Key English Dutch
frequentlyAskedQuestions Frequently Asked Questions Veelgestelde vragen
faqQuestion0 I'm confused. Where do I get an overview? Ik ben in de war. Waar kan ik een overzicht vinden?
iosFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn experience and gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as Pets, Skills, and Quests! You can customize your character under Menu > Customize Avatar.

Some basic ways to interact: click the (+) in the upper-right-hand corner to add a new task. Tap on an existing task to edit it, and swipe left on a task to delete it. You can sort tasks using Tags in the upper-left-hand corner, and expand and contract checklists by clicking on the checklist bubble.
Allereerst zet je de taken op die je in je dagelijkse leven wil doen. Vervolgens, als je de taken volbrengt en afvinkt, verdien je ervaring en goud. Goud wordt gebruikt om uitrusting en sommige voorwerpen te kopen, evenals voor persoonlijke beloningen. Ervaring zorgt ervoor dat je karakter omhoog gaat in niveau en dat je spelinhoud als huisdieren, vaardigheden en queesten vrijspeelt! Je kunt je karakter aanpassen onder Menu > Avatar aanpassen.

Wat simpele dingen om te beginnen: klik op de (+) in de rechterbovenhoek om een nieuwe taak toe te voegen. Tik op een bestaande taak om hem aan te passen en veeg hem naar links om de taak te verwijderen. Je kunt taken sorteren door labels te gebruiken in de linkerbovenhoek en checklists in- en uitklappen door op het checklist-bolletje te klikken.
androidFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn experience and gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as Pets, Skills, and Quests! You can customize your character under Menu > [Inventory >] Avatar.

Some basic ways to interact: click the (+) in the lower-right-hand corner to add a new task. Tap on an existing task to edit it, and swipe left on a task to delete it. You can sort tasks using Tags in the upper-right-hand corner, and expand and contract checklists by clicking on the checklist count box.
Eerst stel je de taken in die je in je dagelijkse leven wil doen. Vervolgens, als je de taken volbrengt en afvinkt, verdien je ervaring en Goud. Goud wordt gebruikt om uitrustingsstukken en sommige voorwerpen te kopen, evenals voor aangepaste beloningen. Ervaring zorgt ervoor dat je karakter stijgt in niveau en dat je spelinhoud als huisdieren, vaardigheden en queesten vrijspeelt! Je kunt je karakter aanpassen onder Menu > [Boedel >] Avatar.

Wat simpele dingen om te beginnen: klik op de (+) in de rechter onderhoek om een nieuwe taak toe te voegen. Tik op een bestaande taak om hem aan te passen en veeg hem naar links om de taak te verwijderen. Je kunt taken sorteren door labels te gebruiken in de rechter bovenhoek en checklists in- en uitklappen door op het checklist-bolletje te klikken.
webFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn Experience and Gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as pets, skills, and quests! For more detail, check out a step-by-step overview of the game at [Help -> Overview for New Users](https://habitica.com/static/overview). Allereerst creëer je de taken die je in je dagelijkse leven wil voltooien. Door vervolgens de taken te voltooien in het echte leven en deze af te vinken, verdien je ervaringspunten en goud. Goud wordt gebruikt om uitrusting en sommige voorwerpen te kopen, evenals persoonlijke beloningen. Ervaring zorgt ervoor dat je karakter omhoog gaat in speelniveau en dat je spelinhoud als huisdieren, vaardigheden en queesten vrijspeelt! Voor meer informatie kan je de de stap-voor-stap uitleg van het spel lezen op [Help -> Overzicht voor nieuwe gebruikers](https://habitica.com/static/overview).
faqQuestion1 How do I set up my tasks? Hoe stel ik mijn taken in?
iosFaqAnswer1 Good Habits (the ones with a +) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a -) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a + and a - have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award experience and gold. Bad Habits subtract health.

Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by tapping to edit it. If you skip a Daily that is due, your avatar will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!

