Key English Polish
questBewilderBossRageBailey `The Be-Wilder uses BEGUILEMENT STRIKE!`

Look out! In the middle of reporting the news, Bailey the Town Crier has been possessed by the Be-Wilder! She lets out an evil, uninformative screech as she rises into the air. Now how will we know what’s going on?

Don't give up... we're so close to defeating this bothersome bird for once and for all!
Be-Wilder używa CIOSU OPĘTANIA

Uwaga! Bailey - miejski herold w trakcie ogłasznia wieści został opętany przez Be-Wilder'a! Wydaje z siebie złowrogi, nieartykułowany skrzek gdy wznosi się w powietrze. Czy dowiemy się co się dzieje?

Nie poddawaj się... jeszcze trochę, a pokonamy tego natrętnego ptaka raz na zawsze!
questTaskwoodsTerror1Notes You have never seen the Joyful Reaper so agitated. The ruler of the Flourishing Fields lands her skeleton gryphon mount right in the middle of Productivity Plaza and shouts without dismounting. "Lovely Habiticans, we need your help! Something is starting fires in the Taskwoods, and we still haven't fully recovered from our battle against Burnout. If it's not halted, the flames could engulf all of our wild orchards and berry bushes!"<br><br>You quickly volunteer, and hasten to the Taskwoods. As you creep into Habitica’s biggest fruit-bearing forest, you suddenly hear clanking and cracking voices from far ahead, and catch the faint smell of smoke. Soon enough, a horde of cackling, flaming skull-creatures flies by you, biting off branches and setting the treetops on fire! Nigdy nie widziałeś Wesołej Żniwiarki tak poruszonej. Władczyni Kwitnących Pól ląduje na swym szkieletowym gryfie dokładnie w środku Placu Produktywności i wykrzykuje nie schodząc z wierzchowca. "Cudowni Habitanie, potrzebujemy warzej pomocy! Coś wznieca pożary w Zadaniowym Lesie, a my wciąż nie doszliśmy do siebie po bitwie z Wypaleńcem. Jeśli tego nie powstrzymamy, płomienie mogą strawić wszystkie nasze dzikie sady i krzaki jagód!"<br><br>Szybko zgłaszasz się na ochotnika i pędzisz do Zadaniowego Lasu. Skradając się do największego lasu owocowego w całej Habitice, słyszysz daleko przed sobą chrzęszczące, trzaskające głosy i dociera do ciebie zapach dymu. Po chwili horda chrzęszczących, płonących czaszek przelatuje obok ciebie, odgryzając gałęzie i podpalając szczyty drzew!
questDustBunniesNotes It's been a while since you've done any dusting in here, but you're not too worried—a little dust never hurt anyone, right? It's not until you stick your hand into one of the dustiest corners and feel something bite that you remember @InspectorCaracal's warning: leaving harmless dust sit too long causes it to turn into vicious dust bunnies! You'd better defeat them before they cover all of Habitica in fine particles of dirt! It's been a while since you've done any dusting in here, but you're not too worried—a little dust never hurt anyone, right? It's not until you stick your hand into one of the dustiest corners and feel something bite that you remember @InspectorCaracal's warning: leaving harmless dust sit too long causes it to turn into vicious dust bunnies! You'd better defeat them before they cover all of Habitica in fine particles of dirt!
questMoon3Completion The emerging monster bursts into shadow, and the moon turns silver as the danger passes. The dragons start singing again, and the stars sparkle with a soothing light. @Starsystemic the Seer bends down and picks up a lunar shard. It shines silver in her hand, before changing into a magnificent crystal scythe. Wyłaniający się potwór rozpływa się w cień, a kiedy niebezpieczeństwo mija, księżyc na powrót przybiera srebrną barwę. Smoki znów zaczynają śpiewać a gwiazdy migoczą kojącym światłem. Wieszczka @Starsystemic pochyla się i podnosi księżycowy fragment. Odłamek rozświetla się srebrzyście w jej dłoni, a następnie zmienia we wspaniałą kryształową kosę.
questTriceratopsNotes The snow-capped Stoïkalm Volcanoes are always bustling with hikers and sight-seers. One tourist, @plumilla, calls over a crowd. "Look! I enchanted the ground to glow so that we can play field games on it for our outdoor activity Dailies!" Sure enough, the ground is swirling with glowing red patterns. Even some of the prehistoric pets from the area come over to play.<br><br>Suddenly, there's a loud snap -- a curious Triceratops has stepped on @plumilla's wand! It's engulfed in a burst of magic energy, and the ground starts shaking and growing hot. The Triceratops' eyes shine red, and it roars and begins to stampede!