Key English Hungarian
rebirthNew Rebirth: New Adventure Available! Újjászületés: új kaland érhető el!
rebirthUnlock You've unlocked Rebirth! This special Market item allows you to begin a new game at level 1 while keeping your tasks, achievements, pets, and more. Use it to breathe new life into Habitica if you feel you've achieved it all, or to experience new features with the fresh eyes of a beginning character! Feloldottad az újjászületést! Ez a különleges bolti tárgy lehetővé teszi, hogy új játékot kezdj az 1. szinttől, megtartva a feladataidat, kitüntetéseidet, háziállataidat és még sok mást. Használd arra, hogy új életet lehelj a Habitica-ba, ha úgy érzed, hogy már mindent elértél, vagy hogy új funkciókat tapasztalj meg egy kezdő karakter friss szemeivel!
rebirthAchievement You've begun a new adventure! This is Rebirth <%= number %> for you, and the highest Level you've attained is <%= level %>. To stack this Achievement, begin your next new adventure when you've reached an even higher Level! Új kalandot kezdtél! Ez a <%= number %>. újjászületésed és a <%= level %>. szint a legmagasabb, amit elértél. Hogy halmozd ezt a kitüntetést kezdj új kalandot amikor elértél egy még magasabb szintet!
rebirthAchievement100 You've begun a new adventure! This is Rebirth <%= number %> for you, and the highest Level you've attained is 100 or higher. To stack this Achievement, begin your next new adventure when you've reached at least 100! Új kalandot kezdtél! Ez a <%= number %>. újjászületésed, és a legmagasabb szint amit elértél 100, vagy annál több. Hogy halmozd ezt a kitüntetést kezdj új kalandot, amikor 100. vagy magasabb szinten vagy!
rebirthBegan Began a New Adventure Új kalandot kezdtél
rebirthText Began <%= rebirths %> New Adventures Eddig <%= rebirths %> új kalandot kezdtél
rebirthOrb Used an Orb of Rebirth to start over after attaining Level <%= level %>. Használtad az újjászületés gömbjét hogy új kalandot kezdj miután elérted a <%= level %>. szintet.
rebirthOrb100 Used an Orb of Rebirth to start over after attaining Level 100 or higher. Használtad az újjászületés gömbjét hogy új kalandot kezdj miután elérted a 100. vagy magasabb szintet.
rebirthOrbNoLevel Used an Orb of Rebirth to start over. Használtad az újjászületés gömbjét hogy új kalandot kezdj.
rebirthPop Instantly restart your character as a Level 1 Warrior while retaining achievements, collectibles, and equipment. Your tasks and their history will remain but they will be reset to yellow. Your streaks will be removed except from tasks belonging to active Challenges and Group Plans. Your Gold, Experience, Mana, and the effects of all Skills will be removed. All of this will take effect immediately. For more information, see the wiki's <a href='https://habitica.fandom.com/wiki/Orb_of_Rebirth' target='_blank'>Orb of Rebirth</a> page. Kezd újra a karaktered 1. szintű harcosként, megtartva a kitüntetéseket, gyűjteményeket és felszereléseket. A feladataid valamint azok előzményei megmaradnak, de besárgulnak. A szériáid eltűnnek, kivéve a kihívásokhoz és csoporttervekhez tartozó feladatoknál. Aranyad, tapasztalati pontjaid, manád és a varázslatok hatásai eltűnnek. Ez azonnal érvénybe lép. További információért látogasd meg a wiki-n az <a href='http://habitica.fandom.com/wiki/Orb_of_Rebirth' target='_blank'>újjászületés gömbje</a> oldalt.
rebirthName Orb of Rebirth Újjászületés gömbje
rebirthComplete You have been reborn! Újjászülettél!
nextFreeRebirth <strong><%= days %> days</strong> until <strong>FREE</strong> Orb of Rebirth <strong><%= days %> nap </strong> amíg <strong> INGYENES </strong> újjászületés gömbjét szerzel