Key English Croatian
frequentlyAskedQuestions Frequently Asked Questions Često postavljena pitanja
faqQuestion0 I'm confused. Where do I get an overview? Zbunjen/a sam. Gdje mogu vidjeti pregled?
iosFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn experience and gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as Pets, Skills, and Quests! You can customize your character under Menu > Customize Avatar.

Some basic ways to interact: click the (+) in the upper-right-hand corner to add a new task. Tap on an existing task to edit it, and swipe left on a task to delete it. You can sort tasks using Tags in the upper-left-hand corner, and expand and contract checklists by clicking on the checklist bubble.
Prvo ćeš postaviti zadatke koje želiš raditi u svakodnevnom životu. Onda, kako budeš obavljao/la te zadatke u stvarnom životu, križat ćeš ih s popisa i dobivati iskustvo i zlatnike. Zlatnici se koriste za kupovinu opreme i određenih artikala, kao i prilagođenih nagrada. Iskustvo ti omogućuje da povisiš level lika i otključaš sadržaje poput Ljubimaca, Vještina i Pustolovina! Možeš prilagoditi izgled svog lika pod Izbornik > Uredi Avatara.

Neke osnovne upute za rad: klikni na (+) u donjem desnom kutu da bi dodao/la novi zadatak. Klikni na postojeći zadatak da bi ga uredio/la i povuci prstom ulijevo preko zadatka da bi ga izbrisao/la. Možeš svrstati zadatke koristeći Oznake u gornjem desnom kutu i proširiti ili smanjiti liste klikom na brojač liste.
androidFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn experience and gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as Pets, Skills, and Quests! You can customize your character under Menu > [Inventory >] Avatar.

Some basic ways to interact: click the (+) in the lower-right-hand corner to add a new task. Tap on an existing task to edit it, and swipe left on a task to delete it. You can sort tasks using Tags in the upper-right-hand corner, and expand and contract checklists by clicking on the checklist count box.
Prvo ćeš postaviti zadatke koje želiš raditi u svakodnevnom životu. Onda, kako budeš obavljao/la te zadatke u stvarnom životu, križat ćeš ih s popisa i dobivati iskustvo i zlatnike. Zlatnici se koriste za kupovinu opreme i određenih artikala, kao i prilagođenih nagrada. Iskustvo ti omogućuje da povisiš level lika i otključaš sadržaje poput Ljubimaca, Vještina i Pustolovina! Možeš prilagoditi izgled svog lika pod Izbornik > [Inventar >] Avatar.

