Key English Polish
questEvilSantaNotes You hear agonized roars deep in the icefields. You follow the growls - punctuated by the sound of cackling - to a clearing in the woods, where you see a fully-grown polar bear. She's caged and shackled, fighting for her life. Dancing atop the cage is a malicious little imp wearing a castaway costume. Vanquish Trapper Santa, and save the beast!<br><br><strong>Note</strong>: “Trapper Santa” awards a stackable quest achievement but gives a rare mount that can only be added to your stable once. Z głębi lodowych pól dochodzi cię ryk rozpaczy. Wycie - przerywane charczeniem - wyprowadza cię w las. W środku matecznika, widzisz dorosłą niedźwiedzicę. Spętana w klatce, walczy o życie. Na szczycie klatki bryka złośliwy gnom, przebrany w kostium Świętego Mikołaja. Pokonaj Kłusującego Mikołaja i uwolnij niedźwiedzią bestię!
questEvilSanta2Notes When Trapper Santa captured the polar bear mount, her cub ran off into the icefields. You hear twig-snaps and snow crunch through the crystalline sound of the forest. Paw prints! You start racing to follow the trail. Find all the prints and broken twigs, and retrieve the cub!<br><br><strong>Note</strong>: “Find the Cub” awards a stackable quest achievement but gives a rare pet that can only be added to your stable once. Gdy Kłusujący Mikołaj schwytał polarną niedźwiedzicę, jej synek uciekł na pola lodowe. Z pomiędzy krystalicznych dźwięków lasu wyłapujesz trzask złamanej gałązki. Spoglądasz w tę stronę. Tropy! Tropy niedźwiadka! Zaczynasz wyścigi tym szlakiem. Znajdź wszystkie ślady - tropy i złamane gałązki - i uratuj niedźwiadka!<br><br><strong>Wskazówka</strong>: “Znajdź niedźwiadka” nagradza kolejnym osiągnięciem misji ale daje rzadkie zwierzątko, które może być tylko raz dodane do stajni.
questGryphonNotes The grand beast master, <strong>baconsaur</strong>, has come to your party seeking help. "Please, adventurers, you must help me! My prized gryphon has broken free and is terrorizing Habit City! If you can stop her, I could reward you with some of her eggs!" Wielki władca chowańców, <strong>baconsaur</strong>, przybył do waszej drużyny w poszukiwaniu pomocy.
– Proszę, poszukiwacze przygód, musicie mi pomóc! Mój cenny gryf uwolnił się i terroryzuje Habit City! Gdyby udało się wam powstrzymać ten koszmar, mógłbym nagrodzić was gryfimi jajami!
questGoldenknight2Notes Armed with dozens of Habiticans' testimonies, you finally confront the Golden Knight. You begin to recite the Habitcans' complaints to her, one by one. "And @Pfeffernusse says that your constant bragging-" The knight raises her hand to silence you and scoffs, "Please, these people are merely jealous of my success. Instead of complaining, they should simply work as hard as I! Perhaps I shall show you the power you can attain through diligence such as mine!" She raises her morningstar and prepares to attack you! Uzbrojeni w dziesiątki zeznań mieszkańców Habitiki, nareszcie możecie skonfrontować się ze Złotym Rycerzem. Zaczynasz jej recytować skargi, jedna po drugiej. "A @Pfeffernusse twierdzi, że Twoje stałe przechwałki-" Rycerz unosi rękę by Cię uciszyć i szydzi: "Proszę, ci ludzie są jedynie zazdrośni o moje sukcesy. Zamiast narzekać powinni po prostu pracować tak ciężko jak ja! Może powinnam pokazać Ci potęgę jaką możesz osiągnąć dzięki takiej gorliwości, jak moja!" Rycerz unosi swoją Gwiazdę Poranną i przygotowuje się do ataku na Ciebie!
questEggHuntNotes Overnight, strange plain eggs have appeared everywhere: in Matt's stables, behind the counter at the Tavern, and even among the pet eggs at the Marketplace! What a nuisance! "Nobody knows where they came from, or what they might hatch into," says Megan, "but we can't just leave them laying around! Work hard and search hard to help me gather up these mysterious eggs. Maybe if you collect enough, there will be some extras left over for you..." W ciągu nocy dziwne, gładkie jaja pojawiły się wszędzie: w stajni Matt'a, za ladą w karczmie i nawet pomiędzy jajami chowańców w Sklepie! Co za utrapienie! "Nikt nie wie skąd się wzięły, ani co może się z nich wykluć" mówi Megan, "ale przecież nie możemy ich zostawić tak porozrzucanych! Pracuj ciężko i szukaj wytrwale, żeby pomóc mi pozbierać te tajemnicze jaja. Może jak uzbierasz ich wystarczająco dużo, to nawet zostaną jakieś dla Ciebie ..."
questAtom2Completion With a deafening cry, and five delicious types of cheese bursting from its mouth, the Snackless Monster falls to pieces. Well done, brave adventurer! But wait... is there something else wrong with the lake? With a deafening cry, and five delicious types of cheese bursting from its mouth, the Snackless Monster falls to pieces. Well done, brave adventurer! But wait... is there something else wrong with the lake?
questAtom3Notes Just when you thought that your trials had ended, Washed-Up Lake begins to froth violently. “HOW DARE YOU!” booms a voice from beneath the water's surface. A robed, blue figure emerges from the water, wielding a magic toilet brush. Filthy laundry begins to bubble up to the surface of the lake. "I am the Laundromancer!" he angrily announces. "You have some nerve - washing my delightfully dirty dishes, destroying my pet, and entering my domain with such clean clothes. Prepare to feel the soggy wrath of my anti-laundry magic!" Just when you thought that your trials had ended, Washed-Up Lake begins to froth violently. “HOW DARE YOU!” booms a voice from beneath the water's surface. A robed, blue figure emerges from the water, wielding a magic toilet brush. Filthy laundry begins to bubble up to the surface of the lake. "I am the Laundromancer!" he angrily announces. "You have some nerve - washing my delightfully dirty dishes, destroying my pet, and entering my domain with such clean clothes. Prepare to feel the soggy wrath of my anti-laundry magic!"
questStressbeastCompletionChat `The Abominable Stressbeast is DEFEATED!`