To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you gold and experience. You never lose health from To Do's. You can add a due date to a To Do by tapping to edit.
Goede gewoonten (deze met een +) zijn taken die je meerdere keren per dag kunt doen, zoals groenten eten. Slechte gewoonten (deze met een -) zijn taken die je zou moeten nalaten, zoals op je nagels bijten. Gewoonten met een + en een - hebben een goede en een slechte optie, bijvoorbeeld de trap nemen tegenover de lift nemen. Goede gewoonten belonen je met ervaring en goud. Slechte gewoonten doen je levenspunten verliezen.

Dagelijkse taken zijn taken die je iedere dag moet doen, zoals je tanden poetsen of je e-mail bekijken. Je kunt de dagen aanpassen waarop je een bepaalde dagelijkse taak moet doen door erop te drukken en hem te bewerken. Als je een dagelijkse taak overslaat op een dag dat hij gedaan moet worden, zal je avatar gedurende de nacht schade oplopen. Wees voorzichtig en voeg niet teveel dagelijkse taken tegelijk toe!

'To do's' zijn de dingen die je maar één keer moet uitvoeren. Een 'to do' afvinken levert geld en ervaringspunten op. Je kunt nooit levenspunten kwijtraken door een 'to do'. Je kunt een geplande datum voor voltooing toevoegen aan een 'to do' door hem aan te klikken en vervolgens aan te passen.
androidFaqAnswer1 Good Habits (the ones with a +) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a -) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a + and a - have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award experience and gold. Bad Habits subtract health.

Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by tapping to edit it. If you skip a Daily that is due, your character will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!

To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you gold and experience. You never lose health from To Do's. You can add a due date to a To Do by tapping to edit.
Goede gewoonten (deze met een +) zijn taken die je meerdere keren per dag kunt doen, zoals groenten eten. Slechte gewoonten (deze met een -) zijn taken die je zou moeten nalaten, zoals op je nagels bijten. Gewoonten met een + en een - hebben een goede en een slechte optie, bijvoorbeeld de trap nemen tegenover de lift nemen. Goede gewoonten belonen je met ervaring en goud. Slechte gewoonten doen je levenspunten verliezen.

Dagelijkse taken zijn taken die je iedere dag moet doen, zoals je tanden poetsen of je e-mail bekijken. Je kunt de dagen aanpassen waarop je een bepaalde dagelijkse taak moet doen door erop te drukken en hem te bewerken. Als je een dagelijkse taak overslaat op een dag dat hij gedaan moet worden, zal je avatar gedurende de nacht schade oplopen. Wees voorzichtig en voeg niet teveel dagelijkse taken tegelijk toe!

'To do's' zijn de dingen die je maar één keer moet uitvoeren. Een 'to do' afvinken levert geld en ervaringspunten op. Je kunt nooit levenspunten kwijtraken door een 'to do'. Je kunt een geplande datum voor voltooing toevoegen aan een 'to do' door hem aan te klikken en vervolgens aan te passen.
webFaqAnswer1 * Good Habits (the ones with a :heavy_plus_sign:) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a :heavy_minus_sign:) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a :heavy_plus_sign: and a :heavy_minus_sign: have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award Experience and Gold. Bad Habits subtract Health.
* Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by clicking the pencil item to edit it. If you skip a Daily that is due, your avatar will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!
* To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you Gold and Experience. You never lose Health from To Do's. You can add a due date to a To Do by clicking the pencil icon to edit.
* Goede gewoonten (deze met een +) zijn taken die je meerdere keren per dag kunt doen, zoals groenten eten. Slechte gewoonten (deze met een -) zijn taken die je zou moeten nalaten, zoals op je nagels bijten. Gewoonten met een + en een - hebben een goede en een slechte optie, bijvoorbeeld de trap nemen tegenover de lift nemen. Goede gewoonten belonen je met ervaring en goud. Slechte gewoonten doen je levenspunten verliezen.
* Dagelijkse taken zijn taken die je iedere dag moet doen, zoals je tanden poetsen of je e-mail bekijken. Je kunt de dagen aanpassen waarop je een bepaalde dagelijkse taak moet doen door erop te drukken en hem te bewerken. Als je een dagelijkse taak overslaat op een dag dat hij gedaan moet worden, zal je avatar gedurende de nacht schade oplopen. Wees voorzichtig en voeg niet teveel dagelijkse taken tegelijk toe!
* 'To do's' zijn de dingen die je maar één keer moet uitvoeren. Een 'to do' afvinken levert geld en ervaringspunten op. Je kunt nooit levenspunten kwijtraken door een 'to do'. Je kunt een geplande datum voor voltooing toevoegen aan een 'to do' door hem aan te klikken en vervolgens aan te passen.
faqQuestion2 What are some sample tasks? Welke soort taken kunnen er zijn?
iosFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
De wiki bevat vier lijsten van voorbeeldtaken om te gebruiken bij wijze van inspiratie:

