Key English Croatian
frequentlyAskedQuestions Frequently Asked Questions Često postavljena pitanja
faqQuestion0 I'm confused. Where do I get an overview? Zbunjen/a sam. Gdje mogu vidjeti pregled?
iosFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn experience and gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as Pets, Skills, and Quests! You can customize your character under Menu > Customize Avatar.

Some basic ways to interact: click the (+) in the upper-right-hand corner to add a new task. Tap on an existing task to edit it, and swipe left on a task to delete it. You can sort tasks using Tags in the upper-left-hand corner, and expand and contract checklists by clicking on the checklist bubble.
Prvo ćeš postaviti zadatke koje želiš raditi u svakodnevnom životu. Onda, kako budeš obavljao/la te zadatke u stvarnom životu, križat ćeš ih s popisa i dobivati iskustvo i zlatnike. Zlatnici se koriste za kupovinu opreme i određenih artikala, kao i prilagođenih nagrada. Iskustvo ti omogućuje da povisiš level lika i otključaš sadržaje poput Ljubimaca, Vještina i Pustolovina! Možeš prilagoditi izgled svog lika pod Izbornik > Uredi Avatara.

Neke osnovne upute za rad: klikni na (+) u donjem desnom kutu da bi dodao/la novi zadatak. Klikni na postojeći zadatak da bi ga uredio/la i povuci prstom ulijevo preko zadatka da bi ga izbrisao/la. Možeš svrstati zadatke koristeći Oznake u gornjem desnom kutu i proširiti ili smanjiti liste klikom na brojač liste.
androidFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn experience and gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as Pets, Skills, and Quests! You can customize your character under Menu > [Inventory >] Avatar.

Some basic ways to interact: click the (+) in the lower-right-hand corner to add a new task. Tap on an existing task to edit it, and swipe left on a task to delete it. You can sort tasks using Tags in the upper-right-hand corner, and expand and contract checklists by clicking on the checklist count box.
Prvo ćeš postaviti zadatke koje želiš raditi u svakodnevnom životu. Onda, kako budeš obavljao/la te zadatke u stvarnom životu, križat ćeš ih s popisa i dobivati iskustvo i zlatnike. Zlatnici se koriste za kupovinu opreme i određenih artikala, kao i prilagođenih nagrada. Iskustvo ti omogućuje da povisiš level lika i otključaš sadržaje poput Ljubimaca, Vještina i Pustolovina! Možeš prilagoditi izgled svog lika pod Izbornik > [Inventar >] Avatar.

Neke osnovne upute za rad: klikni na (+) u donjem desnom kutu da bi dodao/la novi zadatak. Klikni na postojeći zadatak da bi ga uredio/la i povuci prstom ulijevo preko zadatka da bi ga izbrisao/la. Možeš svrstati zadatke koristeći Oznake u gornjem desnom kutu i proširiti ili smanjiti liste klikom na brojač liste.
webFaqAnswer0 First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn Experience and Gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as pets, skills, and quests! For more detail, check out a step-by-step overview of the game at [Help -> Overview for New Users](https://habitica.com/static/overview). Prvo ćeš postaviti zadatke koje želiš raditi u svakodnevnom životu. Onda, kako budeš obavljao/la te zadatke u stvarnom životu, križat ćeš ih s popisa i dobivati Iskustvo i Zlatnike. Zlatnici se koriste za kupovinu opreme i određenih artikala, kao i prilagođenih nagrada. Iskustvo ti omogućuje da povisiš level lika i otključaš sadržaje poput Ljubimaca, Vještina i Pustolovina! Za detalje, pogledaj pod [Pomoć > Pregled za Nove Korisnike](https://habitica.com/static/overview) gdje možeš naći pregled igre koji te vodi korak po korak.
faqQuestion1 How do I set up my tasks? Kako mogu postaviti svoje zadatke?
iosFaqAnswer1 Good Habits (the ones with a +) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a -) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a + and a - have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award experience and gold. Bad Habits subtract health.

Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by tapping to edit it. If you skip a Daily that is due, your avatar will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!

