Key English Dutch
webFaqAnswer7 At level 10, you can choose to become a Warrior, Mage, Rogue, or Healer. (All players start as Warriors by default.) Each Class has different equipment options, different Skills that they can cast after level 11, and different advantages. Warriors can easily damage Bosses, withstand more damage from their tasks, and help make their party tougher. Mages can also easily damage Bosses, as well as level up quickly and restore Mana for their party. Rogues earn the most Gold and find the most item drops, and they can help their party do the same. Finally, Healers can heal themselves and their party members. If you don't want to choose a Class immediately -- for example, if you are still working to buy all the gear of your current class -- you can click "Opt Out" and re-enable it later under Settings. Je kan pas kiezen om een Krijger, Magiër, Dief of Genezer te worden als je niveau 10 bereikt hebt. (Alle spelers beginnen standaard als krijger.) Elke klasse heeft andere uitrusting, verschillende vaardigheden die ze kunnen uitspreken na niveau 11 en meer verschillende voordelen. Krijgers kunnen veel schade aanrichten bij eindbazen, schade weerstaan van taken en hun groep sterker maken. Magiërs kunnen ook makkelijk schade aanrichten bij eindbazen, evenals sneller niveaus behalen en extra mana geven aan de groep. Dieven verdienen het meeste geld en vinden sneller voorwerpen en kunnen hun groep hetzelfde laten doen. Tenslotte kunnen Genezers zichzelf, en mensen uit hun groep, genezen. Als je nog niet direct een klasse wilt kiezen -- als je bijvoorbeeld nog al je uitrusting wilt kopen voor je huidige klasse -- kun je op "later beslissen" klikken en later kiezen bij Instellingen.
iosFaqAnswer7 At level 10, you can choose to become a Warrior, Mage, Rogue, or Healer. (All players start as Warriors by default.) Each Class has different equipment options, different Skills that they can cast after level 11, and different advantages. Warriors can easily damage Bosses, withstand more damage from their tasks, and help make their Party tougher. Mages can also easily damage Bosses, as well as level up quickly and restore Mana for their party. Rogues earn the most gold and find the most item drops, and they can help their Party do the same. Finally, Healers can heal themselves and their Party members.

If you don't want to choose a Class immediately -- for example, if you are still working to buy all the gear of your current class -- you can tap “Cancel” and choose later by opening the Menu, tapping the Settings icon, then tapping “Enable Class System”.
Je kan pas kiezen om een Krijger, Magiër, Dief of Genezer te worden als je niveau 10 bereikt hebt. (Alle spelers beginnen standaard als krijger.) Elke klasse heeft andere uitrusting, verschillende vaardigheden die ze kunnen uitspreken na niveau 11 en meer verschillende voordelen. Krijgers kunnen veel schade aanrichten bij eindbazen, schade weerstaan van taken en hun gezelschap sterker maken. Magiërs kunnen ook makkelijk schade aanrichten bij eindbazen, evenals sneller niveaus behalen en extra mana geven aan de gezelschap. Dieven verdienen het meeste geld en vinden sneller voorwerpen en kunnen hun gezelschap hetzelfde laten doen. Tenslotte kunnen Genezers zichzelf, en mensen uit hun gezelschap, genezen.

Als je nog niet direct een klasse wilt kiezen -- bijvoorbeeld als je nog alle uitrusting wilt kopen voor je huidige klasse -- druk dan op "Annuleren" en kies later door het Menu te openen, op het Instellingen icoon te klikken, en dan op "Klassensysteem aanzetten" te klikken.
androidFaqAnswer7 At level 10, you can choose to become a Warrior, Mage, Rogue, or Healer. (All players start as Warriors by default.) Each Class has different equipment options, different Skills that they can cast after level 11, and different advantages. Warriors can easily damage Bosses, withstand more damage from their tasks, and help make their Party tougher. Mages can also easily damage Bosses, as well as level up quickly and restore Mana for their party. Rogues earn the most gold and find the most item drops, and they can help their Party do the same. Finally, Healers can heal themselves and their Party members.

