Key English Dutch
webFaqAnswer5 The best way is to invite them to a Party with you by clicking "Party" in the navigation bar! Parties can go on quests, battle monsters, and cast skills to support each other. You can also join Guilds together (click on "Guilds" in the navigation bar). Guilds are chat rooms focusing on a shared interest or the pursuit of a common goal, and can be public or private. You can join as many Guilds as you'd like, but only one Party. For more detailed info, check out the wiki pages on [Parties](https://habitica.fandom.com/wiki/Party) and [Guilds](https://habitica.fandom.com/wiki/Guilds). De beste manier is om ze uit te nodigen voor een groep met jou, via Sociaal > Gezelschap! Gezelschappen kunnen queesten doen, monsters bestrijden en vaardigheden uitspreken om elkaar te ondersteunen. Je kunt je ook samen aansluiten bij gildes (Sociaal > Gilden). Gilden zijn chatrooms die zicht richten op een gedeelde interesse of het nastreven van een zelfde doel en kunnen publiek of privé zijn. Je kunt je aansluiten bij zoveel gilden als je wilt, maar slechts bij één groep. Voor meer gedetailleerde informatie, kun je kijken op de wiki-pagina's over [Gezelschappen](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Groep) en [Gilden](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Gilden).
webFaqAnswer11 To report a bug, go to Help > Report a Bug to send us an email. (You may need to set up handling for 'mailto' links in your browser.) If you're unable to log in to Habitica, send your login details (not your password!) to [<%= techAssistanceEmail %>](<%= wikiTechAssistanceEmail %>). Don't worry, we'll get you fixed up soon! Feature requests are collected via a Google form. Go to [Help > Request a Feature](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPhrwq_7P1C6PTrI3lbvTsvqGyTNnGzp1ugi1Ml0PFee_p5g/viewform?usp=sf_link) and follow the instructions. Ta-da! Om een fout te melden, ga naar [Help > Fout melden](https://habitica.com/groups/guild/a29da26b-37de-4a71-b0c6-48e72a900dac) en lees de puntjes boven de chat. Als je je niet kan aanmelden op Habitica, stuur dan je login gegevens (niet je wachtwoord!) naar [<%= techAssistanceEmail %>](<%= wikiTechAssistanceEmail %>). Maak je geen zorgen, we zullen het snel oplossen! Verzoeken voor functies worden verzameld via een Google formulier. Ga naar [Help > Functie aanvragen](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPhrwq_7P1C6PTrI3lbvTsvqGyTNnGzp1ugi1Ml0PFee_p5g/viewform?usp=sf_link) en volg de instructies. Ta-da!