<br><br>"That's not good," calls @McCoyly, pointing in the distance. Each magic-fueled stomp is causing the volcanoes to erupt, and the glowing ground is turning to lava beneath the dinosaur's feet! Quickly, you must hold off the Trampling Triceratops until someone can reverse the spell! Pokryte śniegiem Wulkany Stoïkalm zawsze pełne są gwaru turystów i zwiedzających. Jeden z turystów, @plumilla, woła w kierunku tłumu. "Patrzcie! Rzuciłem na ziemię czar blasku, żebyśmy mogli grać na niej w gry do naszych Codziennych!" Rzeczywiście, na ziemi wirują świecące czerwone wzory. Nawet kilka prehistorycznych zwierząt z okolicy przyszło się pobawić.<br><br>Nagle słychać głośny trzask -- ciekawski Triceratops nadepnął na różdżkę, którą zostawiła @plumilla! Pochłonął go impuls magicznej energii a ziemia zaczęła się trząść i rozgrzewać. Oczy Triceratopsa rozświetliły się na czerwono i wtedy ryknął i wpadł w panikę!<br><br>"Niedobrze," zawołał @McCoyly wskazując w dal. Każde stąpnięcie napędzane magią powoduje erupcję wulkanu a świecąca ziemia pod stopami dinozaura zamienia się w lawę! Szybko, musicie powstrzymać Tratującego Triceratopsa dopóki nie znajdzie się ktoś, kto potrafi odwrócić zaklęcie!
questStoikalmCalamity3Completion You subdue the Icicle Drake Queen, giving Lady Glaciate time to shatter the glowing bracelets. The Queen stiffens in apparent mortification, then quickly covers it with a haughty pose. "Feel free to remove these extraneous items," she says. "I'm afraid they simply don't fit our decor."<br><br>"Also, you stole them," @Beffymaroo says. "By summoning monsters from the earth."<br><br>The Icicle Drake Queen looks miffed. "Take it up with that wretched bracelet saleswoman," she says. "It's Tzina you want. I was essentially unaffiliated."<br><br>Lady Glaciate claps you on the arm. "You did well today," she says, handing you a spear and a horn from the pile. "Be proud." Udaje Ci się poskromić Królową Soplowych Smoków, dając Pani Zlodowacenia czas na rozbicie jej lśniących bransoletek. Królowa zamiera z zażenowania, jednak szybko ukrywa to pod wyniosłą pozą. "Możecie zabrać stąd te dodatkowe przedmioty" mówi "obawiam się, że po prostu nie pasują mi do wystroju." <br><br>"Co więcej, ukradłaś je" mówi @Beffymaroo. "Zsyłając na nas potwory z głębi ziemi."<br><br>Królowa Soplowych Smoków wygląda na urażoną. "Idźcie z tym do sprzedawczyni tych przeklętych bransoletek," mówi. "Powiedzcie, że szukacie Tziny, ja nie miałam z tym nic wspólnego. <br><br>Pani Zlodowacenia klepie Cię po ramieniu. "Dobrze sobie poradziłeś" mówi podając Ci ze sterty róg i włócznię. "Bądź z siebie dumny."
questMayhemMistiflying1Notes Although local soothsayers predicted pleasant weather, the afternoon is extremely breezy, so you gratefully follow your friend @Kiwibot into their house to escape the blustery day.<br><br>Neither of you expects to find the April Fool lounging at the kitchen table.<br><br>“Oh, hello,” he says. “Fancy seeing you here. Please, let me offer you some of this delicious tea.”<br><br>“That’s…” @Kiwibot begins. “That’s MY—“<br><br>“Yes, yes, of course,” says the April Fool, helping himself to some cookies. “Just thought I’d pop indoors and get a nice reprieve from all the tornado-summoning skulls.” He takes a casual sip from his teacup. “Incidentally, the city of Mistiflying is under attack.”<br><br>Horrified, you and your friends race to the Stables and saddle your fastest winged mounts. As you soar towards the floating city, you see that a swarm of chattering, flying skulls are laying siege to the city… and several turn their attentions towards you! Mimo, że lokalni wróżbici przewidywali ładną pogodę popołudnie było bardzo rześkie, więc z wdzięcznością podążasz za swoim przyjacielem @Kiwibot'em to jego domu, aby uciec od porywistego wiatru. <br><br>Żaden z was nie spodziewa się napotkania Prima Aprilisa wylegującego się przy kuchennym stole.<br><br>"O, cześć" mówi "Zabawne, że was tu spotkałem, proszę, pozwólcie poczęstować się tą przepyszną herbatą."<br><br>"Ale to..." zaczyna @Kiwibot. "Ale to MOJA..." <br><br>"tak tak, oczywiście" mówi Prima Aprilis, częstując się ciasteczkami. "Pomyślałem, że wpadnę do Ciebie znaleźć trochę ukojenia od tych czaszek przywołujących tornado". Swobodnie bierze łyk herbaty. "Tak się składa, że Miasto Zadziwienia jest właśnie obiektem ataku."<br><br>Przepełnieni przerażeniem, ty i Twoi przyjaciele ruszacie do stajni i siodłacie najszybsze uskrzydlone rumaki. Kiedy zbliżacie się do latającego miasta, widzicie rój szczękających, latających czaszek który dokładnie otoczył całe miasto... i zostajecie zauważeni przez kilka z nich!