If you don't want to choose a Class immediately -- for example, if you are still working to buy all the gear of your current class -- you can tap “Opt Out” and and choose later by opening the Menu, tapping the Settings icon, then tapping “Enable Class System”.
Wanneer je level 10 bereikt, kan je kiezen of je een Krijger, Magiër, Dief of Genezer wilt worden. (Alle spelers beginnen standaard als krijger.) Elke klasse heeft andere uitrusting, verschillende vaardigheden die ze kunnen gebruiken vanaf level 11, en verschillende voordelen. Krijgers kunnen veel schade aanrichten bij Eindbazen, schade weerstaan van taken en hun gezelschap sterker maken. Magiërs kunnen ook makkelijk schade aanrichten bij Eindbazen, evenals sneller niveaus behalen en extra mana geven aan het gezelschap. Dieven verdienen het meeste geld en vinden sneller voorwerpen en kunnen hun gezelschap helpen om hetzelfde te doen. Tenslotte kunnen Genezers zichzelf en mensen uit hun gezelschap genezen.

Als je nog niet direct een klasse wilt kiezen -- bijvoorbeeld als je nog alle uitrusting wilt kopen voor je huidige klasse -- druk dan op "Annuleren" en kies later door het Menu te openen, op het Instellingen icoon te klikken, en dan op "Klassensysteem aanzetten" te klikken.
iosFaqAnswer6 Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. They will be stored in Menu > Items.

To hatch a Pet, you'll need an Egg and a Hatching Potion. Tap on the Egg to determine the species you want to hatch, and select "Hatch Egg." Then choose a Hatching Potion to determine its color! Go to Menu > Pets and click your new Pet to equip it to your Avatar.

You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Menu > Pets. Tap on a Pet, and select "Feed Pet"! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](https://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). Once you have a Mount, go to Menu > Mounts and tap on it to equip it to your Avatar.

You can also get Eggs for Quest Pets by completing certain Quests (to learn more about Quests, see [How do I fight monsters and go on Quests](https://habitica.com/static/faq/9)).
Iedere keer dat je een taak voltooit, heb je een willekeurige kans om een Ei, een Uitbroeddrank of Voedsel te ontvangen. Ze zullen opgeslagen worden in Menu > Boedel.

Om een Huisdier te laten uitkomen, heb je een Ei en een Uitbroeddrank nodig. Druk op het Ei om de soort te bepalen en selecteer 'Laat Ei uitkomen'. Kies daarna een Uitbroeddrank om de kleur te bepalen! Ga naar Menu > Huisdieren en klik op je nieuwe Huisdier om je Avatar ermee uit te rusten.

Je kunt je huisdieren ook laten opgroeien tot rijdieren door ze te voederen onder Menu > Huisdieren. Druk op het huisdier en selecteer 'Huisdier Voeren'. Je zult een Huisdier vele malen moeten voederen voordat het verandert in een rijdier, maar als je zijn favoriete voedsel kan bepalen, zal 'ie sneller groeien. Probeer het met vallen en opstaan of [zie het hier verklapt](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voedsel#Voedsel_voorkeuren). Als je eenmaal een rijdier hebt, kun je het toevoegen aan je Avatar onder Menu > Rijdieren.

Je kunt ook Eieren van queeste-huisdieren krijgen door bepaalde queesten te voltooien (om meer over queesten te lezen, zie [Hoe vecht ik tegen monsters en ga ik op queesten?](https://habitica.com/static/faq/9)).
androidFaqAnswer6 Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. They will be stored in Menu > Items.

To hatch a Pet, you'll need an Egg and a Hatching Potion. Tap on the Egg to determine the species you want to hatch, and select "Hatch with Potion." Then choose a Hatching Potion to determine its color! To equip your new Pet, go to Menu > Stable > Pets, select a species, click on the desired Pet, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Menu > Stable [ > Pets ]. Tap on a Pet, and then select "Feed"! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](https://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). To equip your Mount, go to Menu > Stable > Mounts, select a species, click on the desired Mount, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also get Eggs for Quest Pets by completing certain Quests. (See below to learn more about Quests.)
Iedere keer dat je een taak voltooit, heb je een willekeurige kans om een Ei, een Uitbroeddrank of Voedsel te ontvangen. Ze zullen opgeslagen worden in Menu > Boedel.