We've done it! With a final bellow, the Abominable Stressbeast dissipates into a cloud of snow. The flakes twinkle down through the air as cheering Habiticans embrace their pets and mounts. Our animals and our NPCs are safe once more!

`Stoïkalm is Saved!`

SabreCat speaks gently to a small sabertooth. "Please find the citizens of the Stoïkalm Steppes and bring them to us," he says. Several hours later, the sabertooth returns, with a herd of mammoth riders following slowly behind. You recognize the head rider as Lady Glaciate, the leader of Stoïkalm.

"Mighty Habiticans," she says, "My citizens and I owe you the deepest thanks, and the deepest apologies. In an effort to protect our Steppes from turmoil, we began to secretly banish all of our stress into the icy mountains. We had no idea that it would build up over generations into the Stressbeast that you saw! When it broke loose, it trapped all of us in the mountains in its stead and went on a rampage against our beloved animals." Her sad gaze follows the falling snow. "We put everyone at risk with our foolishness. Rest assured that in the future, we will come to you with our problems before our problems come to you."

She turns to where @Baconsaur is snuggling with some of the baby mammoths. "We have brought your animals an offering of food to apologize for frightening them, and as a symbol of trust, we will leave some of our pets and mounts with you. We know that you will all take care good care of them."
`Śnieżna stresobestia została POKONANA!`

Udało nam się! Śnieżna stresobestia ryczy po raz ostatni i zmienia się w chmurę śniegu. Płatki białego puchu migoczą w powietrzu, gdy wiwatujący Habitanie ściskają swoje zwierzaki. Nasi podopieczni oraz NPC znów są bezpieczni!

`Stoikonia uratowana!`

SabreCat łagodnie przemawia do niewielkiego tygrysa szablozębnego.
– Proszę, znajdź mieszkańców Stoikonii i przyprowadź ich do nas – mówi.
Kilka godzin później zwierzę powraca, a za nim kroczy stado jeźdźców na mamutach. Poznajesz kobietę na czele – to Lady Glaciate, przywódczyni Stoikonii.