Neke osnovne upute za rad: klikni na (+) u donjem desnom kutu da bi dodao/la novi zadatak. Klikni na postojeći zadatak da bi ga uredio/la i povuci prstom ulijevo preko zadatka da bi ga izbrisao/la. Možeš svrstati zadatke koristeći Oznake u gornjem desnom kutu i proširiti ili smanjiti liste klikom na brojač liste.
webFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn Experience and Gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as pets, skills, and quests! For more detail, check out a step-by-step overview of the game at [Help -> Overview for New Users](https://habitica.com/static/overview). Prvo ćeš postaviti zadatke koje želiš raditi u svakodnevnom životu. Onda, kako budeš obavljao/la te zadatke u stvarnom životu, križat ćeš ih s popisa i dobivati Iskustvo i Zlatnike. Zlatnici se koriste za kupovinu opreme i određenih artikala, kao i prilagođenih nagrada. Iskustvo ti omogućuje da povisiš level lika i otključaš sadržaje poput Ljubimaca, Vještina i Pustolovina! Za detalje, pogledaj pod [Pomoć > Pregled za Nove Korisnike](https://habitica.com/static/overview) gdje možeš naći pregled igre koji te vodi korak po korak.
faqQuestion1 How do I set up my tasks? Kako mogu postaviti svoje zadatke?
faqQuestion2 What are some sample tasks? Koji su neki primjeri zadataka?
faqQuestion3 Why do my tasks change color? Zašto moji zadaci mijenjaju boju?
iosFaqAnswer3 Your tasks change color based on how well you are currently accomplishing them! Each new task starts out as a neutral yellow. Perform Dailies or positive Habits more frequently and they move toward blue. Miss a Daily or give in to a bad Habit and the task moves toward red. The redder a task, the more rewards it will give you, but if it's a Daily or bad Habit, the more it will hurt you! This helps motivate you to complete the tasks that are giving you trouble. Tvoji zadaci mjenjaju boju na temelju toga koliko ih redovito obavljaš! Svaki novi zadatak počinje u neutralnoj žutoj boji. Izvršavaj Svakodnevne zadatke ili dobre Navike pa će njihova boja ići prema plavoj. Propuštanjem Svakodnevnog zadatka, ili popuštanjem pred lošom Navikom, boja zadatka ide prema crvenoj. Što je zadatak crveniji, to ćeš dobiti više nagrada zbog njega, ali ako se radi o Svakodnevnom zadatku ili o lošoj Navici, više će te ozlijediti! Ovo pomaže u motivaciji da lakše izvršavaš zadatke koji ti zadaju probleme.
androidFaqAnswer3 Your tasks change color based on how well you are currently accomplishing them! Each new task starts out as a neutral yellow. Perform Dailies or positive Habits more frequently and they move toward blue. Miss a Daily or give in to a bad Habit and the task moves toward red. The redder a task, the more rewards it will give you, but if it's a Daily or bad Habit, the more it will hurt you! This helps motivate you to complete the tasks that are giving you trouble. Tvoji zadaci mjenjaju boju na temelju toga koliko ih redovito obavljaš! Svaki novi zadatak počinje u neutralnoj žutoj boji. Izvršavaj Svakodnevne zadatke ili dobre Navike pa će njihova boja ići prema plavoj. Propuštanjem Svakodnevnog zadatka, ili popuštanjem pred lošom Navikom, boja zadatka ide prema crvenoj. Što je zadatak crveniji, to ćeš dobiti više nagrada zbog njega, ali ako se radi o Svakodnevnom zadatku ili o lošoj Navici, više će te ozlijediti! Ovo pomaže u motivaciji da lakše izvršavaš zadatke koji ti zadaju probleme.
webFaqAnswer3 Your tasks change color based on how well you are currently accomplishing them! Each new task starts out as a neutral yellow. Perform Dailies or positive Habits more frequently and they move toward blue. Miss a Daily or give in to a bad Habit and the task moves toward red. The redder a task, the more rewards it will give you, but if it’s a Daily or bad Habit, the more it will hurt you! This helps motivate you to complete the tasks that are giving you trouble. Tvoji zadaci mjenjaju boju na temelju toga koliko ih redovito obavljaš! Svaki novi zadatak počinje u neutralnoj žutoj boji. Izvršavaj Svakodnevne zadatke ili dobre Navike pa će njihova boja ići prema plavoj. Propuštanjem Svakodnevnog zadatka, ili popuštanjem pred lošom Navikom, boja zadatka ide prema crvenoj. Što je zadatak crveniji, to ćeš dobiti više nagrada zbog njega, ali ako se radi o Svakodnevnom zadatku ili o lošoj Navici, više će te ozlijediti! Ovo pomaže u motivaciji da lakše izvršavaš zadatke koji ti zadaju probleme.
faqQuestion4 Why did my avatar lose health, and how do I regain it? Zašto je moj avatar izgubio zdravlje, i kako ga mogu vratiti?
iosFaqAnswer4 There are several things that can cause you to take damage. First, if you left Dailies incomplete overnight and didn't check them off in the screen that popped up the next morning, those unfinished Dailies will damage you. Second, if you tap a bad Habit, it will damage you. Finally, if you are in a Boss Battle with your Party and one of your Party mates did not complete all their Dailies, the Boss will attack you.

The main way to heal is to gain a level, which restores all your health. You can also buy a Health Potion with gold from the Rewards column. Plus, at level 10 or above, you can choose to become a Healer, and then you will learn healing skills. If you are in a Party with a Healer, they can heal you as well.
Postoji nekoliko stvari koje ti mogu nanijeti štetu. Prvo, ako si ostavio/la neke Svakodnevne zadatke neobavljene preko noći i nisi ih prekrižio/la na ekranu koji ti je iskočio sljedećeg jutra, ti neizvršeni Svakodnevni zadaci će ti nanijeti štetu. Drugo, ako klikneš na lošu Naviku, ona će ti nanijeti štetu. Konačno, ako sudjeluješ u Borbi protiv Bosa sa svojom Družinom i jedan od članova tvoje Družine nije izvršio sve svoje Svakodnevne zadatke, Bos će i tebe napasti.