Om een huisdier te laten uitkomen, heb je een Ei en een Uitbroeddrank nodig. Tik op het Ei om de soort te bepalen en selecteer "Laat Ei uitkomen met Uitbroeddrank". Kies daarna een Uitbroeddrank om de kleur van het dier te bepalen! Om je huisdier te gebruiken ga je naar Menu > Stal > Huisdieren, klik je op je het gewenste huisdier en selecteer je "Gebruik" (Je avatar wordt niet geüpdate met de verandering).

Je kunt je Huisdieren ook laten opgroeien tot rijdieren door ze te voeren onder Menu > Stal > [> Huisdieren]. Druk op een huisdier en selecteer dan "Voeren"! Je zult een Huisdier vele malen moeten voeren voordat het verandert in een Rijdier, maar als je zijn favoriete voedsel kan ontdekken, zal hij sneller groeien. Probeer het met vallen en opstaan of [zie het hier verklapt](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voedsel#Voedsel_voorkeuren). Om je Rijdier te gebruiken ga je naar Menu > Stal > Rijdieren, selecteer je een soort, klik je op je het gewenste Rijdier en selecteer je "Gebruik" (Je Avatar wordt niet geüpdate met de verandering).

Je kunt ook Eieren van Queeste-Huisdieren verkrijgen door bepaalde Queestes te voltooien. (Lees hieronder meer over Queestes.)
webFaqAnswer6 Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. They will be stored under Inventory > Items. To hatch a Pet, you'll need an Egg and a Hatching Potion. Once you have both an Egg and a Hatching Potion, go to Inventory > Stable, and click on the image to hatch your Pet. Once you've hatched a Pet, you can equip it by clicking on it. You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Inventory > Stable. Drag a piece of Pet Food from the action bar at the bottom of the screen and drop it on a Pet to feed it! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](https://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). Once you have a Mount, click on it to equip it to your Avatar. You can also get Eggs for Quest Pets by completing certain Quests. (See below to learn more about Quests.) Telkens wanneer je een taak voltooit heb je een willekeurige kans om een Ei, een Uitbroeddrank of Voedsel te ontvangen. Ze zullen bewaard worden in Boedel > Artikelen. Om een Huisdier uit te broeden heb je een Ei en een Uitbroeddrank nodig. Zodra je zowel een Ei als een Uitbroeddrankje hebt, ga naar Boedel > Stal en klik op de afbeelding. Zodra je een Huisdier hebt uitgebroed, kan je deze gebruiken door erop te klikken. Je kan Huisdieren ook in Rijdieren groeien door ze te voeden via Boedel > Stal. Sleep een stuk Voedsel van de actierij aan de onderkant van het scherm en gebruik deze op een Huisdier om het te voeden! Je zal een Huisdier meerdere keren moeten voeden voordat het in een Rijdier veranderd, maar als je het favoriete voedsel uitvogelt, groeit het sneller. Probeer meerdere malen, of [zie het hier verklapt](https://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). Zodra je een Rijdier hebt, klik erop om het te gebruiken voor je Avatar. Je kan ook Eieren krijgen voor Queeste Huisdieren door bepaalde Queesten te voltooien. (Lees hieronder meer over Queesten.)
webFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn Experience and Gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as pets, skills, and quests! For more detail, check out a step-by-step overview of the game at [Help -> Overview for New Users](https://habitica.com/static/overview). Allereerst creëer je de taken die je in je dagelijkse leven wil voltooien. Door vervolgens de taken te voltooien in het echte leven en deze af te vinken, verdien je ervaringspunten en goud. Goud wordt gebruikt om uitrusting en sommige voorwerpen te kopen, evenals persoonlijke beloningen. Ervaring zorgt ervoor dat je karakter omhoog gaat in speelniveau en dat je spelinhoud als huisdieren, vaardigheden en queesten vrijspeelt! Voor meer informatie kan je de de stap-voor-stap uitleg van het spel lezen op [Help -> Overzicht voor nieuwe gebruikers](https://habitica.com/static/overview).
iosFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn experience and gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as Pets, Skills, and Quests! You can customize your character under Menu > Customize Avatar.