– Wspaniali Habitanie – oświadcza. – My, mieszkańcy Stoikonii, pragniemy wam ze szczerego serca podziękować i jesteśmy wam winni przeprosiny. Aby uniknąć niepokoju na naszych stepach, potajemnie porzucaliśmy cały nasz stres w mroźnych górach. Nie przyszło nam do głowy, że może się kiedyś przerodzić w taką bestię! Kiedy ten potwór wyrwał się na wolność, złapał nas w pułapkę – utknęliśmy w górach, podczas gdy on siał spustoszenie wśród naszych zwierząt. – Kobieta smutno spogląda na opadające płatki śniegu. – Nasza nieodpowiedzialność naraziła wszystkich na ryzyko. Obiecujemy, że w przyszłości zwrócimy się do was o pomoc z naszymi problemami zanim one same to zrobią.

Lady Glaciate obraca się w stronę @Baconsaur, która przytula jedno z mamuciątek. – W ramach przeprosin za zdenerwowanie, jakiego przyczyniliśmy waszym zwierzakom, przynosimy pożywienie, a w dowód zaufania zostawiamy wam niektóre z naszych chowańców i wierzchowców. Wiemy, że dobrze się nimi zaopiekujecie.
questTRexCompletion The wild dinosaur finally stops its rampage and settles down to make friends with the giant roosters. @Urse beams down at it. "They're not such terrible pets, after all! They just need a little discipline. Here, take some Tyrannosaur eggs for yourself." Nieokiełznany dinozaur ostatecznie uspokaja się i zatrzymuje, aby zaprzyjaźnić się z ogromnymi kogutami. @Urse spogląda na niego, promieniejąc z radości.
– Dinozaury wcale nie są złymi zwierzątkami domowymi! Potrzeba tylko odrobiny dyscypliny. Proszę, weźcie sobie kilka jaj tyranozaura.
questTRexUndeadNotes As the ancient dinosaurs from the Stoïkalm Steppes roam through Habit City, a cry of terror emanates from the Grand Museum. @Baconsaur shouts, "The Tyrannosaur skeleton in the museum is stirring! It must have sensed its kin!" The bony beast bares its teeth and clatters towards you. How can you defeat a creature that is already dead? You'll have to strike fast before it heals itself! Podczas gdy wiekowe dinozaury ze stepów Stoikonii włóczą się po ulicach Habitu, z Wielkiego Muzeum dobiega krzyk przerażenia.
– Szkielet tyranozaura się rusza! Chyba poczuł przybycie swoich przyjaciół! – krzyczy @Baconsaur.
Koścista bestia obnaża zęby i zbliża się do was z łoskotem. Jak można pokonać coś, co już jest martwe? Będziecie musieli uderzyć zanim ten potwór zdąży się uleczyć!
questTRexUndeadCompletion The Tyrannosaur's glowing eyes grow dark, and it settles back onto its familiar pedestal. Everyone sighs with relief. "Look!" @Baconsaur says. "Some of the fossilized eggs are shiny and new! Maybe they'll hatch for you." Błyszczące oczy tyranozaura tracą swój blask i bestia usadawia się z powrotem na swoim podwyższeniu. Wszyscy oddychają z ulgą.
– Patrzcie! – mówi @Baconsaur. – Niektóre ze skamieniałych jaj błyszczą nowością! Może się dla was wylęgną.
questKrakenNotes It's a warm, sunny day as you sail across the Inkomplete Bay, but your thoughts are clouded with worries about everything that you still need to do. It seems that as soon as you finish one task, another crops up, and then another...<br><br>Suddenly, the boat gives a horrible jolt, and slimy tentacles burst out of the water on all sides! "We're being attacked by the Kraken of Inkomplete!" Wolvenhalo cries.<br><br>"Quickly!" Lemoness calls to you. "Strike down as many tentacles and tasks as you can, before new ones can rise up to take their place!" W piękny słoneczny dzień żeglujesz przez Zatokę Niedoskonałości, jednak twoje myśli są przyćmione przez obawy na temat wszystkiego, co jeszcze musisz zrobić. Wydaje się, że gdy tylko ukończysz jedno zadanie, wyrasta przed tobą następne, a potem następne...
<br><br>W pewnym momencie łódka zostaje porządnie wstrząśnięta i oślizgłe macki wyskakują z wody ze wszystkich stron! "Jesteśmy atakowani przez Krakena Niedoskonałości!" krzyczy Wolvenhalo.
<br><br>"Szybko!" woła do ciebie Lemoness. "Uderzaj tyle macek i zadań, ile to możliwe, zanim nowe urosną i zajmą ich miejsce!"