Glavni način za izliječiti se je povisiti level, što ti u potpunosti obnavlja zdravlje. Također možeš zlatnicima kupiti Čarobni napitak za Zdravlje iz stupca Nagrada. Uz to, na levelima 10 i više, možeš odlučiti postati Iscjelitelj i onda ćeš naučiti vještine iscjeljivanja. Ako si dio Družine s Iscjeliteljem, on/a te također može izliječiti.
androidFaqAnswer4 There are several things that can cause you to take damage. First, if you left Dailies incomplete overnight and didn't check them off in the screen that popped up the next morning, those unfinished Dailies will damage you. Second, if you tap a bad Habit, it will damage you. Finally, if you are in a Boss Battle with your Party and one of your Party mates did not complete all their Dailies, the Boss will attack you.

The main way to heal is to gain a level, which restores all your health. You can also buy a Health Potion with gold from the Rewards tab on the Tasks page. Plus, at level 10 or above, you can choose to become a Healer, and then you will learn healing skills. If you are in a Party with a Healer, they can heal you as well.
Postoji nekoliko stvari koje ti mogu nanijeti štetu. Prvo, ako si ostavio/la neke Svakodnevne zadatke neobavljene preko noći i nisi ih prekrižio/la na ekranu koji ti je iskočio sljedećeg jutra, ti neizvršeni Svakodnevni zadaci će ti nanijeti štetu. Drugo, ako klikneš na lošu Naviku, ona će ti nanijeti štetu. Konačno, ako sudjeluješ u Borbi protiv Bosa sa svojom Družinom i jedan od članova tvoje Družine nije izvršio sve svoje Svakodnevne zadatke, Bos će i tebe napasti.

Glavni način za izliječiti se je povisiti level, što ti u potpunosti obnavlja zdravlje. Također možeš zlatnicima kupiti Čarobni napitak za Zdravlje u kartici Nagrada na stranici Zadataka. Uz to, na levelima 10 i više, možeš odlučiti postati Iscjelitelj i onda ćeš naučiti vještine iscjeljivanja. Ako si dio Družine s Iscjeliteljem, on/a te također može izliječiti.
webFaqAnswer4 There are several things that can cause you to take damage. First, if you left Dailies incomplete overnight and didn't check them off in the screen that popped up the next morning, those unfinished Dailies will damage you. Second, if you click a bad Habit, it will damage you. Finally, if you are in a Boss Battle with your party and one of your party mates did not complete all their Dailies, the Boss will attack you. The main way to heal is to gain a level, which restores all your Health. You can also buy a Health Potion with Gold from the Rewards column. Plus, at level 10 or above, you can choose to become a Healer, and then you will learn healing skills. Other Healers can heal you as well if you are in a Party with them. Learn more by clicking "Party" in the navigation bar. Postoji nekoliko stvari koje ti mogu nanijeti štetu. Prvo, ako si ostavio/la neke Svakodnevne zadatke neobavljene preko noći i nisi ih prekrižio/la na ekranu koji ti je iskočio sljedećeg jutra, ti neizvršeni Svakodnevni zadaci će ti nanijeti štetu. Drugo, ako dotakneš lošu Naviku, ona će ti nanijeti štetu. Konačno, ako sudjeluješ u Borbi protiv Bosa sa svojom Družinom i jedan od članova tvoje Družine nije izvršio sve svoje Svakodnevne zadatke, Bos će i tebe napasti. Glavni način za izliječiti se je povisiti level, što ti u potpunosti obnavlja Zdravlje. Također možeš Zlatnicima kupiti Čarobni napitak za Zdravlje u kartici Nagrada na stranici Zadataka. Uz to, na levelima 10 i više, možeš odlučiti postati Iscjelitelj i onda ćeš naučiti vještine iscjeljivanja. Drugi Iscjelitelji te također mogu iscijeliti ako si s njima u Družini. Saznaj više klikom na "Družina" na navigacijskoj traci.
faqQuestion5 How do I play Habitica with my friends? Kako mogu igrati Habiticu sa svojim prijateljima?
faqQuestion6 How do I get a Pet or Mount? Kako mogu dobiti Ljubimca ili Jahaču životinju?
faqQuestion7 How do I become a Warrior, Mage, Rogue, or Healer? Kako mogu postati Ratnik, Čarobnjak, Lupež, ili Iscjelitelj?
iosFaqAnswer7 At level 10, you can choose to become a Warrior, Mage, Rogue, or Healer. (All players start as Warriors by default.) Each Class has different equipment options, different Skills that they can cast after level 11, and different advantages. Warriors can easily damage Bosses, withstand more damage from their tasks, and help make their Party tougher. Mages can also easily damage Bosses, as well as level up quickly and restore Mana for their party. Rogues earn the most gold and find the most item drops, and they can help their Party do the same. Finally, Healers can heal themselves and their Party members.