Some basic ways to interact: click the (+) in the upper-right-hand corner to add a new task. Tap on an existing task to edit it, and swipe left on a task to delete it. You can sort tasks using Tags in the upper-left-hand corner, and expand and contract checklists by clicking on the checklist bubble.
Allereerst zet je de taken op die je in je dagelijkse leven wil doen. Vervolgens, als je de taken volbrengt en afvinkt, verdien je ervaring en goud. Goud wordt gebruikt om uitrusting en sommige voorwerpen te kopen, evenals voor persoonlijke beloningen. Ervaring zorgt ervoor dat je karakter omhoog gaat in niveau en dat je spelinhoud als huisdieren, vaardigheden en queesten vrijspeelt! Je kunt je karakter aanpassen onder Menu > Avatar aanpassen.

Wat simpele dingen om te beginnen: klik op de (+) in de rechterbovenhoek om een nieuwe taak toe te voegen. Tik op een bestaande taak om hem aan te passen en veeg hem naar links om de taak te verwijderen. Je kunt taken sorteren door labels te gebruiken in de linkerbovenhoek en checklists in- en uitklappen door op het checklist-bolletje te klikken.
androidFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn experience and gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as Pets, Skills, and Quests! You can customize your character under Menu > [Inventory >] Avatar.

Some basic ways to interact: click the (+) in the lower-right-hand corner to add a new task. Tap on an existing task to edit it, and swipe left on a task to delete it. You can sort tasks using Tags in the upper-right-hand corner, and expand and contract checklists by clicking on the checklist count box.
Eerst stel je de taken in die je in je dagelijkse leven wil doen. Vervolgens, als je de taken volbrengt en afvinkt, verdien je ervaring en Goud. Goud wordt gebruikt om uitrustingsstukken en sommige voorwerpen te kopen, evenals voor aangepaste beloningen. Ervaring zorgt ervoor dat je karakter stijgt in niveau en dat je spelinhoud als huisdieren, vaardigheden en queesten vrijspeelt! Je kunt je karakter aanpassen onder Menu > [Boedel >] Avatar.