questDilatoryDistress1Notes A message in a bottle arrived from the newly rebuilt city of Dilatory! It reads: "Dear Habiticans, we need your help once again. Our princess has disappeared and the city is under siege by some unknown watery demons! The mantis shrimps are holding the attackers at bay. Please aid us!" To make the long journey to the sunken city, one must be able to breathe water. Fortunately, the alchemists @Benga and @hazel can make it all possible! You only have to find the proper ingredients. Z nowo wybudowanego miasta Atleńtydy dotarł do nas list w butelce: "Drodzy mieszkańcy Habitiki, znów potrzebujemy waszej pomocy! Nasza księżniczka zaginęła, a miasto jest oblężone przez nieznane wodne demony! Rawki błazny trzymają najeźdźców na dystans. Prosimy o pomoc!" Umiejętność oddychania pod wodą jest niezbędna, żeby przebyć długą drogę do zatopionego miasta. Na szczęście alchemicy @Benga i @hazel mogą to umożliwić. Musisz tylko znaleźć niezbędne składniki.
questCheetahNotes As you hike across the Sloensteadi Savannah with your friends @PainterProphet, @tivaquinn, @Unruly Hyena, and @Crawford, you're startled to see a Cheetah screeching past with a new Habitican clamped in its jaws. Under the Cheetah's scorching paws, tasks burn away as though complete -- before anyone has the chance to actually finish them! The Habitican sees you and yells, "Please help me! This Cheetah is making me level too quickly, but I'm not getting anything done. I want to slow down and enjoy the game. Make it stop!" You fondly remember your own fledgling days, and know that you have to help the newbie by stopping the Cheetah! Ty i Twoi przyjaciele, @PainterProphet, @tivaquinn, @Unruly Hyena i @Crawford, jadąc przez Pomałuspokojną sawannę, stajecie jak wryci na widok Geparda mknącego ze świstem, zaciskającego szczęki na nowym Habitaninie. Zadania zdają się palić od pędu gepardzich łap, tak że wydają się wykonane, ale tak naprawdę nikt nie ma szans zdążyć faktycznie się za nie zabrać! Nowy spostrzega Was i krzyczy:
- Proszę, ratujcie! Ten gepard zabiera mnie na kolejne poziomy za wcześnie i nie nadążam ze zrobieniem czegokolwiek. Zatrzymajcie go!
Czule wspominacie swoje początki w Habitica i wiecie, że musicie pomóc nowicjuszowi!
questSabretoothNotes A roaring monster is terrorizing Habitica! The creature stalks through the wilds and woods, then bursts forth to attack before vanishing again. It's been hunting innocent pandas and frightening the flying pigs into fleeing their pens to roost in the trees. @InspectorCaracal and @icefelis explain that the Zombie Sabre Cat was set free while they were excavating in the ancient, untouched ice-fields of the Stoïkalm Steppes. "It was perfectly friendly at first – I don't know what happened. Please, you have to help us recapture it! Only a champion of Habitica can subdue this prehistoric beast!" A roaring monster is terrorizing Habitica! The creature stalks through the wilds and woods, then bursts forth to attack before vanishing again. It's been hunting innocent pandas and frightening the flying pigs into fleeing their pens to roost in the trees. @InspectorCaracal and @icefelis explain that the Zombie Sabre Cat was set free while they were excavating in the ancient, untouched ice-fields of the Stoïkalm Steppes. "It was perfectly friendly at first – I don't know what happened. Please, you have to help us recapture it! Only a champion of Habitica can subdue this prehistoric beast!"
questSnailNotes You're excited to begin questing in the abandoned Dungeons of Drudgery, but as soon as you enter, you feel the ground under your feet start to suck at your boots. You look up to the path ahead and see Habiticans mired in slime. @Overomega yells, "They have too many unimportant tasks and dailies, and they're getting stuck on things that don't matter! Pull them out!"<br><br>"You need to find the source of the ooze," @Pfeffernusse agrees, "or the tasks that they cannot accomplish will drag them down forever!"<br><br>Pulling out your weapon, you wade through the gooey mud.... and encounter the fearsome Snail of Drudgery Sludge. Z zapałem podchodzisz do przeszukania opuszczonego Lochu Ślęczenia, jednak gdy tylko się do tego zabierasz, czujesz jak grunt wsysa twoje nogi. Rozglądasz się po ścieżce, martwiąc się co będzie i dostrzegasz Habitican zamulonych w ślęczarniach. @Overomega Krzyczy: "Mają zbyt wiele nieistotnych Zadań i CoDziennych, utknęli w rzeczach, które nie mają znaczenia! Wyciągnij ich!" <br/><br/> "Trzeba znaleźć źródło Ślęczarni," @Pfeffernusse potwierdza "w przeciwnym razie zadania, których nie mogą skończyć będą zamulać ich przez wieczność!" <br/><br/> "Wyciągnąwszy broń, brniesz przez gęste błoto, wtem .. .. napotykasz przygnębiającego Ślimaka ze Ślęczących Ścieków.
