Key English Turkish
androidFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn experience and gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as Pets, Skills, and Quests! You can customize your character under Menu > [Inventory >] Avatar.

Some basic ways to interact: click the (+) in the lower-right-hand corner to add a new task. Tap on an existing task to edit it, and swipe left on a task to delete it. You can sort tasks using Tags in the upper-right-hand corner, and expand and contract checklists by clicking on the checklist count box.
Önce, günlük hayatında yapmak istediğin işleri ayarlayacaksın. Daha sonra, gerçek hayatta işleri tamamlayıp işaretledikçe tecrübe ve altın kazanacaksın. Altın, özel ödüllerin yanı sıra ekipman ve bazı eşyaları almak için de kullanılır. Tecrübe, karakterinin seviye atlamasına ve yeni Hayvan, Yetenek ve Görevleri açmasına yardım eder. Karakterini Menü > [Envanter >] Avatar kısmından düzenleyebilirsin.

Etkileşim için bazı temel yollar: yeni bir iş eklemek için sağ alt köşedeki (+) işaretine tıkla. Var olan bir işi düzenlemek için üzerine tıkla ve silmek için sola kaydır. İşlerini sağ üst köşedeki Etiketler başlığına tıklayarak sıralayabilirsin ve kontrol listesi kutucuğuna tıklayarak kontrol listelerini genişletip daraltabilirsin.
androidFaqAnswer1 Good Habits (the ones with a +) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a -) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a + and a - have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award experience and gold. Bad Habits subtract health.

Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by tapping to edit it. If you skip a Daily that is due, your character will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!

To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you gold and experience. You never lose health from To Do's. You can add a due date to a To Do by tapping to edit.
İyi Alışkanlıklar (+ işaretliler) gün içinde defalarca yapabileceğin işlerdir, örneğin sebze yemek. Kötü Alışkanlıklar (- işaretliler) kaçınman gereken işlerdir, mesela tırnak yemek. Hem + hem - değeri bulunan Alışkanlıklarda iyi ya da kötü bir seçim yaparsın, merdivenlerden çıkmaya karşın asansöre binmek gibi. İyi Alışkanlıklar deneyim ve altın kazandırır. Kötü Alışkanlıklar sağlığını azaltır.

Günlük İşler her gün yapmak zorunda olduğun işlerdir, diş fırçalamak ya da e-postalarını kontrol etmek gibi. Bir Günlük İşin hangi günlerde yapılması gerektiğini, işe dokunup düzenleyebilirsin. Bir Günlük İşi atlarsan, karakterin geceleyin hasar alacaktır. Aynı anda çok sayıda Günlük İş eklememeye dikkat et!

Yapılacak İşler, yapılacaklar listendir. Bir Yapılacak İşi tamamlamak altın ve deneyim kazandırır. Yapılacak İşler sağlık kaybettirmez. Bir Yapılacak İşe son tarih eklemek için üzerine dokunarak düzenleyebilirsin.
androidFaqAnswer10 Gems are purchased with real money from Menu > Purchase Gems. When you buy Gems, you are helping us to keep Habitica running. We’re very grateful for every bit of support!

In addition to buying Gems directly, there are three other ways players can gain Gems:

* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Menu > Challenges to join some.
* Subscribe and unlock the ability to buy a certain number of Gems per month.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](https://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica).

Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the app without them!
Elmaslar, üst menüdeki Elmas ikonuna tıklanarak gerçek para karşılığında satın alınabilir. Oyuncular Elmas aldıkça, bizim siteyi ayakta tutmamıza destek olurlar. Onların desteğine minnettarız!

Elmasları direkt almanın yanı sıra, oyuncuların Elmas elde etmelerinin üç farklı yolu daha vardır:

* Başka bir oyuncu tarafından düzenlenmiş bir Mücadeleyi kazanarak. Bunlara katılmak için Sosyal > Mücadeleler sekmesine uğra.
* Abone olup her ay belirli miktarda Elmas satın alma özelliğini açarak.
* Habitica projesine, yeteneklerinle destek olarak. Detaylı bilgi için bu wiki sayfasını incele: [Habitica'ya Katılım Sağlamak](http://tr.habitica.fandom.com/wiki/Katılım).