Wat simpele dingen om te beginnen: klik op de (+) in de rechter onderhoek om een nieuwe taak toe te voegen. Tik op een bestaande taak om hem aan te passen en veeg hem naar links om de taak te verwijderen. Je kunt taken sorteren door labels te gebruiken in de rechter bovenhoek en checklists in- en uitklappen door op het checklist-bolletje te klikken.
webFaqAnswer9 First, you need to join or start a Party by clicking "Party" in the navigation bar. Although you can battle monsters alone, we recommend playing in a group, because this will make quests much easier. Plus, having a friend to cheer you on as you accomplish your tasks is very motivating! Next, you need a Quest Scroll, which are stored under Inventory > Quests. There are four ways to get a scroll:
* When you invite people to your Party, you'll be rewarded with the Basi-List Scroll!
* At level 15, you get a Quest-line, i.e., three linked quests. More Quest-lines unlock at levels 30, 40, and 60 respectively.
* You can buy Quests from the Quests Shop (Shops > Quests) for Gold and Gems.
* When you check in to Habitica a certain number of times, you'll be rewarded with Quest Scrolls. You earn a Scroll during your 1st, 7th, 22nd, and 40th check-ins.
To battle the Boss or collect items for a Collection Quest, simply complete your tasks normally, and they will be tallied into damage overnight. (Reloading may be required to see the Boss's Health bar go down.) If you are fighting a Boss and you missed any Dailies, the Boss will damage your Party at the same time that you damage the Boss. After level 11 Mages and Warriors will gain Skills that allow them to deal additional damage to the Boss, so these are excellent classes to choose at level 10 if you want to be a heavy hitter.
Eerst moet je je aansluiten bij een groep of er een beginnen door te klikken op "Gezelschap" in the navigatiebalk. Hoewel je monsters alleen kunt bestrijden, raden we spelen in een groep aan, omdat het queesten veel makkelijker maakt. Plus, een vriend hebben om je aan te moedigen als je je taken voltooid is erg motiverend! Vervolgens heb je een queeste-perkamentrol nodig, die zijn opgeslagen onder Menu > Voorwerpen. Er zijn drie manieren om een perkamentrol te krijgen:
* Als je vrienden uitnodigt voor je groep, ontvang je de Basi-Lijst perkamentrol!
* Op niveau 15 krijg je een queeste-reeks, oftewel drie gelieerde queesten. Meer queeste-reeksen speel je vrij op niveau 30, 40 en 60.
* Je kunt queesten kopen van de queestenwinkel (Boedel > Queesten) voor Goud en Edelstenen.
* Wanneer je een aantal dagen inlogt op Habitica zul je beloont worden met perkamentrollen. Je verdient een perkamentrol tijdens je 1ste, 7de, 22e en 40e dag.
Om de Baas te bestrijden of voorwerpen te verzamelen voor een Verzamel-queeste, moet je gewoon je taken voltooien, 's nachts zal de schade die ze doen berekend worden. (Verversen van de pagina kan nodig zijn om de levensbalk van de baas omlaag te zien gaan.) Als je een baas aan het bevechten bent en je hebt dagelijkse taken gemist, dan schaadt de baas je groep op hetzelfde moment als jullie de baas schaden. Na niveau 11 krijgen magiërs en krijgers vaardigheden die ervoor zorgen dat ze extra schade kunnen doen aan de baas, dus dit zijn goede klassen om te kiezen op niveau 10 als je rake klappen uit wilt delen.
androidFaqAnswer9 First, you need to join or start a Party (see above). Although you can battle monsters alone, we recommend playing in a group, because this will make Quests much easier. Plus, having a friend to cheer you on as you accomplish your tasks is very motivating!

Next, you need a Quest Scroll, which are stored under Menu > Items. There are three ways to get a scroll:

- At level 15, you get a Quest-line, aka three linked quests. More Quest-lines unlock at levels 30, 40, and 60 respectively.
- When you invite people to your Party, you'll be rewarded with the Basi-List Scroll!
- You can buy Quests from the Quests Shop for Gold and Gems.

To battle the Boss or collect items for a Collection Quest, simply complete your tasks normally, and they will be tallied into damage overnight. (Reloading by pulling down on the screen may be required to see the Boss's health bar go down.) If you are fighting a Boss and you missed any Dailies, the Boss will damage your Party at the same time that you damage the Boss.

After level 11 Mages and Warriors will gain Skills that allow them to deal additional damage to the Boss, so these are excellent classes to choose at level 10 if you want to be a heavy hitter.
Eerst moet je je aansluiten bij een groep of er een beginnen (zie hierboven). Hoewel je monsters alleen kunt bestrijden, raden we spelen in een groep aan, omdat het de queesten veel makkelijker maakt. Plus, een vriend hebben om je aan te moedigen als je je taken voltooid is erg motiverend!

Vervolgens heb je een queeste-perkamentrol nodig, die zijn opgeslagen onder Menu > Voorwerpen. Er zijn drie manieren om een perkamentrol te krijgen:

- Op niveau 15 krijg je een queeste-reeks, oftewel drie gelieerde queesten. Meer queeste-reeksen speel je vrij op niveau 30, 40 en 60.
- Als je vrienden uitnodigt voor je groep, ontvang je de Basi-Lijst perkamentrol!
- Je kunt queesten kopen van de queestenwinkel voor Goud en Edelstenen.

Om de baas te bestrijden of voorwerpen te verzamelen voor een Verzamel-queeste, moet je gewoon je taken voltooien, 's nachts zal de schade die ze doen berekend worden. (Herladen door het scherm naar beneden te trekken kan nodig zijn om de levensbalk van de baas omlaag te zien gaan.) Als je een baas aan het bevechten bent en je hebt dagelijkse taken gemist, dan schaadt de baas je groep op hetzelfde moment als jullie de baas schaden.