questBewilderCompletion <strong>The Be-Wilder is DEFEATED!</strong><br><br>We've done it! The Be-Wilder lets out a ululating cry as it twists in the air, shedding feathers like falling rain. Slowly, gradually, it coils into a cloud of sparkling mist. As the newly-revealed sun pierces the fog, it burns away, revealing the coughing, mercifully human forms of Bailey, Matt, Alex.... and the April Fool himself.<br><br><strong>Mistiflying is saved!</strong><br><br>The April Fool has enough shame to look a bit sheepish. “Oh, hm,” he says. “Perhaps I got a little…. carried away.”<br><br>The crowd mutters. Sodden flowers wash up on sidewalks. Somewhere in the distance, a roof collapses with a spectacular splash.<br><br>“Er, yes,” the April Fool says. “That is. What I meant to say was, I’m dreadfully sorry.” He heaves a sigh. “I suppose it can’t all be fun and games, after all. It might not hurt to focus occasionally. Maybe I’ll get a head start on next year’s pranking.”<br><br>Redphoenix coughs meaningfully.<br><br>“I mean, get a head start on this year’s spring cleaning!” the April Fool says. “Nothing to fear, I’ll have Habit City in spit-shape soon. Luckily nobody is better than I at dual-wielding mops.”<br><br>Encouraged, the marching band starts up.<br><br>It isn’t long before all is back to normal in Habit City. Plus, now that the Be-Wilder has evaporated, the magical bees of Mistiflying bustle back to work, and soon the flowers are blooming and the city is floating once more.<br><br>As Habiticans cuddle the magical fuzzy bees, the April Fool’s eyes light up. “Oho, I’ve had a thought! Why don’t you all keep some of these fuzzy Bee Pets and Mounts? It’s a gift that perfectly symbolizes the balance between hard work and sweet rewards, if I’m going to get all boring and allegorical on you.” He winks. “Besides, they don’t have stingers! Fool’s honor.” <strong>Be-Wilder POKONANY!</strong><br><br>Udało nam się! Be-Wilder wydaje z siebie lamentujący płacz i wznosi się w powietrze, rozrzucając pióra, które deszczem opadają na ziemie. Powoli i stopniowo przeistacza się w chmurę iskrzącej mgiełki. Gdy tylko słońce zaczyna przedzierać swoje pierwsze promyki przez mgłę, Be-Wilder wyparowuje, ujawniając się kaszlące, przeszczęśliwe ludzkie formy Bailey'a, Matt'a, Alex'a.... i Prima Aprilis'a we własnej osobie.<br><br><strong>Mistiflying jest uratowane!</strong><br><br>Prima Aprilis czuje wstyd i wygląda na zakłopotanego. “Oh, hm,” mówi. “Być może troszeczkę…. przesadziłem.”<br><br>Tłum wydaje ciche pomruki. Przemokłe kwiaty znów rozkwitają przy ścieżkach. Gdzieś w oddali dach zawala się ze spektakularnym hukiem.<br><br>“Ee, tak” wybąkuje Prima Aprilis. “To jest. Chciałem powiedzieć, że bardzo przepraszam.” Zatacza się na bok. “Doszedłem do wniosku że nie można ciągle się bawić. Nie zaszkodzi czasmi się skupić na zadaniach. Może popracuję nad lepszymi dowcipami na przyszły rok.”<br><br>Redphoenix kaszle znacząco.<br><br>“Oczywiście zaraz po tym jak zabiorę się za wiosenne porządki w mieście!” mówi Prima Aprilis. “Nie bójcie się, doprowadzę Habit City do całkowitego porządku. Nikt nie jest lepszy ode mnie we władaniu mopem dwuręcznym.”<br><br>Rozradowany wędrowny zespół zaczyna grać piosenki.<br><br>Nie minie wiele zanim Habit City powróci do normalnego stanu. Teraz, gdy Be-Wilder wyparował, magiczne pszczoły Mistiflying wracają do pracy. Miasto znów zakwitnie i popłynie jeszcze raz.<br><br>Gdy Habitanie ściskają magiczne pszczoły, Prima Aprilisowi zapaliła się lampka nad głową. “Oho, mam pomysł! Chcielibyście zachować niektóre z tych kędzierzawych pszczół - Chowańców i Wierzchowców? Ten prezent doskonale symbolizuje równowagę pomiędzy ciężką pracą a słodką nagrodą. Chyba staje się zbyt nudny i alegoryczny?” Puszcza oko. “Poza tym one nie mają żądeł!”
questBewilderCompletionChat `The Be-Wilder is DEFEATED!`