* [Voorbeeld van Gewoontes](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeeldgewoontes)
* [Voorbeeld van Dagelijkse Taken](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeelden_van_dagelijkse_taken)
* [Voorbeeld van To Do's](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeeld_To-do%27s)
* [Voorbeeld van Persoonlijke Beloningen](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeelden_van_aangepaste_beloningen)
androidFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
De wiki bevat vier lijsten van voorbeeldtaken om te gebruiken bij wijze van inspiratie:

* [Voorbeeld van Gewoontes](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeeldgewoontes)
* [Voorbeeld van Dagelijkse Taken](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeelden_van_dagelijkse_taken)
* [Voorbeeld van To Do's](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeeld_To-do%27s)
* [Voorbeeld van Persoonlijke Beloningen](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeelden_van_aangepaste_beloningen)
webFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:
* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
De wiki bevat vier lijsten van voorbeeldtaken om te gebruiken bij wijze van inspiratie:
* [Voorbeeld van Gewoontes](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeeldgewoontes)
* [Voorbeeld van Dagelijkse Taken](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeelden_van_dagelijkse_taken)
* [Voorbeeld van To Do's](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeeld_To-do%27s)
* [Voorbeeld van Persoonlijke Beloningen](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeelden_van_aangepaste_beloningen)
faqQuestion3 Why do my tasks change color? Waarom veranderen mijn taken van kleur?
iosFaqAnswer3 Your tasks change color based on how well you are currently accomplishing them! Each new task starts out as a neutral yellow. Perform Dailies or positive Habits more frequently and they move toward blue. Miss a Daily or give in to a bad Habit and the task moves toward red. The redder a task, the more rewards it will give you, but if it's a Daily or bad Habit, the more it will hurt you! This helps motivate you to complete the tasks that are giving you trouble. Je taken veranderen van kleur afhankelijk van hoe goed je ze op dat moment voltooit! Iedere taak begint als neutraal geel. Voltooi dagelijkse taken of positieve gewoonten en ze veranderen naar blauw. Mis een dagelijkse taak of geef toe aan een slechte gewoonte en de taak verandert naar rood. Hoe roder de taak, hoe meer je beloond zult worden, maar als het een dagelijkse taak of slechte gewoonte is, des te meer schade doet hij je! Dit helpt je te motiveren om problematische taken te voltooien.
androidFaqAnswer3 Your tasks change color based on how well you are currently accomplishing them! Each new task starts out as a neutral yellow. Perform Dailies or positive Habits more frequently and they move toward blue. Miss a Daily or give in to a bad Habit and the task moves toward red. The redder a task, the more rewards it will give you, but if it's a Daily or bad Habit, the more it will hurt you! This helps motivate you to complete the tasks that are giving you trouble. Je taken veranderen van kleur op basis van hoe goed je ze momenteel uitvoert! Elke nieuwe taak begint als neutraal geel. Wanneer je dagelijkse taken of positieve gewoonten vaker uitvoert, worden ze blauwer. Een dagelijkse taak missen of toegeven aan een slechte gewoonte maakt de taak roder. Hoe roder de taak, hoe meer beloningen je ervan krijgt, maar als het een dagelijkse taak of een slechte gewoonte is, zal het je ook meer schade toebrengen! Dit helpt om je te motiveren de taken waarmee je moeite hebt te volbrengen.
webFaqAnswer3 Your tasks change color based on how well you are currently accomplishing them! Each new task starts out as a neutral yellow. Perform Dailies or positive Habits more frequently and they move toward blue. Miss a Daily or give in to a bad Habit and the task moves toward red. The redder a task, the more rewards it will give you, but if it’s a Daily or bad Habit, the more it will hurt you! This helps motivate you to complete the tasks that are giving you trouble. Je taken veranderen van kleur afhankelijk van hoe goed je ze op dat moment voltooit! Iedere taak begint als neutraal geel. Voltooi dagelijkse taken of positieve gewoonten en ze veranderen naar blauw. Mis een dagelijkse taak of geef toe aan een slechte gewoonte en de taak verandert naar rood. Hoe roder de taak, hoe meer je beloond zult worden, maar als het een dagelijkse taak of slechte gewoonte is, des te meer schade doet hij je! Dit helpt je te motiveren om problematische taken te voltooien.
faqQuestion4 Why did my avatar lose health, and how do I regain it? Waarom heeft mijn avatar levenspunten verloren en hoe krijg ik ze terug?
iosFaqAnswer4 There are several things that can cause you to take damage. First, if you left Dailies incomplete overnight and didn't check them off in the screen that popped up the next morning, those unfinished Dailies will damage you. Second, if you tap a bad Habit, it will damage you. Finally, if you are in a Boss Battle with your Party and one of your Party mates did not complete all their Dailies, the Boss will attack you.