To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you gold and experience. You never lose health from To Do's. You can add a due date to a To Do by tapping to edit.
Dobre Navike (one sa znakom +) su zadaci koje možeš raditi mnogo puta na dan, poput jedenja povrća. Loše Navike (one sa znakom -) su zadaci koje bi trebao/la izbjegavati, poput grizenja noktiju. Navike s oznakama + i - imaju dobru opciju i lošu opciju, poput hodanja uz stepenice vs. korištenje dizala. Dobre Navike donose nagrade u obliku iskustva i zlatnika. Loše Navike oduzimaju zdravlje.

Svakodnevni zadaci su zadaci koje trebaš obaviti svaki dan, poput pranja zubi ili provjeravanja e-maila. Možeš prilagoditi dane na koje trebaš obaviti pojedine Svakodnevne zadatke tako da klikneš na Svakodnevni zadatak i urediš ga. Ako preskočiš Svakodnevni zadatak na dan kad je zakazan, tvoj avatar će podnijeti štetu preko noći. Pazi da ne dodaš previše Svakodnevnih zadataka odjednom!

Zadaci su tvoj popis obaveza. Izvršavanja zadatka ti donosi zlatnike i iskustvo. Nikad ne gubiš zdravlje zbog Zadataka. Na Zadatak možeš dodati rok tako da ga klikneš i urediš.
androidFaqAnswer1 Good Habits (the ones with a +) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a -) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a + and a - have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award experience and gold. Bad Habits subtract health.

Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by tapping to edit it. If you skip a Daily that is due, your character will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!

To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you gold and experience. You never lose health from To Do's. You can add a due date to a To Do by tapping to edit.
Dobre Navike (one sa znakom +) su zadaci koje možeš raditi mnogo puta na dan, poput jedenja povrća. Loše Navike (one sa znakom -) su zadaci koje bi trebao/la izbjegavati, poput grizenja noktiju. Navike s oznakama + i - imaju dobru opciju i lošu opciju, poput hodanja uz stepenice vs. korištenje dizala. Dobre Navike donose nagrade u obliku iskustva i zlatnika. Loše Navike oduzimaju zdravlje.

Svakodnevni zadaci su zadaci koje trebaš obaviti svaki dan, poput pranja zubi ili provjeravanja e-maila. Možeš prilagoditi dane na koje trebaš obaviti pojedine Svakodnevne zadatke tako da klikneš na zadatak i urediš ga. Ako preskočiš Svakodnevni zadatak na dan kad je zakazan, tvoj lik će podnijeti štetu preko noći. Pazi da ne dodaš previše Svakodnevnih zadataka odjednom!

