Key English Polish
birdBuddiesText Bird Buddies Quest Bundle Bird Buddies Quest Bundle
cuddleBuddiesNotes Contains 'The Killer Bunny', 'The Nefarious Ferret', and 'The Guinea Pig Gang'. Available until May 31. Contains 'The Killer Bunny', 'The Nefarious Ferret', and 'The Guinea Pig Gang'. Available until May 31.
cuddleBuddiesText Cuddle Buddies Quest Bundle Cuddle Buddies Quest Bundle
questAlligatorBoss Insta-Gator Insta-Gator
questAlligatorCompletion With your attention focused on what’s important and not the Insta-Gator’s distractions, the Insta-Gator flees. Victory! “Are those eggs? They look like gator eggs to me,” asks @mfonda. “If we care for them correctly, they’ll be loyal pets or faithful steeds,” answers @UncommonCriminal, handing you three to care for. Let’s hope so, or else the Insta-Gator might make a return… With your attention focused on what’s important and not the Insta-Gator’s distractions, the Insta-Gator flees. Victory! “Are those eggs? They look like gator eggs to me,” asks @mfonda. “If we care for them correctly, they’ll be loyal pets or faithful steeds,” answers @UncommonCriminal, handing you three to care for. Let’s hope so, or else the Insta-Gator might make a return…
questAlligatorDropAlligatorEgg Alligator (Egg) Alligator (Egg)
questAlligatorNotes “Crikey!” exclaims @gully. “An Insta-Gator in its natural habitat! Careful, it distracts its prey with things that seem urgent THIS INSTANT, and it feeds on the unchecked Dailies that result.” You fall silent to avoid attracting its attention, but to no avail. The Insta-Gator spots you and charges! Distracting voices rise up from Swamps of Stagnation, grabbing for your attention: “Read this post! See this photo! Pay attention to me THIS INSTANT!” You scramble to mount a counterattack, completing your Dailies and bolstering your good Habits to fight off the dreaded Insta-Gator. “Crikey!” exclaims @gully. “An Insta-Gator in its natural habitat! Careful, it distracts its prey with things that seem urgent THIS INSTANT, and it feeds on the unchecked Dailies that result.” You fall silent to avoid attracting its attention, but to no avail. The Insta-Gator spots you and charges! Distracting voices rise up from Swamps of Stagnation, grabbing for your attention: “Read this post! See this photo! Pay attention to me THIS INSTANT!” You scramble to mount a counterattack, completing your Dailies and bolstering your good Habits to fight off the dreaded Insta-Gator.
questAlligatorText The Insta-Gator The Insta-Gator
questAtom2Completion With a deafening cry, and five delicious types of cheese bursting from its mouth, the Snackless Monster falls to pieces. Well done, brave adventurer! But wait... is there something else wrong with the lake? With a deafening cry, and five delicious types of cheese bursting from its mouth, the Snackless Monster falls to pieces. Well done, brave adventurer! But wait... is there something else wrong with the lake?
questAtom3Notes Just when you thought that your trials had ended, Washed-Up Lake begins to froth violently. “HOW DARE YOU!” booms a voice from beneath the water's surface. A robed, blue figure emerges from the water, wielding a magic toilet brush. Filthy laundry begins to bubble up to the surface of the lake. "I am the Laundromancer!" he angrily announces. "You have some nerve - washing my delightfully dirty dishes, destroying my pet, and entering my domain with such clean clothes. Prepare to feel the soggy wrath of my anti-laundry magic!" Just when you thought that your trials had ended, Washed-Up Lake begins to froth violently. “HOW DARE YOU!” booms a voice from beneath the water's surface. A robed, blue figure emerges from the water, wielding a magic toilet brush. Filthy laundry begins to bubble up to the surface of the lake. "I am the Laundromancer!" he angrily announces. "You have some nerve - washing my delightfully dirty dishes, destroying my pet, and entering my domain with such clean clothes. Prepare to feel the soggy wrath of my anti-laundry magic!"
questBewilderBossRageBailey `The Be-Wilder uses BEGUILEMENT STRIKE!`

Look out! In the middle of reporting the news, Bailey the Town Crier has been possessed by the Be-Wilder! She lets out an evil, uninformative screech as she rises into the air. Now how will we know what’s going on?