questLostMasterclasser1Completion After hours of poring through volumes, you still haven’t found any useful information.<br><br>“It seems impossible that there isn’t even the tiniest reference to anything relevant,” says head librarian @Tuqjoi, and their assistant @stefalupagus nods in frustration.<br><br>King Manta’s eyes narrow. “Not impossible…” he says. “<em>Intentional</em>.” For a moment, the water glows around his hands, and several of the books shudder. “Something is obscuring information,” he says. “Not just a static spell, but something with a will of its own. Something… alive.” He swims up from the table. “The Joyful Reaper needs to hear about this. Let’s pack a meal for the road.” Po wielu godzinach wertowania woluminów, nadal nie znaleźliście żadnych użytecznych informacji. <br><br> "To wydaje się niemożliwe, nie ma najmniejszego odniesienia do niczego istotnego", mówi szefowa biblioteki @Tuqjoi, a jej asystent @stefalupagus przytakuje jej z frustracją.<br><br> Oczy Króla Manty zwężają się. "To nie jest niemożliwe..." mówi. "<em>To celowe</em>." Przez chwilę wodę rozświetla błysk wokół jego dłoni, a kilka książek na półkach zaczyna się trząść "Coś ukrywa przed nami informacje" mówi. "I to nie jest tylko statyczne zaklęcie, ale coś co posiada własną wolę. To coś ... żyje. " odpływa od stołu. "Wesoła Żniwiarka musi o tym usłyszeć. Spakuj posiłek na drogę."
questLostMasterclasser2Notes The Joyful Reaper drums her bony fingers on some of the books that you brought. “Oh, dear,” the Master of Healers says. “There is a malevolent life essence at work. I might have guessed, considering the attacks by reanimated skulls during each incident.” Her assistant @tricksy.fox brings in a chest, and you are startled to see the contents that @beffymaroo unloads: the very same objects once used by this mysterious Tzina to possess people.<br><br>“I’m going to use resonant healing magic to try to make this creature manifest,” the Joyful Reaper says, reminding you that the skeleton is a somewhat unconventional Healer. “You’ll need to read the revealed information quickly, in case it breaks loose.”<br><br>As she concentrates, a twisting mist begins to siphon from the books and twine around the objects. Quickly, you flip through the pages, trying to read the new lines of text that are writhing into view. You catch only a few snippets: “Sands of the Timewastes” — “the Great Disaster” —“split into four”— “permanently corrupted”— before a single name catches your eye: Zinnya.<br><br>Abruptly, the pages wrench free from your fingers and shred themselves as a howling creature explodes into being, coalescing around the possessed objects.<br><br>“It’s an a’Voidant!” the Joyful Reaper shouts, throwing up a protection spell. “They’re ancient creatures of confusion and obscurity. If this Tzina can control one, she must have a frightening command over life magic. Quickly, attack it before it escapes back into the books!”<br><br> Wesoła Żniwiarka bębni kościstymi palcami w książki, które przyniosłeś. "Ojej" mówi Mistrzyni Uzdrowicieli. "Tutaj działa wroga esencja życia. Mogłam się domyślić, biorąc pod uwagę ataki ożywionych czaszek podczas każdego z incydentów." Jej asystent @tricksy.fox przynosi skrzynię i z zaskoczeniem obserwujesz przedmioty wyjmowane przez @beffymaroo: to te same przedmioty, których wcześniej tajemnicza Tzina używała aby opętać ludzi. <br><br>Użyję rezonującej Magii Uzdrowienia, żeby sprawić, by to stworzenie się pokazało. " Mówi Wesoła Żniwiarka, przypominając Ci, że jest raczej niekonwencjonalnym Uzdrowicielem. "Musisz przeczytać odkryte informacje jak najszybciej, na wypadek gdyby się uwolniło."<br><br>Kiedy się koncentruje, wirująca mgła zaczyna unosić się znad księgi i wić się wokół wyjętych przedmiotów. Szybko przerzucasz strony, próbując odczytać pojawiające się nowe linijki tekstu . Wyłapujesz jedynie kilka fragmentów: "Piaski Pustkowia Czasu" - "Wielka Katastrofa" - "Podzieliło na cztery" - "Trwale skażona" - zanim jedno imię wpada Ci w oko: Zinnya. <br><br>Nagle, kartki wyrywają Ci się z rąk i drą na kawałki, a wyjące stworzenie materializuje się dookoła opętanych przedmiotów. <br><br>"To jest Unikacz!" krzyczy Wesoła Żniwiarka rzucając ochronny czar. "To starożytne stworzenia zamętu i tajemnicy. Jeśli ta Tzina jest w stanie kontrolować jednego z nich, to musi mieć przerażającą władzę nad magią życia. Szybko, atakuj go zanim wróci do książki!"<br><br>