Zadaci su tvoj popis obaveza. Izvršavanja Zadatka ti donosi zlatnike i iskustvo. Nikad ne gubiš zdravlje zbog Zadataka. Na Zadatak možeš dodati rok tako da ga klikneš i urediš.
webFaqAnswer1 * Good Habits (the ones with a :heavy_plus_sign:) are tasks that you can do many times a day, such as eating vegetables. Bad Habits (the ones with a :heavy_minus_sign:) are tasks that you should avoid, like biting nails. Habits with a :heavy_plus_sign: and a :heavy_minus_sign: have a good choice and a bad choice, like taking the stairs vs. taking the elevator. Good Habits award Experience and Gold. Bad Habits subtract Health.
* Dailies are tasks that you have to do every day, like brushing your teeth or checking your email. You can adjust the days that a Daily is due by clicking the pencil item to edit it. If you skip a Daily that is due, your avatar will take damage overnight. Be careful not to add too many Dailies at once!
* To Do's are your To Do list. Completing a To Do earns you Gold and Experience. You never lose Health from To Do's. You can add a due date to a To Do by clicking the pencil icon to edit.
* Dobre Navike (one sa znakom :heavy_plus_sign:) su zadaci koje možeš raditi mnogo puta na dan, poput jedenja povrća. Loše Navike (one sa znakom :heavy_minus_sign:) su zadaci koje bi trebao/la izbjegavati, poput grizenja noktiju. Navike s oznakama :heavy_plus_sign: i :heavy_minus_sign: imaju dobru opciju i lošu opciju, poput hodanja uz stepenice vs. korištenje dizala. Dobre Navike donose nagrade u obliku Iskustva i Zlatnika. Loše Navike oduzimaju Zdravlje.
* Svakodnevni zadaci su zadaci koje trebaš obaviti svaki dan, poput pranja zubi ili provjeravanja e-maila. Možeš prilagoditi dane na koje trebaš obaviti pojedine Svakodnevne zadatke tako da klikneš ikonu olovke i urediš ga. Ako preskočiš Svakodnevni zadatak na dan kad je zakazan, tvoj avatar će podnijeti štetu preko noći. Pazi da ne dodaš previše Svakodnevnih zadataka odjednom!
* Zadaci su tvoj popis obaveza. Izvršavanja Zadatka ti donosi Zlatnike i Iskustvo. Nikad ne gubiš Zdravlje zbog Zadataka. Na zadatak možeš dodati rok tako da klikneš na ikonu olovke i urediš ga.
faqQuestion2 What are some sample tasks? Koji su neki primjeri zadataka?
iosFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Na wiki stranici se nalaze četiri popisa primjera zadataka koje možeš koristiti za inspiraciju:
<br><br>
* [Primjeri Navika](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Primjeri Svakodnevnih zadataka](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Primjeri Zadataka](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Primjeri Prilagođenih Nagrada](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
androidFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Na wiki stranici se nalaze četiri popisa primjera zadataka koje možeš koristiti za inspiraciju:
<br><br>
* [Primjeri Navika](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Primjeri Svakodnevnih zadataka](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Primjeri Zadataka](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Primjeri Prilagođenih Nagrada](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
webFaqAnswer2 The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:
* [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Sample Custom Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Na wiki stranici se nalaze četiri popisa primjera zadataka koje možeš koristiti za inspiraciju:
* [Primjeri Navika](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits)
* [Primjeri Svakodnevnih zadataka](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Primjeri Zadataka](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Primjeri Prilagođenih Nagrada](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
faqQuestion3 Why do my tasks change color? Zašto moji zadaci mijenjaju boju?
iosFaqAnswer3 Your tasks change color based on how well you are currently accomplishing them! Each new task starts out as a neutral yellow. Perform Dailies or positive Habits more frequently and they move toward blue. Miss a Daily or give in to a bad Habit and the task moves toward red. The redder a task, the more rewards it will give you, but if it's a Daily or bad Habit, the more it will hurt you! This helps motivate you to complete the tasks that are giving you trouble. Tvoji zadaci mjenjaju boju na temelju toga koliko ih redovito obavljaš! Svaki novi zadatak počinje u neutralnoj žutoj boji. Izvršavaj Svakodnevne zadatke ili dobre Navike pa će njihova boja ići prema plavoj. Propuštanjem Svakodnevnog zadatka, ili popuštanjem pred lošom Navikom, boja zadatka ide prema crvenoj. Što je zadatak crveniji, to ćeš dobiti više nagrada zbog njega, ali ako se radi o Svakodnevnom zadatku ili o lošoj Navici, više će te ozlijediti! Ovo pomaže u motivaciji da lakše izvršavaš zadatke koji ti zadaju probleme.
androidFaqAnswer3 Your tasks change color based on how well you are currently accomplishing them! Each new task starts out as a neutral yellow. Perform Dailies or positive Habits more frequently and they move toward blue. Miss a Daily or give in to a bad Habit and the task moves toward red. The redder a task, the more rewards it will give you, but if it's a Daily or bad Habit, the more it will hurt you! This helps motivate you to complete the tasks that are giving you trouble. Tvoji zadaci mjenjaju boju na temelju toga koliko ih redovito obavljaš! Svaki novi zadatak počinje u neutralnoj žutoj boji. Izvršavaj Svakodnevne zadatke ili dobre Navike pa će njihova boja ići prema plavoj. Propuštanjem Svakodnevnog zadatka, ili popuštanjem pred lošom Navikom, boja zadatka ide prema crvenoj. Što je zadatak crveniji, to ćeš dobiti više nagrada zbog njega, ali ako se radi o Svakodnevnom zadatku ili o lošoj Navici, više će te ozlijediti! Ovo pomaže u motivaciji da lakše izvršavaš zadatke koji ti zadaju probleme.
webFaqAnswer3 Your tasks change color based on how well you are currently accomplishing them! Each new task starts out as a neutral yellow. Perform Dailies or positive Habits more frequently and they move toward blue. Miss a Daily or give in to a bad Habit and the task moves toward red. The redder a task, the more rewards it will give you, but if it’s a Daily or bad Habit, the more it will hurt you! This helps motivate you to complete the tasks that are giving you trouble. Tvoji zadaci mjenjaju boju na temelju toga koliko ih redovito obavljaš! Svaki novi zadatak počinje u neutralnoj žutoj boji. Izvršavaj Svakodnevne zadatke ili dobre Navike pa će njihova boja ići prema plavoj. Propuštanjem Svakodnevnog zadatka, ili popuštanjem pred lošom Navikom, boja zadatka ide prema crvenoj. Što je zadatak crveniji, to ćeš dobiti više nagrada zbog njega, ali ako se radi o Svakodnevnom zadatku ili o lošoj Navici, više će te ozlijediti! Ovo pomaže u motivaciji da lakše izvršavaš zadatke koji ti zadaju probleme.
faqQuestion4 Why did my avatar lose health, and how do I regain it? Zašto je moj avatar izgubio zdravlje, i kako ga mogu vratiti?
iosFaqAnswer4 There are several things that can cause you to take damage. First, if you left Dailies incomplete overnight and didn't check them off in the screen that popped up the next morning, those unfinished Dailies will damage you. Second, if you tap a bad Habit, it will damage you. Finally, if you are in a Boss Battle with your Party and one of your Party mates did not complete all their Dailies, the Boss will attack you.