Elmas karşılığı satın alınan eşyaların hiçbir istatistiki avantajı olmayacağını aklında bulundur, bu yüzden oyuncular uygulamayı onlar olmadan da kullanabilirler!
androidFaqAnswer11 If you think you’ve encountered a bug, go to Menu > Help & FAQ > Get Help to look for quick fixes, known issues, or to report the bug to us. We’ll do everything we can to assist you.

To send feedback or request a feature, you can access our feedback form from Menu > Help & FAQ > Submit Feedback. If we have any questions, we’ll reach out to you for more information!
Hata bildiriminde ya da yeni taleplerde bulunmak için Hakkında > Hata Bildir ve Hakkında > Geri Bildirim Gönder seçeneklerini kullan! Sana yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız.
androidFaqAnswer12 World Bosses are special monsters that appear in the Tavern. All active users are automatically battling the Boss, and their tasks and Skills will damage the Boss as usual.

You can also be in a normal Quest at the same time. Your tasks and Skills will count towards both the World Boss and the Boss/Collection Quest in your party.

A World Boss will never hurt you or your account in any way. Instead, it has a Rage Bar that fills when users skip Dailies. If its Rage bar fills, it will attack one of the Non-Player Characters around the site and their image will change.

You can read more about [past World Bosses](https://habitica.fandom.com/wiki/World_Bosses) on the wiki.
Dünya Canavarları Tavernada beliren özel canavarlardır. Tüm aktif kullanıcılar otomatik olarak bu Canavarlarla savaşırlar ve işleriyle Becerileri normalde olduğu gibi Canavara hasar verir.

Aynı zamanda normal bir Görevde de bulunabilirsin. İşlerin ve Becerilerin hem Dünya Canavarında, hem de takımındaki Canavar/Koleksiyon Görevinde işe yarayacaktır.

Bir Dünya Canavarı sana ya da hesabına asla zarar veremez. Bunun yerine, kullanıcılar Günlük İşlerini aksattıkça dolan bir Öfke Barına sahiptir. Eğer Öfke barı dolarsa, sitedeki Oyuncu-Olmayan bir karaktere saldırır ve bu karakterin görseli değişir.

[Eski Dünya Canavarları](http://tr.habitica.fandom.com/wiki/Dünya_Canavarları) hakkında daha fazla bilgiyi Wiki'den öğrenebilirsin.
androidFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki'de ilham almak için danışabileceğin dört örnek görev listesi mevcut:

* [Alışkanlık Örnekleri](http://tr.habitica.fandom.com/wiki/Örnek_Alışkanlıklar)
* [Günlük İş Örnekleri](http://tr.habitica.fandom.com/wiki/Örnek_Günlük_İşler)
* [Yapılacak Örnekleri](http://tr.habitica.fandom.com/wiki/Örnek_Yapılacaklar)
* [Kişisel Ödül Örnekleri](http://tr.habitica.fandom.com/wiki/Örnek_Kişisel_Ödüller)
androidFaqAnswer3 Your tasks change color based on how well you are currently accomplishing them! Each new task starts out as a neutral yellow. Perform Dailies or positive Habits more frequently and they move toward blue. Miss a Daily or give in to a bad Habit and the task moves toward red. The redder a task, the more rewards it will give you, but if it's a Daily or bad Habit, the more it will hurt you! This helps motivate you to complete the tasks that are giving you trouble. İşlerinin renkleri, onları ne kadar iyi yerine getirdiğine göre renk değiştirir! Her bir yeni iş, sarı renk ile başlar. Günlük İşlerini ve iyi Alışkanlıklarını sıklıkla yerine getirdiğin sürece renkleri maviye döner. Günlük İşlerini yapmadıkça veya kötü bir Alışkanlığını sergiledikçe renkleri kırmızı olmaya başlar. Bir iş ne kadar kırmızıysa bununla orantılı olarak daha fazla ödül verir. Ancak, bu bir Günlük İş veya kötü bir Alışkanlık ise can değerin de bir o kadar düşer! Bu durum, seni zor görünen görevlerini yapman için isteklendirir.
androidFaqAnswer4 There are several things that can cause you to take damage. First, if you left Dailies incomplete overnight and didn't check them off in the screen that popped up the next morning, those unfinished Dailies will damage you. Second, if you tap a bad Habit, it will damage you. Finally, if you are in a Boss Battle with your Party and one of your Party mates did not complete all their Dailies, the Boss will attack you.