We've done it! The Be-Wilder lets out a ululating cry as it twists in the air, shedding feathers like falling rain. Slowly, gradually, it coils into a cloud of sparkling mist. As the newly-revealed sun pierces the fog, it burns away, revealing the coughing, mercifully human forms of Bailey, Matt, Alex.... and the April Fool himself.

`Mistiflying is saved!`

The April Fool has enough shame to look a bit sheepish. “Oh, hm,” he says. “Perhaps I got a little…. carried away.”

The crowd mutters. Sodden flowers wash up on sidewalks. Somewhere in the distance, a roof collapses with a spectacular splash.

“Er, yes,” the April Fool says. “That is. What I meant to say was, I’m dreadfully sorry.” He heaves a sigh. “I suppose it can’t all be fun and games, after all. It might not hurt to focus occasionally. Maybe I’ll get a head start on next year’s pranking.”

Redphoenix coughs meaningfully.

“I mean, get a head start on this year’s spring cleaning!” the April Fool says. “Nothing to fear, I’ll have Habit City in spit-shape soon. Luckily nobody is better than I at dual-wielding mops.”

Encouraged, the marching band starts up.

It isn’t long before all is back to normal in Habit City. Plus, now that the Be-Wilder has evaporated, the magical bees of Mistiflying bustle back to work, and soon the flowers are blooming and the city is floating once more.

As Habiticans cuddle the magical fuzzy bees, the April Fool’s eyes light up. “Oho, I’ve had a thought! Why don’t you all keep some of these fuzzy Bee Pets and Mounts? It’s a gift that perfectly symbolizes the balance between hard work and sweet rewards, if I’m going to get all boring and allegorical on you.” He winks. “Besides, they don’t have stingers! Fool’s honor.”
Be-Wilder POKONANY!

Udało nam się! Be-Wilder wydaje z siebie lamentujący płacz i wznosi się w powietrze, rozrzucając pióra, które deszczem opadają na ziemie. Powoli i stopniowo przeistacza się w chmurę iskrzącej mgiełki. Gdy tylko słońce zaczyna przedzierać swoje pierwsze promyki przez mgłę, Be-Wilder wyparowuje, ujawniając się kaszlące, przeszczęśliwe ludzkie formy Bailey'a, Matt'a, Alex'a.... i Prima Aprilis'a we własnej osobie.