Don't give up... we're so close to defeating this bothersome bird for once and for all!
Be-Wilder używa CIOSU OPĘTANIA

Uwaga! Bailey - miejski herold w trakcie ogłasznia wieści został opętany przez Be-Wilder'a! Wydaje z siebie złowrogi, nieartykułowany skrzek gdy wznosi się w powietrze. Czy dowiemy się co się dzieje?

Nie poddawaj się... jeszcze trochę, a pokonamy tego natrętnego ptaka raz na zawsze!
questBewilderBossRageMarket `The Be-Wilder uses BEGUILEMENT STRIKE!`

Oh no! Despite our best efforts, we've gotten distracted by the Be-Wilder’s charming illusions and have forgotten to do some of our Dailies! With a cackling cry, the shining bird beats its wings, raising a swarm of mist around Alex the Merchant. When the fog clears, he has been possessed! “Have some free samples!” he shouts gleefully, and begins to hurl exploding eggs and potions at fleeing Habiticans. Not the most favorable of sales, to be sure.

Hurry! Let's stay focused on our Dailies to defeat this monster before it possesses someone else.
Be-Wilder używa CIOSU OPĘTANIA!

O nie! Pomimo naszych najlepszych starań zostaliśmy rozproszenie przez czarujące iluzje Be-Wildera'a i zapomnieliśmy ukończyć niektórych Codziennych. Wydając chichoczący okrzyk, lśniący ptak uderza skrzydłami tworząc mgłę wokłół Kupca Aleksa. Gdy mgła opadła, został opętany! "Macie trochę darmowych próbek!" krzyczy wesoło i zaczyna ciskać eksplodującymi jajami i eliksirami w uciekających Habitan. Niezbyt korzystne z punktu widzenia sprzedarzy.

Szybko! Skupmy się na naszych Codziennych aby pokonać tego potwora zanim opęta kogoś jeszcze.
questBewilderBossRageStables `The Be-Wilder uses BEGUILEMENT STRIKE!`

Ahh!!! Once again the Be-Wilder has dazzled us into neglecting our Dailies, and now it has attacked Matt the Beast Master! With a swirl of mist, Matt transforms into a terrifying winged creature, and all the pets and mounts howl sadly in their stables. Quickly, stay focused on your tasks to defeat this dastardly distraction!
Be-Wilder używa CIOSU OPĘTANIA