The main way to heal is to gain a level, which restores all your health. You can also buy a Health Potion with gold from the Rewards tab on the Tasks page. Plus, at level 10 or above, you can choose to become a Healer, and then you will learn healing skills. If you are in a Party with a Healer, they can heal you as well.
Hasar almana sebep olacak birçok şey var. İlk olarak eğer Günlük İşlerini tamamlamamış bırakır ve ertesi sabah çıkan ekranda da işaretlemezsen, bu tamamlanmamış Günlük İşler sana hasar verir. İkinci olarak eğer kötü bir Alışkanlığa tıklarsan bu da hasar verir. Son olarak eğer Takımın ile bir Canavar Savaşındaysan ve Takım arkadaşlarından biri Günlük İşlerinin hepsini tamamlamazsa, Canavar size saldırır.

Sağlık kazanmanın temel yolu seviye atlamaktır. Bu bütün sağlığını yeniler. Aynı zamanda Altınlarını kullanarak Ödüller sütunundan Sağlık İksiri alabilirsin. Ek olarak 10. Seviye ve üstünde Şifacı olmayı seçebilirsin ve iyileştirme yeteneklerini öğrenebilirsin. Eğer Takımında bir Şifacı varsa, o da seni iyileştirebilir.
androidFaqAnswer5 The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on quests, battle monsters, and cast skills to support each other. Go to the [website](https://habitica.com/) to create one if you don't already have a Party. You can also join guilds together (Social > Guilds). Guilds are chat rooms focusing on a shared interest or the pursuit of a common goal, and can be public or private. You can join as many guilds as you'd like, but only one party.

For more detailed info, check out the wiki pages on [Parties](https://habitica.fandom.com/wiki/Party) and [Guilds](https://habitica.fandom.com/wiki/Guilds).
En iyi yolu onları birlikte bir Takıma davet etmektir! Takımlar birbirini desteklemek için görevlere çıkabilir, canavarlarla savaşabilir ve yeteneklerini kullanabilirler. Eğer zaten bir Takıma sahip değilsen Takım oluşturmak için [siteye](https://habitica.com/) git. Ayrıca birlikte loncalara katılabilirsiniz (Sosyal > Loncalar). Loncalar ortak bir ilgi alanı ya da hedefe odaklanan sohbet odalarıdır ve umumi veya özel olabilirler. İstediğin sayıda loncaya katılabilirsin, ancak yalnızca bir adet takımın olabilir.

Daha ayrıntılı bilgi için Wiki'deki [Takımlar](http://tr.habitica.fandom.com/wiki/Gruplar) ve [Loncalar](http://tr.habitica.fandom.com/wiki/Loncalar) sayfalarına göz at.
androidFaqAnswer6 Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. They will be stored in Menu > Items.

To hatch a Pet, you'll need an Egg and a Hatching Potion. Tap on the Egg to determine the species you want to hatch, and select "Hatch with Potion." Then choose a Hatching Potion to determine its color! To equip your new Pet, go to Menu > Stable > Pets, select a species, click on the desired Pet, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Menu > Stable [ > Pets ]. Tap on a Pet, and then select "Feed"! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](https://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). To equip your Mount, go to Menu > Stable > Mounts, select a species, click on the desired Mount, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also get Eggs for Quest Pets by completing certain Quests. (See below to learn more about Quests.)
3. seviyede, Eşya Bulma Sistemi açılır. Her görev tamamlayışında rastgele bir yumurta, kuluçka iksiri ya da yiyeceğin eline geçme şansı olur. Buradan düşenler Menü > Envanter sekmesi altında bulunur.

Yumurtadan hayvan çıkartmak için bir yumurta ve bir kuluçka iksiri gerekir. Elde etmek istediğin türü seçmek için yumurtaya dokunup "Yumurtayı iksirle aç"a tıkla. Daha sonra rengini belirlemek için bir kuluçka iksiri seç! Yeni Hayvanını yanına almak için Menü > Ahır > Hayvanlar sekmesine git, bir türü seç, istediğin Hayvana tıkla ve "Kullan" seçeneğini seç (Avatarın değişikliği yansıtmak için güncellenmeyecektir).