Na niveau 11 krijgen magiërs en krijgers vaardigheden die ervoor zorgen dat ze extra schade kunnen doen aan de baas, dus dit zijn goede klassen om te kiezen op niveau 10 als je rake klappen uit wilt delen.
iosFaqAnswer9 First, you need to join or start a Party (see [How to play Habitica with my friends](https://habitica.com/static/faq/5)). Although you can battle monsters alone, we recommend playing in a group, because this will make Quests much easier. Plus, having a friend to cheer you on as you accomplish your tasks is very motivating!

Next, you need a Quest Scroll, which are stored under Menu > Items. There are three ways to get a scroll:

- At level 15, you get a Quest-line, aka three linked quests. More Quest-lines unlock at levels 30, 40, and 60 respectively.
- When you invite people to your Party, you'll be rewarded with the Basi-List Scroll!
- You can buy Quests from the Quests Shop for Gold and Gems.

To battle the Boss or collect items for a Collection Quest, simply complete your tasks normally, and they will be tallied into damage overnight. (Reloading by pulling down on the screen may be required to see the Boss's health bar go down.) If you are fighting a Boss and you missed any Dailies, the Boss will damage your Party at the same time that you damage the Boss.

After level 11 Mages and Warriors will gain Skills that allow them to deal additional damage to the Boss, so these are excellent classes to choose at level 10 if you want to be a heavy hitter.
Eerst moet je je aansluiten bij een groep of er een beginnen (zie [How to play Habitica with my friends](https://habitica.com/static/faq#party-with-friends)). Hoewel je monsters alleen kunt bestrijden, raden we spelen in een groep aan, omdat het de Queesten veel makkelijker maakt. Plus, een vriend hebben om je aan te moedigen als je je taken voltooit is erg motiverend!

Vervolgens heb je een queeste-perkamentrol nodig, die zijn opgeslagen onder Menu > Voorwerpen. Er zijn drie manieren om een perkamentrol te krijgen:

- Op niveau 15 krijg je een queeste-reeks, oftewel drie gelieerde queesten. Meer queeste-reeksen speel je vrij op niveau 30, 40 en 60.
- Als je vrienden uitnodigt voor je groep, ontvang je de Basi-Lijst perkamentrol!
- Je kunt queesten kopen van de queestenwinkel voor Goud en Edelstenen.

Om de baas te bestrijden of voorwerpen te verzamelen voor een Verzamel-queeste, moet je gewoon je taken voltooien, 's nachts zal de schade die ze doen berekend worden. (Herladen door het scherm naar beneden te trekken kan nodig zijn om de levensbalk van de baas omlaag te zien gaan.) Als je een baas aan het bevechten bent en je hebt dagelijkse taken gemist, dan schaadt de baas je groep op hetzelfde moment als jullie de baas schaden.

Na niveau 11 krijgen magiërs en krijgers vaardigheden die ervoor zorgen dat ze extra schade kunnen doen aan de baas, dus dit zijn goede klassen om te kiezen op niveau 10 als je rake klappen uit wilt delen.
frequentlyAskedQuestions Frequently Asked Questions Veelgestelde vragen
webFaqAnswer10 Gems are purchased with real money, although [subscribers](https://habitica.com/user/settings/subscription) can purchase them with Gold. When people subscribe or buy Gems, they are helping us to keep the site running. We're very grateful for their support! In addition to buying Gems directly or becoming a subscriber, there are two other ways players can gain Gems:
* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Challenges > Discover Challenges to join some.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](https://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica). Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the site without them!
Edelstenen kunnen gekocht worden met echt geld, hoewel [abonnees]((https://habitica.com/user/settings/subscription) ze kunnen kopen met Goud. Wanneer mensen zich abonneren of Edelstenen kopen, helpen ze ons de site draaiende te houden. We zijn erg dankbaar voor hun steun! Buiten ze direct te kopen of een abonnee te worden, zijn er twee andere manieren waarop spelers Edelstenen kunnen krijgen:
* Win een uitdaging die door een andere speler is opgezet. Ga naar Sociaal > Ontdek Uitdagingen om aan een aantal deel te nemen.
* Draag met je vaardigheden bij aan het Habitica-project. Bekijk deze wiki voor meer details: [Bijdragen aan Habitica](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Bijdragen_aan_Habitica). Houdt in gedachten dat voorwerpen die gekocht zijn met Edelstenen geen statistische voordelen bieden, zodat spelers ook zonder ze van de app gebruik kunnen maken!
iosFaqAnswer10 Gems are purchased with real money from Menu > Purchase Gems. When you buy Gems, you are helping us to keep Habitica running. We’re very grateful for every bit of support!