Ahh!!! Raz jaszcze Be-Wilder zaślepił nas i zaniedbaliśmy swoje Codzienne, teraz zaatakował Matt'a Władcę Chowańców! W mglistym wirze Matt transformuje się w przerażającą skrzydlatą bestie i wszystkie chowańce i wierzchowce wyją ponuro w stajni. Szybko, skup się na swoich zadaniach by przezwyciężyć to podłe roztargnienie!
questBewilderCompletion <strong>The Be-Wilder is DEFEATED!</strong><br><br>We've done it! The Be-Wilder lets out a ululating cry as it twists in the air, shedding feathers like falling rain. Slowly, gradually, it coils into a cloud of sparkling mist. As the newly-revealed sun pierces the fog, it burns away, revealing the coughing, mercifully human forms of Bailey, Matt, Alex.... and the April Fool himself.<br><br><strong>Mistiflying is saved!</strong><br><br>The April Fool has enough shame to look a bit sheepish. “Oh, hm,” he says. “Perhaps I got a little…. carried away.”<br><br>The crowd mutters. Sodden flowers wash up on sidewalks. Somewhere in the distance, a roof collapses with a spectacular splash.<br><br>“Er, yes,” the April Fool says. “That is. What I meant to say was, I’m dreadfully sorry.” He heaves a sigh. “I suppose it can’t all be fun and games, after all. It might not hurt to focus occasionally. Maybe I’ll get a head start on next year’s pranking.”<br><br>Redphoenix coughs meaningfully.<br><br>“I mean, get a head start on this year’s spring cleaning!” the April Fool says. “Nothing to fear, I’ll have Habit City in spit-shape soon. Luckily nobody is better than I at dual-wielding mops.”<br><br>Encouraged, the marching band starts up.<br><br>It isn’t long before all is back to normal in Habit City. Plus, now that the Be-Wilder has evaporated, the magical bees of Mistiflying bustle back to work, and soon the flowers are blooming and the city is floating once more.<br><br>As Habiticans cuddle the magical fuzzy bees, the April Fool’s eyes light up. “Oho, I’ve had a thought! Why don’t you all keep some of these fuzzy Bee Pets and Mounts? It’s a gift that perfectly symbolizes the balance between hard work and sweet rewards, if I’m going to get all boring and allegorical on you.” He winks. “Besides, they don’t have stingers! Fool’s honor.” <strong>Be-Wilder POKONANY!</strong><br><br>Udało nam się! Be-Wilder wydaje z siebie lamentujący płacz i wznosi się w powietrze, rozrzucając pióra, które deszczem opadają na ziemie. Powoli i stopniowo przeistacza się w chmurę iskrzącej mgiełki. Gdy tylko słońce zaczyna przedzierać swoje pierwsze promyki przez mgłę, Be-Wilder wyparowuje, ujawniając się kaszlące, przeszczęśliwe ludzkie formy Bailey'a, Matt'a, Alex'a.... i Prima Aprilis'a we własnej osobie.<br><br><strong>Mistiflying jest uratowane!</strong><br><br>Prima Aprilis czuje wstyd i wygląda na zakłopotanego. “Oh, hm,” mówi. “Być może troszeczkę…. przesadziłem.”<br><br>Tłum wydaje ciche pomruki. Przemokłe kwiaty znów rozkwitają przy ścieżkach. Gdzieś w oddali dach zawala się ze spektakularnym hukiem.<br><br>“Ee, tak” wybąkuje Prima Aprilis. “To jest. Chciałem powiedzieć, że bardzo przepraszam.” Zatacza się na bok. “Doszedłem do wniosku że nie można ciągle się bawić. Nie zaszkodzi czasmi się skupić na zadaniach. Może popracuję nad lepszymi dowcipami na przyszły rok.”<br><br>Redphoenix kaszle znacząco.<br><br>“Oczywiście zaraz po tym jak zabiorę się za wiosenne porządki w mieście!” mówi Prima Aprilis. “Nie bójcie się, doprowadzę Habit City do całkowitego porządku. Nikt nie jest lepszy ode mnie we władaniu mopem dwuręcznym.”<br><br>Rozradowany wędrowny zespół zaczyna grać piosenki.<br><br>Nie minie wiele zanim Habit City powróci do normalnego stanu. Teraz, gdy Be-Wilder wyparował, magiczne pszczoły Mistiflying wracają do pracy. Miasto znów zakwitnie i popłynie jeszcze raz.<br><br>Gdy Habitanie ściskają magiczne pszczoły, Prima Aprilisowi zapaliła się lampka nad głową. “Oho, mam pomysł! Chcielibyście zachować niektóre z tych kędzierzawych pszczół - Chowańców i Wierzchowców? Ten prezent doskonale symbolizuje równowagę pomiędzy ciężką pracą a słodką nagrodą. Chyba staje się zbyt nudny i alegoryczny?” Puszcza oko. “Poza tym one nie mają żądeł!”
questBewilderCompletionChat `The Be-Wilder is DEFEATED!`

We've done it! The Be-Wilder lets out a ululating cry as it twists in the air, shedding feathers like falling rain. Slowly, gradually, it coils into a cloud of sparkling mist. As the newly-revealed sun pierces the fog, it burns away, revealing the coughing, mercifully human forms of Bailey, Matt, Alex.... and the April Fool himself.

`Mistiflying is saved!`

The April Fool has enough shame to look a bit sheepish. “Oh, hm,” he says. “Perhaps I got a little…. carried away.”

The crowd mutters. Sodden flowers wash up on sidewalks. Somewhere in the distance, a roof collapses with a spectacular splash.

“Er, yes,” the April Fool says. “That is. What I meant to say was, I’m dreadfully sorry.” He heaves a sigh. “I suppose it can’t all be fun and games, after all. It might not hurt to focus occasionally. Maybe I’ll get a head start on next year’s pranking.”