The main way to heal is to gain a level, which restores all your health. You can also buy a Health Potion with gold from the Rewards column. Plus, at level 10 or above, you can choose to become a Healer, and then you will learn healing skills. If you are in a Party with a Healer, they can heal you as well.
Postoji nekoliko stvari koje ti mogu nanijeti štetu. Prvo, ako si ostavio/la neke Svakodnevne zadatke neobavljene preko noći i nisi ih prekrižio/la na ekranu koji ti je iskočio sljedećeg jutra, ti neizvršeni Svakodnevni zadaci će ti nanijeti štetu. Drugo, ako klikneš na lošu Naviku, ona će ti nanijeti štetu. Konačno, ako sudjeluješ u Borbi protiv Bosa sa svojom Družinom i jedan od članova tvoje Družine nije izvršio sve svoje Svakodnevne zadatke, Bos će i tebe napasti.

Glavni način za izliječiti se je povisiti level, što ti u potpunosti obnavlja zdravlje. Također možeš zlatnicima kupiti Čarobni napitak za Zdravlje iz stupca Nagrada. Uz to, na levelima 10 i više, možeš odlučiti postati Iscjelitelj i onda ćeš naučiti vještine iscjeljivanja. Ako si dio Družine s Iscjeliteljem, on/a te također može izliječiti.
androidFaqAnswer4 There are several things that can cause you to take damage. First, if you left Dailies incomplete overnight and didn't check them off in the screen that popped up the next morning, those unfinished Dailies will damage you. Second, if you tap a bad Habit, it will damage you. Finally, if you are in a Boss Battle with your Party and one of your Party mates did not complete all their Dailies, the Boss will attack you.

The main way to heal is to gain a level, which restores all your health. You can also buy a Health Potion with gold from the Rewards tab on the Tasks page. Plus, at level 10 or above, you can choose to become a Healer, and then you will learn healing skills. If you are in a Party with a Healer, they can heal you as well.
Postoji nekoliko stvari koje ti mogu nanijeti štetu. Prvo, ako si ostavio/la neke Svakodnevne zadatke neobavljene preko noći i nisi ih prekrižio/la na ekranu koji ti je iskočio sljedećeg jutra, ti neizvršeni Svakodnevni zadaci će ti nanijeti štetu. Drugo, ako klikneš na lošu Naviku, ona će ti nanijeti štetu. Konačno, ako sudjeluješ u Borbi protiv Bosa sa svojom Družinom i jedan od članova tvoje Družine nije izvršio sve svoje Svakodnevne zadatke, Bos će i tebe napasti.

Glavni način za izliječiti se je povisiti level, što ti u potpunosti obnavlja zdravlje. Također možeš zlatnicima kupiti Čarobni napitak za Zdravlje u kartici Nagrada na stranici Zadataka. Uz to, na levelima 10 i više, možeš odlučiti postati Iscjelitelj i onda ćeš naučiti vještine iscjeljivanja. Ako si dio Družine s Iscjeliteljem, on/a te također može izliječiti.