Menü > Ahır [ > Hayvanlar ] sekmesinde Hayvanlarını besleyip büyüterek Bineğe dönüştürebilirsin. Bir Hayvana dokun ve ardından "Besle"yi seç! Bir hayvanı binek yapmak için birçok kez beslemek gerekir ama favori yiyeceğini bulursan, hayvan daha hızlı büyüyecektir. Deneme yanılma yap veya [buradaki spoiler'lara bak](https://habitica.fandom.com/tr/wiki/Yiyecek#Yiyecek_Tercihleri). Bineğine binmek için Menü > Ahır > Binekler sekmesine git, bir tür seç, istediğin Bineğe tıkla ve "Kullan" seçeneğini seç (Avatarın değişikliği yansıtmak için güncellenmeyecektir).

Ayrıca bazı Görevleri tamamlayarak Görev Hayvanlarının yumurtalarını elde edebilirsin. (Görevler hakkında daha fazla bilgi için aşağıya bak.)
androidFaqAnswer7 At level 10, you can choose to become a Warrior, Mage, Rogue, or Healer. (All players start as Warriors by default.) Each Class has different equipment options, different Skills that they can cast after level 11, and different advantages. Warriors can easily damage Bosses, withstand more damage from their tasks, and help make their Party tougher. Mages can also easily damage Bosses, as well as level up quickly and restore Mana for their party. Rogues earn the most gold and find the most item drops, and they can help their Party do the same. Finally, Healers can heal themselves and their Party members.

If you don't want to choose a Class immediately -- for example, if you are still working to buy all the gear of your current class -- you can tap “Opt Out” and and choose later by opening the Menu, tapping the Settings icon, then tapping “Enable Class System”.
10. seviyede; Savaşçı, Büyücü, Düzenbaz veya Şifacı olmaya karar verebilirsin. (Tüm oyuncular varsayılan olarak Savaşçı sınıfında oyuna başlarlar.) Her Sınıf çeşitli ekipman seçeneklerine, 11. seviyeden sonra kullanılabilecek çeşitli Yeteneklere ve çeşitli avantajlara sahiptir. Savaşçılar canavarlara rahatça hasar verebilirler, işlerin verdiği hasara daha fazla dayanabilirler ve Takımlarını daha çetin hale getirmeye yardım edebilirler. Büyücüler de canavarları kolayca alt edebilir ve hızla seviye atlayabilecekleri gibi, takımlarının Manasını yükseltebilirler. En fazla altını ve eşya bulma şansını Düzenbazlar elde ederler ve aynısını Takımlarına da sağlayabilirler. Son olarak, Şifacılar kendilerini ve Takım üyelerini iyileştirebilirler.

Eğer anında bir Sınıf seçmek istemiyorsan -- örneğin, hala o anki sınıfının tüm eşyalarını toplamak için uğraşıyorsan -- "Tercih Dışı Kal" butonuna tıklayabilir ve Kullanıcı > İstatistikler sekmesinden daha sonra seçebilirsin.
androidFaqAnswer8 The blue bar that appeared when you hit level 10 and chose a Class is your Mana bar. As you continue to level up, you will unlock special Skills that cost Mana to use. Each Class has different Skills, which appear after level 11 under Menu > Skills. Unlike your health bar, your Mana bar does not reset when you gain a level. Instead, Mana is gained when you complete Good Habits, Dailies, and To Do's, and lost when you indulge bad Habits. You'll also regain some Mana overnight -- the more Dailies you completed, the more you will gain. 10. seviyeye gelip bir Sınıf seçtiğinde ortaya çıkan mavi çubuk Mana çubuğundur. Seviye atladıkça Mana harcayarak kullanabileceğin özel Yetenekler açacaksın. Her Sınıfın 11. seviyeden sonra Menü > Yetenekler sekmesi altında beliren farklı Yetenekleri vardır. Sağlık çubuğunun aksine, seviye atladığında Mana çubuğun dolmaz. Bunun yerine Mana; İyi Alışkanlık, Günlük İş ve Yapılacaklar tamamlandıkça artar ve Kötü Alışkanlıklara uydukça azalır. Ayrıca geceleyin, gün boyunca tamamladığın Günlük İşlerle orantılı olacak şekilde biraz Mana kazanırsın.
androidFaqAnswer9 First, you need to join or start a Party (see above). Although you can battle monsters alone, we recommend playing in a group, because this will make Quests much easier. Plus, having a friend to cheer you on as you accomplish your tasks is very motivating!