questLostMasterclasser2Completion The a’Voidant succumbs at last, and you share the snippets that you read.<br><br>“None of those references sound familiar, even for someone as old as I,” the Joyful Reaper says. “Except… the Timewastes are a distant desert at the most hostile edge of Habitica. Portals often fail nearby, but swift mounts could get you there in no time. Lady Glaciate will be glad to assist.” Her voice grows amused. “Which means that the enamored Master of Rogues will undoubtedly tag along.” She hands you the glimmering mask. “Perhaps you should try to track the lingering magic in these items to its source. I’ll go harvest some sustenance for your journey.” The a’Voidant succumbs at last, and you share the snippets that you read.<br><br>“None of those references sound familiar, even for someone as old as I,” the Joyful Reaper says. “Except… the Timewastes are a distant desert at the most hostile edge of Habitica. Portals often fail nearby, but swift mounts could get you there in no time. Lady Glaciate will be glad to assist.” Her voice grows amused. “Which means that the enamored Master of Rogues will undoubtedly tag along.” She hands you the glimmering mask. “Perhaps you should try to track the lingering magic in these items to its source. I’ll go harvest some sustenance for your journey.”
questLostMasterclasser3Notes As night unfurls over the scorching sands of the Timewastes, your guides @AnnDeLune, @Kiwibot, and @Katy133 lead you forward. Some bleached pillars poke from the shadowed dunes, and as you approach them, a strange skittering sound echoes across the seemingly-abandoned expanse.<br><br>“Invisible creatures!” says the April Fool, clearly covetous. “Oho! Just imagine the possibilities. This must be the work of a truly stealthy Rogue.”<br><br>“A Rogue who could be watching us,” says Lady Glaciate, dismounting and raising her spear. “If there’s a head-on attack, try not to irritate our opponent. I don’t want a repeat of the volcano incident.”<br><br>He beams at her. “But it was one of your most resplendent rescues.”<br><br>To your surprise, Lady Glaciate turns very pink at the compliment. She hastily stomps away to examine the ruins.<br><br>“Looks like the wreck of an ancient city,” says @AnnDeLune. “I wonder what…”<br><br>Before she can finish her sentence, a portal roars open in the sky. Wasn’t that magic supposed to be nearly impossible here? The hoofbeats of the invisible animals thunder as they flee in panic, and you steady yourself against the onslaught of shrieking skulls that flood the skies. As night unfurls over the scorching sands of the Timewastes, your guides @AnnDeLune, @Kiwibot, and @Katy133 lead you forward. Some bleached pillars poke from the shadowed dunes, and as you approach them, a strange skittering sound echoes across the seemingly-abandoned expanse.<br><br>“Invisible creatures!” says the April Fool, clearly covetous. “Oho! Just imagine the possibilities. This must be the work of a truly stealthy Rogue.”<br><br>“A Rogue who could be watching us,” says Lady Glaciate, dismounting and raising her spear. “If there’s a head-on attack, try not to irritate our opponent. I don’t want a repeat of the volcano incident.”<br><br>He beams at her. “But it was one of your most resplendent rescues.”<br><br>To your surprise, Lady Glaciate turns very pink at the compliment. She hastily stomps away to examine the ruins.<br><br>“Looks like the wreck of an ancient city,” says @AnnDeLune. “I wonder what…”<br><br>Before she can finish her sentence, a portal roars open in the sky. Wasn’t that magic supposed to be nearly impossible here? The hoofbeats of the invisible animals thunder as they flee in panic, and you steady yourself against the onslaught of shrieking skulls that flood the skies.
questLostMasterclasser3Completion The April Fool surprises the final skull with a spray of sand, and it blunders backwards into Lady Glaciate, who smashes it expertly. As you catch your breath and look up, you see a single flash of someone’s silhouette moving on the other side of the closing portal. Thinking quickly, you snatch up the amulet from the chest of previously-possessed items, and sure enough, it’s drawn towards the unseen person. Ignoring the shouts of alarm from Lady Glaciate and the April Fool, you leap through the portal just as it snaps shut, plummeting into an inky swath of nothingness. The April Fool surprises the final skull with a spray of sand, and it blunders backwards into Lady Glaciate, who smashes it expertly. As you catch your breath and look up, you see a single flash of someone’s silhouette moving on the other side of the closing portal. Thinking quickly, you snatch up the amulet from the chest of previously-possessed items, and sure enough, it’s drawn towards the unseen person. Ignoring the shouts of alarm from Lady Glaciate and the April Fool, you leap through the portal just as it snaps shut, plummeting into an inky swath of nothingness.