In addition to buying Gems directly, there are three other ways players can gain Gems:

* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Menu > Challenges to join some.
* Subscribe and unlock the ability to buy a certain number of Gems per month.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](https://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica).

Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the app without them!
Edelstenen kunnen gekocht worden met echt geld onder Menu > Koop Edelstenen. Wanneer je Edelstenen koopt, help je ons om de site draaiende te houden. We zijn erg dankbaar voor je steun!

Buiten ze direct te kopen, zijn er drie andere manieren waarop spelers Edelstenen kunnen krijgen:

* Win een uitdaging die door een andere speler is opgezet. Ga naar Menu > Uitdagingen om aan een aantal deel te nemen.
* Abonneer en ontgrendel de mogelijkheid om een aantal Edelstenen per maand met Goud te kopen.
* Draag met je vaardigheden bij aan het Habitica-project. Bekijk deze wiki voor meer details: [Bijdragen aan Habitica](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Bijdragen_aan_Habitica).

Houdt in gedachten dat voorwerpen die gekocht zijn met Edelstenen geen statistische voordelen bieden, zodat spelers ook zonder ze van de app gebruik kunnen maken!
androidFaqAnswer10 Gems are purchased with real money from Menu > Purchase Gems. When you buy Gems, you are helping us to keep Habitica running. We’re very grateful for every bit of support!

In addition to buying Gems directly, there are three other ways players can gain Gems:

* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Menu > Challenges to join some.
* Subscribe and unlock the ability to buy a certain number of Gems per month.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica](https://habitica.fandom.com/wiki/Contributing_to_Habitica).

Keep in mind that items purchased with Gems do not offer any statistical advantages, so players can still make use of the app without them!
Edelstenen kunnen gekocht worden met echt geld, onder Menu > Purchase Gems. Wanneer je Edelstenen koopt, help je ons om de site draaiende te houden. We zijn erg dankbaar voor je steun!

Buiten ze direct te kopen, zijn er drie andere manieren waarop spelers Edelstenen kunnen krijgen:

* Win een uitdaging die door een andere speler is opgezet. Ga naar Menu > Uitdagingen om aan een aantal deel te nemen.
* Abonneer en ontgrendel de mogelijkheid om een aantal Edelstenen per maand met Goud te kopen.
* Draag met je vaardigheden bij aan het Habitica-project. Bekijk deze wiki voor meer details: [Bijdragen aan Habitica](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Bijdragen_aan_Habitica).

Houdt in gedachten dat voorwerpen die gekocht zijn met Edelstenen geen statistische voordelen bieden, zodat spelers ook zonder ze van de app gebruik kunnen maken!
iosFaqAnswer1 Good Habits (the ones with a +) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a -) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a + and a - have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award experience and gold. Bad Habits subtract health.

Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by tapping to edit it. If you skip a Daily that is due, your avatar will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!

To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you gold and experience. You never lose health from To Do's. You can add a due date to a To Do by tapping to edit.
Goede gewoonten (deze met een +) zijn taken die je meerdere keren per dag kunt doen, zoals groenten eten. Slechte gewoonten (deze met een -) zijn taken die je zou moeten nalaten, zoals op je nagels bijten. Gewoonten met een + en een - hebben een goede en een slechte optie, bijvoorbeeld de trap nemen tegenover de lift nemen. Goede gewoonten belonen je met ervaring en goud. Slechte gewoonten doen je levenspunten verliezen.