Mistiflying jest uratowane!

Prima Aprilis czuje wstyd i wygląda na zakłopotanego. “Oh, hm,” mówi. “Być może troszeczkę…. przesadziłem.”

Tłum wydaje ciche pomruki. Przemokłe kwiaty znów rozkwitają przy ścieżkach. Gdzieś w oddali dach zawala się ze spektakularnym hukiem.

“Ee, tak” wybąkuje Prima Aprilis. “To jest. Chciałem powiedzieć, że bardzo przepraszam.” Zatacza się na bok. “Doszedłem do wniosku że nie można ciągle się bawić. Nie zaszkodzi czasmi się skupić na zadaniach. Może popracuję nad lepszymi dowcipami na przyszły rok.”

Redphoenix kaszle znacząco.

“Oczywiście zaraz po tym jak zabiorę się za wiosenne porządki w mieście!” mówi Prima Aprilis. “Nie bójcie się, doprowadzę Habit City do całkowitego porządku. Nikt nie jest lepszy ode mnie we władaniu mopem dwuręcznym.”

Rozradowany wędrowny zespół zaczyna grać piosenki.

Nie minie wiele zanim Habit City powróci do normalnego stanu. Teraz, gdy Be-Wilder wyparował, magiczne pszczoły Mistiflying wracają do pracy. Miasto znów zakwitnie i popłynie jeszcze raz.

Gdy Habitanie ściskają magiczne pszczoły, Prima Aprilisowi zapaliła się lampka nad głową. “Oho, mam pomysł! Chcielibyście zachować niektóre z tych kędzierzawych pszczół - Chowańców i Wierzchowców? Ten prezent doskonale symbolizuje równowagę pomiędzy ciężką pracą a słodką nagrodą. Chyba staje się zbyt nudny i alegoryczny?” Puszcza oko. “Poza tym one nie mają żądeł!”
questBewilderBossRageMarket `The Be-Wilder uses BEGUILEMENT STRIKE!`

Oh no! Despite our best efforts, we've gotten distracted by the Be-Wilder’s charming illusions and have forgotten to do some of our Dailies! With a cackling cry, the shining bird beats its wings, raising a swarm of mist around Alex the Merchant. When the fog clears, he has been possessed! “Have some free samples!” he shouts gleefully, and begins to hurl exploding eggs and potions at fleeing Habiticans. Not the most favorable of sales, to be sure.

Hurry! Let's stay focused on our Dailies to defeat this monster before it possesses someone else.
Be-Wilder używa CIOSU OPĘTANIA!

O nie! Pomimo naszych najlepszych starań zostaliśmy rozproszenie przez czarujące iluzje Be-Wildera'a i zapomnieliśmy ukończyć niektórych Codziennych. Wydając chichoczący okrzyk, lśniący ptak uderza skrzydłami tworząc mgłę wokłół Kupca Aleksa. Gdy mgła opadła, został opętany! "Macie trochę darmowych próbek!" krzyczy wesoło i zaczyna ciskać eksplodującymi jajami i eliksirami w uciekających Habitan. Niezbyt korzystne z punktu widzenia sprzedarzy.

Szybko! Skupmy się na naszych Codziennych aby pokonać tego potwora zanim opęta kogoś jeszcze.
questBewilderBossRageStables `The Be-Wilder uses BEGUILEMENT STRIKE!`

Ahh!!! Once again the Be-Wilder has dazzled us into neglecting our Dailies, and now it has attacked Matt the Beast Master! With a swirl of mist, Matt transforms into a terrifying winged creature, and all the pets and mounts howl sadly in their stables. Quickly, stay focused on your tasks to defeat this dastardly distraction!
Be-Wilder używa CIOSU OPĘTANIA

Ahh!!! Raz jaszcze Be-Wilder zaślepił nas i zaniedbaliśmy swoje Codzienne, teraz zaatakował Matt'a Władcę Chowańców! W mglistym wirze Matt transformuje się w przerażającą skrzydlatą bestie i wszystkie chowańce i wierzchowce wyją ponuro w stajni. Szybko, skup się na swoich zadaniach by przezwyciężyć to podłe roztargnienie!