Redphoenix coughs meaningfully.

“I mean, get a head start on this year’s spring cleaning!” the April Fool says. “Nothing to fear, I’ll have Habit City in spit-shape soon. Luckily nobody is better than I at dual-wielding mops.”

Encouraged, the marching band starts up.

It isn’t long before all is back to normal in Habit City. Plus, now that the Be-Wilder has evaporated, the magical bees of Mistiflying bustle back to work, and soon the flowers are blooming and the city is floating once more.

As Habiticans cuddle the magical fuzzy bees, the April Fool’s eyes light up. “Oho, I’ve had a thought! Why don’t you all keep some of these fuzzy Bee Pets and Mounts? It’s a gift that perfectly symbolizes the balance between hard work and sweet rewards, if I’m going to get all boring and allegorical on you.” He winks. “Besides, they don’t have stingers! Fool’s honor.”
Be-Wilder POKONANY!

Udało nam się! Be-Wilder wydaje z siebie lamentujący płacz i wznosi się w powietrze, rozrzucając pióra, które deszczem opadają na ziemie. Powoli i stopniowo przeistacza się w chmurę iskrzącej mgiełki. Gdy tylko słońce zaczyna przedzierać swoje pierwsze promyki przez mgłę, Be-Wilder wyparowuje, ujawniając się kaszlące, przeszczęśliwe ludzkie formy Bailey'a, Matt'a, Alex'a.... i Prima Aprilis'a we własnej osobie.

Mistiflying jest uratowane!

Prima Aprilis czuje wstyd i wygląda na zakłopotanego. “Oh, hm,” mówi. “Być może troszeczkę…. przesadziłem.”

Tłum wydaje ciche pomruki. Przemokłe kwiaty znów rozkwitają przy ścieżkach. Gdzieś w oddali dach zawala się ze spektakularnym hukiem.

“Ee, tak” wybąkuje Prima Aprilis. “To jest. Chciałem powiedzieć, że bardzo przepraszam.” Zatacza się na bok. “Doszedłem do wniosku że nie można ciągle się bawić. Nie zaszkodzi czasmi się skupić na zadaniach. Może popracuję nad lepszymi dowcipami na przyszły rok.”

Redphoenix kaszle znacząco.

“Oczywiście zaraz po tym jak zabiorę się za wiosenne porządki w mieście!” mówi Prima Aprilis. “Nie bójcie się, doprowadzę Habit City do całkowitego porządku. Nikt nie jest lepszy ode mnie we władaniu mopem dwuręcznym.”

Rozradowany wędrowny zespół zaczyna grać piosenki.

Nie minie wiele zanim Habit City powróci do normalnego stanu. Teraz, gdy Be-Wilder wyparował, magiczne pszczoły Mistiflying wracają do pracy. Miasto znów zakwitnie i popłynie jeszcze raz.

