Key English Polish
questSnakeUnlockText Unlocks Snake Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna jaj Węża na Targu
questUnicornUnlockText Unlocks Unicorn Eggs for purchase in the Market Odblokowuje możliwość kupna jaj jednorożca na Targu
questSabretoothUnlockText Unlocks Sabretooth Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostępność jaj Tygrysa Szablozębnego na Targu
questMonkeyUnlockText Unlocks Monkey Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do małpich jaj na targu
questFalconNotes Mt. Habitica is being overshadowed by a looming mountain of To Do's. It used to be a place to picnic and enjoy a sense of accomplishment, until the neglected tasks grew out of control. Now it's home to fearsome Birds of Preycrastination, foul creatures which stop Habiticans from completing their tasks!<br><br>"It's too hard!" they caw at @JonArinbjorn and @Onheiron. "It'll take too long to do right now! It won't make any difference if you wait until tomorrow! Why don't you do something fun instead?"<br><br>No more, you vow. You will climb your personal mountain of To Do's and defeat the Birds of Preycrastination! Góra Habitika zostaje przytłoczona piętżącymi się listami zadań Do-Zrobienia. Kiedyś było to spokojne miejsce na piknik, gdzie mogłeś nacieszyć się uczuciem spełnienia, dopóki zaniedbane zadania nie wymknęły się spod kontroli. Teraz stała się domem dla przerażających Ptaków Prokrastynacji, ohydnych stworów, które powstrzymują mieszkańców Habitiki przed wykonaniem ich zadań!<br><br>"To za trudne!" skrzeczą do @JonArinbjorn i @Onheiron. "Zajmie to teraz za wiele czasu! Przecież nie zrobi to różnicy, jak poczekasz do jutra! Zamiast tego lepiej zrobić coś ciekawszego!<br><br>Przysięgasz, że nigdy więcej. Wejdziesz na swoją własną górę zadań Do-Zrobienia i pokonasz Ptaki Prokrastynacji!
questTreelingUnlockText Unlocks Treeling Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna jaj Drzewca na Targu
questAxolotlUnlockText Unlocks Axolotl Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna jaj salamandry na Targu
questTurtleNotes Help! This giant sea turtle cannot find her way to her nesting beach. She returns there every year to lay her eggs, but this year Inkomplete Bay is filled with toxic Task Flotsam made of red Dailies and unchecked To Do's. "She's thrashing in a panic!" @JessicaChase says.<br><br>@UncommonCriminal nods. "It's because her guiding senses are fogged and confused."<br><br>@Scarabsi grabs your arm. "Can you help clear the Task Flotsam blocking her path? It may be hazardous, but we have to help her!" Pomocy! Ta wielka żółwica morska nie może odnaleźć drogi do swojej plaży gniazdowania. Powraca tam każdego roku, żeby złożyć jaja, ale w tym roku Zatoka Nieukończona wypełniona jest Szczątkami Zadań utworzonymi z czerwonych Codziennych i niewypełnionych Do-Zrobienia. "Ona miota się w panice!", mówi @JessicaChase.<br><br>@UncommonCriminal przytakuje. "To dlatego, że jej zmysły są przytępione i zmieszane."<br><br>@Scarabsi łapie cię za rękę. "Czy możesz pomóc oczyścić Szczątki Zadań, które blokują jej drogę? To może być niebezpieczne, ale musimy jej pomóc!"
questTurtleUnlockText Unlocks Turtle Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna żółwich jaj na Targu
questArmadilloUnlockText Unlocks Armadillo Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna jaj pancernika na Targu
questCowUnlockText Unlocks Cow Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna krowich jaj na Targu
questSlothUnlockText Unlocks Sloth Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna jaj leniwca na Targu
questGuineaPigUnlockText Unlocks Guinea Pig Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna jaj świnki morskiej na Targu
questPeacockUnlockText Unlocks Peacock Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna pawich jaj na Targu
questButterflyCompletion After a blazing battle, the Flaming Butterfry is captured. “Great job catching that would-be arsonist,” says @Megan with a sigh of relief. “Still, it’s hard to vilify even the vilest butterfly. We’d better free this Butterfry someplace safe…like the desert.”<br><br>One of the other gardeners, @Beffymaroo, comes up to you, singed but smiling. “Will you help raise these foundling chrysalises we found? Perhaps next year we’ll have a greener garden for them.” Po żarliwej walce udaje wam się schwytać Płomieńca. "Świetna robota z łapaniem tego niedoszłego podpalacza" mówi @Megan wzdychając z ulgą. "Jednak trudno oczerniać motyla, nawet tego najwredniejszego. Powinniśmy uwolnić go w jakimś bezpiecznym miejscu... na przykład na pustyni."<br><br>Jedna z ogrodniczek, @Beffymaroo, podchodzi do ciebie lekko osmolona, ale wyraźnie zadowolona. "Czy pomożesz nam odchować te porzucone poczwarki, które znaleźliśmy? Może w przyszłym roku będziemy mieli dla nich zieleńszy ogród."
questButterflyUnlockText Unlocks Caterpillar Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna jaj gąsienicy na Targu
questNudibranchText Infestation of the NowDo Nudibranchs Inwazja Ślimaków Nadgorliwości
questNudibranchNotes You finally get around to checking your To Do's on a lazy day in Habitica. Bright against your deepest red tasks are a gaggle of vibrant blue sea slugs. You are entranced! Their sapphire colors make your most intimidating tasks look as easy as your best Habits. In a feverish stupor you get to work, tackling one task after the other in a ceaseless frenzy...<br><br>The next thing you know, @LilithofAlfheim is pouring cold water over you. “The NowDo Nudibranchs have been stinging you all over! You need to take a break!”<br><br>Shocked, you see that your skin is as bright red as your To Do list was. "Being productive is one thing," @beffymaroo says, "but you've also got to take care of yourself. Hurry, let's get rid of them!" Pewnego Leniwego dnia w Habitice w końcu udaje Ci się sprawdzić listę rzeczy Do-Zrobienia. Na czerwonym tle najciemniejszych zadań jaskrawo odznaczają się niebieskie ślimaki morskie. Jesteś zauroczony! Ich szafirowy kolor sprawia, że nawet najtrudniejsze Zadania wydają się tak łatwe, jak najlepsze Nawyki. W gorączkowym odurzeniu zabierasz się do pracy, odznaczając jedno zadanie za drugim w nieustającym szale... <br><br>Następną rzeczą, którą udaje Ci się zarejestrować jest wylanie na Ciebie kubła zimnej wody przez @LilithofAlfheim. "Jesteś cały pogryziony przez Ślimaki Nadgorliwości! Musisz zrobić sobie przerwę!"<br><br>Z przerażeniem zauważasz, że Twoja skora jest tak czerwona, jak do tej pory była Twoja lista. "Produktywność to jedna sprawa," mówi @beffymaroo "Ale musisz też znaleźć trochę czasu dla siebie. Szybko, pozbądźmy się ich!"
questNudibranchCompletion You see the last of the NowDo Nudibranchs sliding off of a pile of completed tasks as @amadshade washes them away. One leaves behind a cloth bag, and you open it to reveal some gold and a few little ellipsoids you guess are eggs. Widzisz jak ostatnie z Ślimaków Nadgorliwości, zmyte przez @amadshade, zsuwają się z listy ukończonych zadań. Jeden z nich zostawia za sobą płócienną torbę, otwierasz ją i znajdujesz w środku trochę złota i kilka okrągłych przedmiotów, które najpewniej są jajkami.
questNudibranchUnlockText Unlocks Nudibranch Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna jaj ślimaka nagoskrzelnego na Targu