Next, you need a Quest Scroll, which are stored under Menu > Items. There are three ways to get a scroll:

- At level 15, you get a Quest-line, aka three linked quests. More Quest-lines unlock at levels 30, 40, and 60 respectively.
- When you invite people to your Party, you'll be rewarded with the Basi-List Scroll!
- You can buy Quests from the Quests Shop for Gold and Gems.

To battle the Boss or collect items for a Collection Quest, simply complete your tasks normally, and they will be tallied into damage overnight. (Reloading by pulling down on the screen may be required to see the Boss's health bar go down.) If you are fighting a Boss and you missed any Dailies, the Boss will damage your Party at the same time that you damage the Boss.

After level 11 Mages and Warriors will gain Skills that allow them to deal additional damage to the Boss, so these are excellent classes to choose at level 10 if you want to be a heavy hitter.
Önce, bir Takıma katılmalı veya bir Takım oluşturmalısın (detaylı bilgi aşağıda). Canavarlarla yalnız savaşabiliyor olsan da, bir takım ile birlikte oynamanı tavsiye ederiz çünkü bu şekilde Görevler çok daha kolay hale gelir. Ayrıca, işlerini tamamladıkça seni alkışlayacak bir arkadaşa sahip olmak oldukça motive edicidir!

Daha sonra, Menü > Eşyalar sekmesinde bulabileceğin Görev Parşömenlerinden birine ihtiyacın olacaktır. Bir parşömen elde etmenin üç farklı yolu bulunur:

- 15. seviyede, bir Görev Serisi, namıdiğer birbirine bağlı üç görev, elde edersin. Daha fazla Görev Serisi 30, 40 ve 60. seviyelerde ayrı ayrı açılacaktır.
- İnsanları takımına davet ettiğinde, Basi-List Parşömeni ile ödüllendirilirsin!
- Görevleri, Altın ve Elmas karşılığında Görev Mağazasından satın alabilirsin.

Canavarlarla savaşmak veya Koleksiyon Görevlerinde eşya toplamak için, temel olarak normalde yaptığın gibi işlerini tamamlarsın ve bunlar gece, canavara vereceğin hasara dönüşür. (Canavarın sağlık barının düşüşünü görmek için ekranı aşağı çekerek yeniden yüklemen gerekebilir.) Eğer bir Canavar ile savaşıyorsan ve herhangi bir Günlük İşini ihmal edersen, sen Canavara hasar verirken Canavar da takımına hasar verecektir.

11. seviyeden sonra, Büyücüler ve Savaşçılar Canavarlara ekstra hasar vermelerini sağlayan Yetenekler öğrenirler. Bu yüzden, eğer okkalı hasarlar bırakmak istiyorsan 10. seviyede sınıf seçerken bu iki sınıfı ön planda tutabilirsin.
androidFaqStillNeedHelp If you have a question that isn't on this list or on the [Wiki FAQ](https://habitica.fandom.com/wiki/FAQ), come ask in the Tavern chat under Menu > Tavern! We're happy to help. Eğer bu listede veya [Wiki SSS](http://tr.habitica.fandom.com/wiki/SSS) sayfasında bulunmayan bir sorun varsa, Menü > Taverna sekmesinden ulaşabileceğin Taverna sohbetine gelip sorunu sor! Yardım etmekten memnuniyet duyarız.
faqQuestion0 I'm confused. Where do I get an overview? Kafam karıştı. Genel bir özet alsam?
faqQuestion1 How do I set up my tasks? İşlerimi nasıl ayarlayacağım?
faqQuestion10 What are Gems, and how do I get them? Elmas nedir, nereden bulunur?
faqQuestion11 How do I report a bug or request a feature? Nasıl hata bildiriminde ya da özellik talebinde bulunurum?
faqQuestion12 How do I battle a World Boss? Dünya Canavarlarıyla nasıl savaşırım?
faqQuestion2 What are some sample tasks? Örnek birkaç iş görebilir miyim?