, o gumawa ng iyong sariling Hamon.
6 months ago
LionFox

Translation changed

Habitica / ChallengeTagalog

Challenges are community events in which players compete and earn prizes by completing a group of related tasks.
Ang mga Hamon ay mga pagdiriwang pang-komunidad kung saan ang mga kalahok ay magpapaligsahan at kikita ng mga premyo sa pagkumpleto ng mga tungkulin.
6 months ago
LionFox

Translation changed

Habitica / ChallengeTagalog

You don't have any Challenges.
Wala kang mga Hamon.
6 months ago
LionFox

Translation changed

Habitica / ChallengeTagalog

Only broken challenges tasks can be unlinked.
Ang mga napinsalaing mga tungkuling pang hamon ay pwedeng alisin sa link.
6 months ago
LionFox

Translation changed

Habitica / ChallengeTagalog

User is already participating in this challenge.
Ang User ay kasali na sa Hamong ito.
6 months ago
LionFox

Translation changed

Habitica / ChallengeTagalog

Winner with id "<%= userId %>" not found or not part of the challenge.
Ang nanalo na may id ''<%= userId %>'' ay hindi mahanap o hindi kabahagi ng Hamon.
6 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 102 564 3,389
Translated 97% 99 545 3,274
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 9% 10 32 199

Last activity

Last change Dec. 6, 2020, 2:52 a.m.
Last author Lio Zam

Activity in last 30 days

Activity in last year