If you don't want to choose a Class immediately -- for example, if you are still working to buy all the gear of your current class -- you can tap “Cancel” and choose later by opening the Menu, tapping the Settings icon, then tapping “Enable Class System”.
Na levelu 10 možeš birati hoćeš li postati Ratnik, Čarobnjak, Lupež ili Iscjelitelj. (Svi igrači prema zadanim postavkama počinju kao Ratnici.) Svaka Klasa ima različite opcije opreme, različite Vještine koje mogu koristiti od levela 11 i različite prednosti. Ratnici mogu lako nanijeti štetu Bosovima, pretrpjeti više štete od svojih zadataka ili pomoći u jačanju svoje Družine. Čarobnjaci također lako ranjavaju Bosove te brzo podižu levele i vraćaju Manu svojoj Družini. Lupeži zarađuju najviše zlatnika i nailaze na najviše poklona te mogu pomoći svojoj Družini postići isto. Konačno, Iscjelitelji mogu iscijeliti sebe, ali i članove svoje Družine.

Ako ne želiš odmah odabrati Klasu -- na primjer, ako još radiš na kupovini opreme svoje trenutne klase -- možeš odabrati opciju "Odluči Kasnije" i kasnije birati klasu pod Izbornik > Odaberi Klasu.
webFaqAnswer7 At level 10, you can choose to become a Warrior, Mage, Rogue, or Healer. (All players start as Warriors by default.) Each Class has different equipment options, different Skills that they can cast after level 11, and different advantages. Warriors can easily damage Bosses, withstand more damage from their tasks, and help make their party tougher. Mages can also easily damage Bosses, as well as level up quickly and restore Mana for their party. Rogues earn the most Gold and find the most item drops, and they can help their party do the same. Finally, Healers can heal themselves and their party members. If you don't want to choose a Class immediately -- for example, if you are still working to buy all the gear of your current class -- you can click "Opt Out" and re-enable it later under Settings. Na levelu 10 možeš birati hoćeš li postati Ratnik, Čarobnjak, Lupež ili Iscjelitelj. (Svi igrači prema zadanim postavkama počinju kao Ratnici.) Svaka Klasa ima različite opcije opreme, različite Vještine koje mogu koristiti od levela 11 i različite prednosti. Ratnici mogu lako nanijeti štetu Bosovima, pretrpjeti više štete od svojih zadataka ili pomoći u jačanju svoje Družine. Čarobnjaci također lako ranjavaju Bosove te brzo podižu levele i vraćaju Manu svojoj Družini. Lupeži zarađuju najviše Zlatnika i nailaze na najviše poklona te mogu pomoći svojoj Družini postići isto. Konačno, Iscjelitelji mogu iscijeliti sebe, ali i članove svoje Družine. Ako ne želiš odmah odabrati Klasu -- na primjer, ako još radiš na kupovini opreme svoje trenutne klase -- možeš odabrati opciju "Odluči Kasnije" i opciju kasnije ponovno omogućiti u Postavkama.