questLostMasterclasser4Notes You surface from the portal, but you’re still suspended in a strange, shifting netherworld. “That was bold,” says a cold voice. “I have to admit, I hadn’t planned for a direct confrontation yet.” A woman rises from the churning whirlpool of darkness. “Welcome to the Realm of Void.”<br><br>You try to fight back your rising nausea. “Are you Zinnya?” you ask.<br><br>“That old name for a young idealist,” she says, mouth twisting, and the world writhes beneath you. “No. If anything, you should call me the Anti’zinnya now, given all that I have done and undone.”<br><br>Suddenly, the portal reopens behind you, and as the four Masterclassers burst out, bolting towards you, Anti’zinnya’s eyes flash with hatred. “I see that my pathetic replacements have managed to follow you.”<br><br>You stare. “Replacements?”<br><br>“As the Master Aethermancer, I was the first Masterclasser — the only Masterclasser. These four are a mockery, each possessing only a fragment of what I once had! I commanded every spell and learned every skill. I shaped your very world to my whim — until the traitorous aether itself collapsed under the weight of my talents and my perfectly reasonable expectations. I have been trapped for millennia in this resulting void, recuperating. Imagine my disgust when I learned how my legacy had been corrupted.” She lets out a low, echoing laugh. “My plan was to destroy their domains before destroying them, but I suppose the order is irrelevant.” With a burst of uncanny strength, she charges forward, and the Realm of Void explodes into chaos. You surface from the portal, but you’re still suspended in a strange, shifting netherworld. “That was bold,” says a cold voice. “I have to admit, I hadn’t planned for a direct confrontation yet.” A woman rises from the churning whirlpool of darkness. “Welcome to the Realm of Void.”<br><br>You try to fight back your rising nausea. “Are you Zinnya?” you ask.<br><br>“That old name for a young idealist,” she says, mouth twisting, and the world writhes beneath you. “No. If anything, you should call me the Anti’zinnya now, given all that I have done and undone.”<br><br>Suddenly, the portal reopens behind you, and as the four Masterclassers burst out, bolting towards you, Anti’zinnya’s eyes flash with hatred. “I see that my pathetic replacements have managed to follow you.”<br><br>You stare. “Replacements?”<br><br>“As the Master Aethermancer, I was the first Masterclasser — the only Masterclasser. These four are a mockery, each possessing only a fragment of what I once had! I commanded every spell and learned every skill. I shaped your very world to my whim — until the traitorous aether itself collapsed under the weight of my talents and my perfectly reasonable expectations. I have been trapped for millennia in this resulting void, recuperating. Imagine my disgust when I learned how my legacy had been corrupted.” She lets out a low, echoing laugh. “My plan was to destroy their domains before destroying them, but I suppose the order is irrelevant.” With a burst of uncanny strength, she charges forward, and the Realm of Void explodes into chaos.
questLostMasterclasser4Completion Under the onslaught of your final attack, the Lost Masterclasser screams in frustration, her body flickering into translucence. The thrashing void stills around her as she slumps forward, and for a moment, she seems to change, becoming younger, calmer, with an expression of peace upon her face… but then everything melts away with scarcely a whisper, and you’re kneeling once more in the desert sand.<br><br>“It seems that we have much to learn about our own history,” King Manta says, staring at the broken ruins. “After the Master Aethermancer grew overwhelmed and lost control of her abilities, the outpouring of void must have leached the life from the entire land. Everything probably became deserts like this.”<br><br>“No wonder the ancients who founded Habitica stressed a balance of productivity and wellness,” the Joyful Reaper murmurs. “Rebuilding their world would have been a daunting task requiring considerable hard work, but they would have wanted to prevent such a catastrophe from happening again.”<br><br>“Oho, look at those formerly possessed items!” says the April Fool. Sure enough, all of them shimmer with a pale, glimmering translucence from the final burst of aether released when you laid Anti’zinnya’s spirit to rest. “What a dazzling effect. I must take notes.”<br><br>“The concentrated remnants of aether in this area probably caused these animals to go invisible, too,” says Lady Glaciate, scratching a patch of emptiness behind the ears. You feel an unseen fluffy head nudge your hand, and suspect that you’ll have to do some explaining at the Stables back home. As you look at the ruins one last time, you spot all that remains of the first Masterclasser: her shimmering cloak. Lifting it onto your shoulders, you head back to Habit City, pondering everything that you have learned.