The main way to heal is to gain a level, which restores all your health. You can also buy a Health Potion with gold from the Rewards column. Plus, at level 10 or above, you can choose to become a Healer, and then you will learn healing skills. If you are in a Party with a Healer, they can heal you as well.
Er zijn verschillende dingen die je kunnen schaden. Ten eerste: als je dagelijkse taken 's nachts incompleet zijn en je ze de volgende morgen niet aftikt op de pop-up, doen ze schade. Ten tweede: als je een slechte gewoonte aanklikt, zal het je schade doen. Tenslotte: als je in een gevecht met een eindbaas bent met je Gezelschap en een van je Gezelschapsgenoten heeft niet al zijn/haar taken gedaan, dan zal de baas je aanvallen.

De belangrijkste manier om te genezen is om een niveau omhoog te gaan, dat herstelt al je levenspunten. Je kunt ook met goud een gezondheidsdrankje kopen in de beloningskolom. Daarbij, op niveau 10 en daarboven, kun je ervoor kiezen om een Genezer te worden en dan kun je genezingsvaardigheden leren. Als je in een Gezelschap zit met een Genezer, kan deze je ook genezen.
androidFaqAnswer4 There are several things that can cause you to take damage. First, if you left Dailies incomplete overnight and didn't check them off in the screen that popped up the next morning, those unfinished Dailies will damage you. Second, if you tap a bad Habit, it will damage you. Finally, if you are in a Boss Battle with your Party and one of your Party mates did not complete all their Dailies, the Boss will attack you.

The main way to heal is to gain a level, which restores all your health. You can also buy a Health Potion with gold from the Rewards tab on the Tasks page. Plus, at level 10 or above, you can choose to become a Healer, and then you will learn healing skills. If you are in a Party with a Healer, they can heal you as well.
Er zijn verschillende dingen die je kunnen schaden. Ten eerste: als je dagelijkse taken 's nachts incompleet zijn en je ze de volgende morgen niet aftikt op de pop-up, doen ze schade. Ten tweede: als je een slechte gewoonte aanklikt, zal het je schade doen. Tenslotte: als je in een gevecht met een eindbaas bent met je Gezelschap en een van je Gezelschapsgenoten heeft niet al zijn/haar taken gedaan, dan zal de baas je aanvallen.

De belangrijkste manier om te genezen is om een niveau omhoog te gaan, dat herstelt al je Levenspunten. Je kunt ook met Goud een gezondheidsdrankje kopen in de beloningstabblad. Daarbij, op niveau 10 en daarboven, kun je ervoor kiezen om een Genezer te worden en dan kun je genezingsvaardigheden leren. Als je in een Gezelschap zit met een Genezer, kan deze je ook genezen.