Dagelijkse taken zijn taken die je iedere dag moet doen, zoals je tanden poetsen of je e-mail bekijken. Je kunt de dagen aanpassen waarop je een bepaalde dagelijkse taak moet doen door erop te drukken en hem te bewerken. Als je een dagelijkse taak overslaat op een dag dat hij gedaan moet worden, zal je avatar gedurende de nacht schade oplopen. Wees voorzichtig en voeg niet teveel dagelijkse taken tegelijk toe!

'To do's' zijn de dingen die je maar één keer moet uitvoeren. Een 'to do' afvinken levert geld en ervaringspunten op. Je kunt nooit levenspunten kwijtraken door een 'to do'. Je kunt een geplande datum voor voltooing toevoegen aan een 'to do' door hem aan te klikken en vervolgens aan te passen.
androidFaqAnswer1 Good Habits (the ones with a +) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a -) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a + and a - have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award experience and gold. Bad Habits subtract health.

Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by tapping to edit it. If you skip a Daily that is due, your character will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!

To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you gold and experience. You never lose health from To Do's. You can add a due date to a To Do by tapping to edit.
Goede gewoonten (deze met een +) zijn taken die je meerdere keren per dag kunt doen, zoals groenten eten. Slechte gewoonten (deze met een -) zijn taken die je zou moeten nalaten, zoals op je nagels bijten. Gewoonten met een + en een - hebben een goede en een slechte optie, bijvoorbeeld de trap nemen tegenover de lift nemen. Goede gewoonten belonen je met ervaring en goud. Slechte gewoonten doen je levenspunten verliezen.

Dagelijkse taken zijn taken die je iedere dag moet doen, zoals je tanden poetsen of je e-mail bekijken. Je kunt de dagen aanpassen waarop je een bepaalde dagelijkse taak moet doen door erop te drukken en hem te bewerken. Als je een dagelijkse taak overslaat op een dag dat hij gedaan moet worden, zal je avatar gedurende de nacht schade oplopen. Wees voorzichtig en voeg niet teveel dagelijkse taken tegelijk toe!

'To do's' zijn de dingen die je maar één keer moet uitvoeren. Een 'to do' afvinken levert geld en ervaringspunten op. Je kunt nooit levenspunten kwijtraken door een 'to do'. Je kunt een geplande datum voor voltooing toevoegen aan een 'to do' door hem aan te klikken en vervolgens aan te passen.
webFaqAnswer1 * Good Habits (the ones with a :heavy_plus_sign:) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a :heavy_minus_sign:) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a :heavy_plus_sign: and a :heavy_minus_sign: have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award Experience and Gold. Bad Habits subtract Health.
* Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by clicking the pencil item to edit it. If you skip a Daily that is due, your avatar will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!
* To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you Gold and Experience. You never lose Health from To Do's. You can add a due date to a To Do by clicking the pencil icon to edit.
* Goede gewoonten (deze met een +) zijn taken die je meerdere keren per dag kunt doen, zoals groenten eten. Slechte gewoonten (deze met een -) zijn taken die je zou moeten nalaten, zoals op je nagels bijten. Gewoonten met een + en een - hebben een goede en een slechte optie, bijvoorbeeld de trap nemen tegenover de lift nemen. Goede gewoonten belonen je met ervaring en goud. Slechte gewoonten doen je levenspunten verliezen.
* Dagelijkse taken zijn taken die je iedere dag moet doen, zoals je tanden poetsen of je e-mail bekijken. Je kunt de dagen aanpassen waarop je een bepaalde dagelijkse taak moet doen door erop te drukken en hem te bewerken. Als je een dagelijkse taak overslaat op een dag dat hij gedaan moet worden, zal je avatar gedurende de nacht schade oplopen. Wees voorzichtig en voeg niet teveel dagelijkse taken tegelijk toe!
* 'To do's' zijn de dingen die je maar één keer moet uitvoeren. Een 'to do' afvinken levert geld en ervaringspunten op. Je kunt nooit levenspunten kwijtraken door een 'to do'. Je kunt een geplande datum voor voltooing toevoegen aan een 'to do' door hem aan te klikken en vervolgens aan te passen.
faqQuestion12 How do I battle a World Boss? Hoe strijd ik tegen een Wereldbaas?