<br><br> Under the onslaught of your final attack, the Lost Masterclasser screams in frustration, her body flickering into translucence. The thrashing void stills around her as she slumps forward, and for a moment, she seems to change, becoming younger, calmer, with an expression of peace upon her face… but then everything melts away with scarcely a whisper, and you’re kneeling once more in the desert sand.<br><br>“It seems that we have much to learn about our own history,” King Manta says, staring at the broken ruins. “After the Master Aethermancer grew overwhelmed and lost control of her abilities, the outpouring of void must have leached the life from the entire land. Everything probably became deserts like this.”<br><br>“No wonder the ancients who founded Habitica stressed a balance of productivity and wellness,” the Joyful Reaper murmurs. “Rebuilding their world would have been a daunting task requiring considerable hard work, but they would have wanted to prevent such a catastrophe from happening again.”<br><br>“Oho, look at those formerly possessed items!” says the April Fool. Sure enough, all of them shimmer with a pale, glimmering translucence from the final burst of aether released when you laid Anti’zinnya’s spirit to rest. “What a dazzling effect. I must take notes.”<br><br>“The concentrated remnants of aether in this area probably caused these animals to go invisible, too,” says Lady Glaciate, scratching a patch of emptiness behind the ears. You feel an unseen fluffy head nudge your hand, and suspect that you’ll have to do some explaining at the Stables back home. As you look at the ruins one last time, you spot all that remains of the first Masterclasser: her shimmering cloak. Lifting it onto your shoulders, you head back to Habit City, pondering everything that you have learned.<br><br>
questYarnNotes It’s such a pleasant day that you decide to take a walk through the Taskan Countryside. As you pass by its famous yarn shop, a piercing scream startles the birds into flight and scatters the butterflies into hiding. You run towards the source and see @Arcosine running up the path towards you. Behind him, a horrifying creature consisting of yarn, pins, and knitting needles is clicking and clacking ever closer.<br><br>The shopkeepers race after him, and @stefalupagus grabs your arm, out of breath. "Looks like all of his unfinished projects" <em>gasp gasp</em> "have transformed the yarn from our Yarn Shop" <em>gasp gasp</em> "into a tangled mass of Yarnghetti!"<br><br>"Sometimes, life gets in the way and a project is abandoned, becoming ever more tangled and confused," says @khdarkwolf. "The confusion can even spread to other projects, until there are so many half-finished works running around that no one gets anything done!"<br><br>It’s time to make a choice: complete your stalled projects… or decide to unravel them for good. Either way, you'll have to increase your productivity quickly before the Dread Yarnghetti spreads confusion and discord to the rest of Habitica! It’s such a pleasant day that you decide to take a walk through the Taskan Countryside. As you pass by its famous yarn shop, a piercing scream startles the birds into flight and scatters the butterflies into hiding. You run towards the source and see @Arcosine running up the path towards you. Behind him, a horrifying creature consisting of yarn, pins, and knitting needles is clicking and clacking ever closer.<br><br>The shopkeepers race after him, and @stefalupagus grabs your arm, out of breath. "Looks like all of his unfinished projects" <em>gasp gasp</em> "have transformed the yarn from our Yarn Shop" <em>gasp gasp</em> "into a tangled mass of Yarnghetti!"<br><br>"Sometimes, life gets in the way and a project is abandoned, becoming ever more tangled and confused," says @khdarkwolf. "The confusion can even spread to other projects, until there are so many half-finished works running around that no one gets anything done!"<br><br>It’s time to make a choice: complete your stalled projects… or decide to unravel them for good. Either way, you'll have to increase your productivity quickly before the Dread Yarnghetti spreads confusion and discord to the rest of Habitica!
questYarnCompletion With a feeble swipe of a pin-riddled appendage and a weak roar, the Dread Yarnghetti finally unravels into a pile of yarn balls.<br><br>"Take care of this yarn," shopkeeper @JinjooHat says, handing them to you. "If you feed them and care for them properly, they'll grow into new and exciting projects that just might make your heart take flight…" With a feeble swipe of a pin-riddled appendage and a weak roar, the Dread Yarnghetti finally unravels into a pile of yarn balls.<br><br>"Take care of this yarn," shopkeeper @JinjooHat says, handing them to you. "If you feed them and care for them properly, they'll grow into new and exciting projects that just might make your heart take flight…"
