Key English Danish
spellWizardFireballText Burst of Flames Flammeudbrud
spellWizardFireballNotes You summon XP and deal fiery damage to Bosses! (Based on: INT) Du hidkalder XP og tildeler Bosser svidende sår! (Baseret på: INT)
spellWizardMPHealText Ethereal Surge Æterisk Bølge
spellWizardMPHealNotes You sacrifice Mana so the rest of your Party, except Mages, gains MP! (Based on: INT) Du ofrer Mana så resten af dit Hold, undtagen Magikere, får Mana! (Baseret på: INT)
spellWizardEarthText Earthquake Jordskælv
spellWizardEarthNotes Your mental power shakes the earth and buffs your Party's Intelligence! (Based on: Unbuffed INT) Din mentale kraft ryster jorden og booster dit Holds Intelligens! (Baseret på: Ikke-boostet INT)
spellWizardFrostText Chilling Frost Isnende Frost
spellWizardFrostNotes With one cast, ice freezes all your streaks so they won't reset to zero tomorrow! Med en enkelt besværgelse fryser alle dine stribepræstationer til med is, så de ikke nulstilles i morgen!
spellWarriorSmashText Brutal Smash Brutalt Slag
spellWarriorSmashNotes You make a task more blue/less red and deal extra damage to Bosses! (Based on: STR) Du gør en opgave mere blå/mindre rød, og påfører Bosser ekstra skade! (Baseret på: STY)
spellWarriorDefensiveStanceText Defensive Stance Defensiv Stilling
spellWarriorDefensiveStanceNotes You crouch low and gain a buff to Constitution! (Based on: Unbuffed CON) Du kryber sammen og får et boost til Konstitution! (Baseret på: Ikke-boostet KON)
spellWarriorValorousPresenceText Valorous Presence Heltemodig Fremtoning
spellWarriorValorousPresenceNotes Your boldness buffs your whole Party's Strength! (Based on: Unbuffed STR) Dit mod booster hele dit Holds Styrke! (Baseret på: Ikke-boostet STY)
spellWarriorIntimidateText Intimidating Gaze Intimiderende Blik
spellWarriorIntimidateNotes Your fierce stare buffs your whole Party's Constitution! (Based on: Unbuffed CON) Dit faste blik booster hele dit Holds Konstitution! (Baseret på: Ikke-boostet KON)
spellRoguePickPocketText Pickpocket Lommetyveri
spellRoguePickPocketNotes You rob a nearby task and gain gold! (Based on: PER) Du plyndrer en forbipasserende opgave og finder noget guld! (Baseret på: OPF)
spellRogueBackStabText Backstab Snigløb
spellRogueBackStabNotes You betray a foolish task and gain gold and XP! (Based on: STR) Du forråder en tåbelig opgave og tjener guld og XP! (Baseret på: STY)