Gdy Habitanie ściskają magiczne pszczoły, Prima Aprilisowi zapaliła się lampka nad głową. “Oho, mam pomysł! Chcielibyście zachować niektóre z tych kędzierzawych pszczół - Chowańców i Wierzchowców? Ten prezent doskonale symbolizuje równowagę pomiędzy ciężką pracą a słodką nagrodą. Chyba staje się zbyt nudny i alegoryczny?” Puszcza oko. “Poza tym one nie mają żądeł!”
questCheetahNotes As you hike across the Sloensteadi Savannah with your friends @PainterProphet, @tivaquinn, @Unruly Hyena, and @Crawford, you're startled to see a Cheetah screeching past with a new Habitican clamped in its jaws. Under the Cheetah's scorching paws, tasks burn away as though complete -- before anyone has the chance to actually finish them! The Habitican sees you and yells, "Please help me! This Cheetah is making me level too quickly, but I'm not getting anything done. I want to slow down and enjoy the game. Make it stop!" You fondly remember your own fledgling days, and know that you have to help the newbie by stopping the Cheetah! Ty i Twoi przyjaciele, @PainterProphet, @tivaquinn, @Unruly Hyena i @Crawford, jadąc przez Pomałuspokojną sawannę, stajecie jak wryci na widok Geparda mknącego ze świstem, zaciskającego szczęki na nowym Habitaninie. Zadania zdają się palić od pędu gepardzich łap, tak że wydają się wykonane, ale tak naprawdę nikt nie ma szans zdążyć faktycznie się za nie zabrać! Nowy spostrzega Was i krzyczy:
- Proszę, ratujcie! Ten gepard zabiera mnie na kolejne poziomy za wcześnie i nie nadążam ze zrobieniem czegokolwiek. Zatrzymajcie go!
Czule wspominacie swoje początki w Habitica i wiecie, że musicie pomóc nowicjuszowi!
questDilatoryDistress1Notes A message in a bottle arrived from the newly rebuilt city of Dilatory! It reads: "Dear Habiticans, we need your help once again. Our princess has disappeared and the city is under siege by some unknown watery demons! The mantis shrimps are holding the attackers at bay. Please aid us!" To make the long journey to the sunken city, one must be able to breathe water. Fortunately, the alchemists @Benga and @hazel can make it all possible! You only have to find the proper ingredients. Z nowo wybudowanego miasta Atleńtydy dotarł do nas list w butelce: "Drodzy mieszkańcy Habitiki, znów potrzebujemy waszej pomocy! Nasza księżniczka zaginęła, a miasto jest oblężone przez nieznane wodne demony! Rawki błazny trzymają najeźdźców na dystans. Prosimy o pomoc!" Umiejętność oddychania pod wodą jest niezbędna, żeby przebyć długą drogę do zatopionego miasta. Na szczęście alchemicy @Benga i @hazel mogą to umożliwić. Musisz tylko znaleźć niezbędne składniki.
questDustBunniesNotes It's been a while since you've done any dusting in here, but you're not too worried—a little dust never hurt anyone, right? It's not until you stick your hand into one of the dustiest corners and feel something bite that you remember @InspectorCaracal's warning: leaving harmless dust sit too long causes it to turn into vicious dust bunnies! You'd better defeat them before they cover all of Habitica in fine particles of dirt! It's been a while since you've done any dusting in here, but you're not too worried—a little dust never hurt anyone, right? It's not until you stick your hand into one of the dustiest corners and feel something bite that you remember @InspectorCaracal's warning: leaving harmless dust sit too long causes it to turn into vicious dust bunnies! You'd better defeat them before they cover all of Habitica in fine particles of dirt!
questDysheartenerCompletion <strong>The Dysheartener is DEFEATED!</strong><br><br>Together, everyone in Habitica strikes a final blow to their tasks, and the Dysheartener rears back, shrieking with dismay. “What's wrong, Dysheartener?” AnnDeLune calls, eyes sparkling. “Feeling discouraged?”<br><br>Glowing pink fractures crack across the Dysheartener's carapace, and it shatters in a puff of pink smoke. As a renewed sense of vigor and determination sweeps across the land, a flurry of delightful sweets rains down upon everyone.<br><br>The crowd cheers wildly, hugging each other as their pets happily chew on the belated Valentine's treats. Suddenly, a joyful chorus of song cascades through the air, and gleaming silhouettes soar across the sky.<br><br>Our newly-invigorated optimism has attracted a flock of Hopeful Hippogriffs! The graceful creatures alight upon the ground, ruffling their feathers with interest and prancing about. “It looks like we've made some new friends to help keep our spirits high, even when our tasks are daunting,” Lemoness says.<br><br>Beffymaroo already has her arms full with feathered fluffballs. “Maybe they'll help us rebuild the damaged areas of Habitica!”<br><br>Crooning and singing, the Hippogriffs lead the way as all the Habitcans work together to restore our beloved home. <strong>Odsercowiaczka została POKONANA!</strong><br><br>Wspólnie, wszyscy w Habitice zadali ostateczny cios swoim zadaniom i Odercowiaczka wierzgnęła do tyłu, skrzecząc z przerażeniem. "Coś nie tak Odsercowiaczko?" zawołała AnnDeLuce z błyskiem w oku. "Czujesz się zniechęcona?"<br><br>Świecące różowe pęknięcia zaczęły rozdzierać pancerz Odsercowiaczki po czym rozpadł się w chmurkę różowego dymu. Wraz z odświeżonym poczuciem wigoru i determinacji omiatającym krainę, ulewa przepysznych słodyczy opadła na wszystkich.<br><br>Tłum dziko wiwatował tuląc się nawzajem podczas gdy chowańce szczęśliwie żuły spóźnione walentynkowe przysmaki. Nagle radosny refren piosenki popłynął kaskadą przez powietrze i lśniące sylwetki przefrunęły przez niebo.<br><br>Nasz na nowo orzeźwiony optymizm przywabił stado Optymistycznych Hipogryfów! Pełne wdzięku istoty osiadły na ziemi. Po czym zaczęły brykać wokoło strosząc swoje pióra z zainteresowaniem. "Wygląda na to, że zdobyliśmy nowych przyjaciół, którzy nam pomogą utrzymywać się na duchu nawet wtedy kiedy zadania będą przytłaczające." Stwierdziła Lemoness.<br><br>Beffymaroo już miała swoje ręce pełne pierzastych i puszystych kulek. "Może pomogą nam odbudować uszkodzone obszary Habitiki!"<br><br>Nucąc i śpiewając Hipogryfy poprowadziły Habitican do wspólnej pracy do odbudowania naszego ukochanego domu.
questDysheartenerCompletionChat `The Dysheartener is DEFEATED!`