questPterodactylNotes You're taking a stroll along the peaceful Stoïkalm Cliffs when an evil screech rends the air. You turn to find a hideous creature flying towards you and are overcome by a powerful terror. As you turn to flee, @Lilith of Alfheim grabs you. "Don't panic! It's just a Pterror-dactyl."<br><br>@Procyon P nods. "They nest nearby, but they're attracted to the scent of negative Habits and undone Dailies."<br><br>"Don't worry," @Katy133 says. "We just need to be extra productive to defeat it!" You are filled with a renewed sense of purpose and turn to face your foe. You're taking a stroll along the peaceful Stoïkalm Cliffs when an evil screech rends the air. You turn to find a hideous creature flying towards you and are overcome by a powerful terror. As you turn to flee, @Lilith of Alfheim grabs you. "Don't panic! It's just a Pterror-dactyl."<br><br>@Procyon P nods. "They nest nearby, but they're attracted to the scent of negative Habits and undone Dailies."<br><br>"Don't worry," @Katy133 says. "We just need to be extra productive to defeat it!" You are filled with a renewed sense of purpose and turn to face your foe.
questPterodactylCompletion With one last screech the Pterror-dactyl plummets over the side of the cliff. You run forward to watch it soar away over the distant steppes. "Phew, I'm glad that's over," you say. "Me too," replies @GeraldThePixel. "But look! It's left some eggs behind for us." @Edge passes you three eggs, and you vow to raise them in tranquility, surrounded by positive Habits and blue Dailies. With one last screech the Pterror-dactyl plummets over the side of the cliff. You run forward to watch it soar away over the distant steppes. "Phew, I'm glad that's over," you say. "Me too," replies @GeraldThePixel. "But look! It's left some eggs behind for us." @Edge passes you three eggs, and you vow to raise them in tranquility, surrounded by positive Habits and blue Dailies.
questDysheartenerCompletion <strong>The Dysheartener is DEFEATED!</strong><br><br>Together, everyone in Habitica strikes a final blow to their tasks, and the Dysheartener rears back, shrieking with dismay. “What's wrong, Dysheartener?” AnnDeLune calls, eyes sparkling. “Feeling discouraged?”<br><br>Glowing pink fractures crack across the Dysheartener's carapace, and it shatters in a puff of pink smoke. As a renewed sense of vigor and determination sweeps across the land, a flurry of delightful sweets rains down upon everyone.<br><br>The crowd cheers wildly, hugging each other as their pets happily chew on the belated Valentine's treats. Suddenly, a joyful chorus of song cascades through the air, and gleaming silhouettes soar across the sky.<br><br>Our newly-invigorated optimism has attracted a flock of Hopeful Hippogriffs! The graceful creatures alight upon the ground, ruffling their feathers with interest and prancing about. “It looks like we've made some new friends to help keep our spirits high, even when our tasks are daunting,” Lemoness says.<br><br>Beffymaroo already has her arms full with feathered fluffballs. “Maybe they'll help us rebuild the damaged areas of Habitica!”<br><br>Crooning and singing, the Hippogriffs lead the way as all the Habitcans work together to restore our beloved home. <strong>Odsercowiaczka została POKONANA!</strong><br><br>Wspólnie, wszyscy w Habitice zadali ostateczny cios swoim zadaniom i Odercowiaczka wierzgnęła do tyłu, skrzecząc z przerażeniem. "Coś nie tak Odsercowiaczko?" zawołała AnnDeLuce z błyskiem w oku. "Czujesz się zniechęcona?"<br><br>Świecące różowe pęknięcia zaczęły rozdzierać pancerz Odsercowiaczki po czym rozpadł się w chmurkę różowego dymu. Wraz z odświeżonym poczuciem wigoru i determinacji omiatającym krainę, ulewa przepysznych słodyczy opadła na wszystkich.<br><br>Tłum dziko wiwatował tuląc się nawzajem podczas gdy chowańce szczęśliwie żuły spóźnione walentynkowe przysmaki. Nagle radosny refren piosenki popłynął kaskadą przez powietrze i lśniące sylwetki przefrunęły przez niebo.<br><br>Nasz na nowo orzeźwiony optymizm przywabił stado Optymistycznych Hipogryfów! Pełne wdzięku istoty osiadły na ziemi. Po czym zaczęły brykać wokoło strosząc swoje pióra z zainteresowaniem. "Wygląda na to, że zdobyliśmy nowych przyjaciół, którzy nam pomogą utrzymywać się na duchu nawet wtedy kiedy zadania będą przytłaczające." Stwierdziła Lemoness.<br><br>Beffymaroo już miała swoje ręce pełne pierzastych i puszystych kulek. "Może pomogą nam odbudować uszkodzone obszary Habitiki!"<br><br>Nucąc i śpiewając Hipogryfy poprowadziły Habitican do wspólnej pracy do odbudowania naszego ukochanego domu.
questDysheartenerCompletionChat `The Dysheartener is DEFEATED!`