Together, everyone in Habitica strikes a final blow to their tasks, and the Dysheartener rears back, shrieking with dismay. “What's wrong, Dysheartener?” AnnDeLune calls, eyes sparkling. “Feeling discouraged?”

Glowing pink fractures crack across the Dysheartener's carapace, and it shatters in a puff of pink smoke. As a renewed sense of vigor and determination sweeps across the land, a flurry of delightful sweets rains down upon everyone.

The crowd cheers wildly, hugging each other as their pets happily chew on the belated Valentine's treats. Suddenly, a joyful chorus of song cascades through the air, and gleaming silhouettes soar across the sky.

Our newly-invigorated optimism has attracted a flock of Hopeful Hippogriffs! The graceful creatures alight upon the ground, ruffling their feathers with interest and prancing about. “It looks like we've made some new friends to help keep our spirits high, even when our tasks are daunting,” Lemoness says.

Beffymaroo already has her arms full with feathered fluffballs. “Maybe they'll help us rebuild the damaged areas of Habitica!”

Crooning and singing, the Hippogriffs lead the way as all the Habitcans work together to restore our beloved home.
'Odsercowiaczka została POKONANA!

Wspólnie, wszyscy w Habitice zadali ostateczny cios swoim zadaniom i Odercowiaczka wierzgnęła do tyłu, skrzecząc z przerażeniem. "Coś nie tak Odsercowiaczko?" zawołała AnnDeLuce z błyskiem w oku. "Czujesz się zniechęcona?"

Świecące różowe pęknięcia zaczęły rozdzierać pancerz Odsercowiaczki po czym rozpadł się w chmurkę różowego dymu. Wraz z odświeżonym poczuciem wigoru i determinacji omiatającym krainę, ulewa przepysznych słodyczy opadła na wszystkich.

Tłum dziko wiwatował tuląc się nawzajem podczas gdy chowańce szczęśliwie żuły spóźnione walentynkowe przysmaki. Nagle radosny refren piosenki popłynął kaskadą przez powietrze i lśniące sylwetki przefrunęły przez niebo.

Nasz na nowo orzeźwiony optymizm przywabił stado Optymistycznych Hipogryfów! Pełne wdzięku istoty osiadły na ziemi. Po czym zaczęły brykać wokoło strosząc swoje pióra z zainteresowaniem. "Wygląda na to, że zdobyliśmy nowych przyjaciół, którzy nam pomogą utrzymywać się na duchu nawet wtedy kiedy zadania będą przytłaczające." Stwierdziła Lemoness.

Beffymaroo już miała swoje ręce pełne pierzastych i puszystych kulek. "Może pomogą nam odbudować uszkodzone obszary Habitiki!"

Nucąc i śpiewając Hipogryfy poprowadziły Habitican do wspólnej pracy do odbudowania naszego ukochanego domu.