Together, everyone in Habitica strikes a final blow to their tasks, and the Dysheartener rears back, shrieking with dismay. “What's wrong, Dysheartener?” AnnDeLune calls, eyes sparkling. “Feeling discouraged?”

Glowing pink fractures crack across the Dysheartener's carapace, and it shatters in a puff of pink smoke. As a renewed sense of vigor and determination sweeps across the land, a flurry of delightful sweets rains down upon everyone.

The crowd cheers wildly, hugging each other as their pets happily chew on the belated Valentine's treats. Suddenly, a joyful chorus of song cascades through the air, and gleaming silhouettes soar across the sky.

Our newly-invigorated optimism has attracted a flock of Hopeful Hippogriffs! The graceful creatures alight upon the ground, ruffling their feathers with interest and prancing about. “It looks like we've made some new friends to help keep our spirits high, even when our tasks are daunting,” Lemoness says.

Beffymaroo already has her arms full with feathered fluffballs. “Maybe they'll help us rebuild the damaged areas of Habitica!”

Crooning and singing, the Hippogriffs lead the way as all the Habitcans work together to restore our beloved home.
'Odsercowiaczka została POKONANA!

Wspólnie, wszyscy w Habitice zadali ostateczny cios swoim zadaniom i Odercowiaczka wierzgnęła do tyłu, skrzecząc z przerażeniem. "Coś nie tak Odsercowiaczko?" zawołała AnnDeLuce z błyskiem w oku. "Czujesz się zniechęcona?"

Świecące różowe pęknięcia zaczęły rozdzierać pancerz Odsercowiaczki po czym rozpadł się w chmurkę różowego dymu. Wraz z odświeżonym poczuciem wigoru i determinacji omiatającym krainę, ulewa przepysznych słodyczy opadła na wszystkich.

Tłum dziko wiwatował tuląc się nawzajem podczas gdy chowańce szczęśliwie żuły spóźnione walentynkowe przysmaki. Nagle radosny refren piosenki popłynął kaskadą przez powietrze i lśniące sylwetki przefrunęły przez niebo.

Nasz na nowo orzeźwiony optymizm przywabił stado Optymistycznych Hipogryfów! Pełne wdzięku istoty osiadły na ziemi. Po czym zaczęły brykać wokoło strosząc swoje pióra z zainteresowaniem. "Wygląda na to, że zdobyliśmy nowych przyjaciół, którzy nam pomogą utrzymywać się na duchu nawet wtedy kiedy zadania będą przytłaczające." Stwierdziła Lemoness.

Beffymaroo już miała swoje ręce pełne pierzastych i puszystych kulek. "Może pomogą nam odbudować uszkodzone obszary Habitiki!"

Nucąc i śpiewając Hipogryfy poprowadziły Habitican do wspólnej pracy do odbudowania naszego ukochanego domu.