Key English Croatian
androidFaqAnswer9 First, you need to join or start a Party (see above). Although you can battle monsters alone, we recommend playing in a group, because this will make Quests much easier. Plus, having a friend to cheer you on as you accomplish your tasks is very motivating!

Next, you need a Quest Scroll, which are stored under Menu > Items. There are three ways to get a scroll:

- At level 15, you get a Quest-line, aka three linked quests. More Quest-lines unlock at levels 30, 40, and 60 respectively.
- When you invite people to your Party, you'll be rewarded with the Basi-List Scroll!
- You can buy Quests from the Quests Shop for Gold and Gems.

To battle the Boss or collect items for a Collection Quest, simply complete your tasks normally, and they will be tallied into damage overnight. (Reloading by pulling down on the screen may be required to see the Boss's health bar go down.) If you are fighting a Boss and you missed any Dailies, the Boss will damage your Party at the same time that you damage the Boss.

After level 11 Mages and Warriors will gain Skills that allow them to deal additional damage to the Boss, so these are excellent classes to choose at level 10 if you want to be a heavy hitter.
Prvo se trebaš pridružiti ili osnovati Družinu (vidi poviše). Iako se možeš boriti protiv čudovišta sam/a, preporučujemo igranje u grupi jer će ovo znatno olakšati Pustolovine. Uz to, imati prijatelja koji navija za tebe dok izvršavaš svoje zadatke pruža jaku motivaciju!

Nadalje, potreban ti je Pustolovni Svitak koji se nalaze pod Izbornik > Artikli. Postoje tri načina na koje možeš dobiti svitak:

- Na levelu 15 dobiješ Pustolovni niz tj. tri povezane pustolovine. Dodatni Pustolovni nizovi se otključavaju na levelima 30, 40 i 60.
- Kad pozoveš ljude u svoju Družinu, bit ćeš nagrađen/a svitkom Bazi-Liste.
- Možeš kupovati Pustolovine iz Dućana Pustolovina u zamjenu za Zlatnike ili Dragulje.

Da bi se borio/la protiv Bosa i skupljao/la artikle za Pustolovinu prikupljanja, jednostavno izvršavaj svoje zadatke kao i obično i oni će se akumulirati i nanijeti štetu tijekom noći. (Ponovno učitavanje povlačenjem put dolje na ekranu će možda biti potrebno da bi se vidjelo kako se Bosova traka zdravlja smanjuje.) Ako se boriš protiv Bosa i propustiš neke Svakodnevne zadatke, Bos će naštetiti cijeloj Družini u isto vrijeme kad vi njemu nanesete štetu.


Iznad levela 11, Čarobnjaci i Ratnici će dobiti Vještine koji im omogućuju da nanesu dodatnu štetu Bosu. Stoga su to odlične klase za odabrati na levelu 10 ako želiš zadavati jake udarce.
webFaqAnswer9 First, you need to join or start a Party by clicking "Party" in the navigation bar. Although you can battle monsters alone, we recommend playing in a group, because this will make quests much easier. Plus, having a friend to cheer you on as you accomplish your tasks is very motivating! Next, you need a Quest Scroll, which are stored under Inventory > Quests. There are four ways to get a scroll:
* When you invite people to your Party, you'll be rewarded with the Basi-List Scroll!
* At level 15, you get a Quest-line, i.e., three linked quests. More Quest-lines unlock at levels 30, 40, and 60 respectively.
* You can buy Quests from the Quests Shop (Shops > Quests) for Gold and Gems.
* When you check in to Habitica a certain number of times, you'll be rewarded with Quest Scrolls. You earn a Scroll during your 1st, 7th, 22nd, and 40th check-ins.
To battle the Boss or collect items for a Collection Quest, simply complete your tasks normally, and they will be tallied into damage overnight. (Reloading may be required to see the Boss's Health bar go down.) If you are fighting a Boss and you missed any Dailies, the Boss will damage your Party at the same time that you damage the Boss. After level 11 Mages and Warriors will gain Skills that allow them to deal additional damage to the Boss, so these are excellent classes to choose at level 10 if you want to be a heavy hitter.
Prvo se trebaš pridružiti ili osnovati Družinu klikom na "Družina" u navigacijskoj traci. Iako se možeš boriti protiv čudovišta sam/a, preporučujemo igranje u grupi jer će ovo znatno olakšati Pustolovine. Uz to, imati prijatelja koji navija za tebe dok izvršavaš svoje zadatke pruža jaku motivaciju!

Nadalje, potreban ti je Pustolovni Svitak koji se nalaze pod Inventar > Pustolovine. Postoje četiri načina na koje možeš dobiti svitak:

* Kad pozoveš ljude u svoju Družinu, bit ćeš nagrađen/a svitkom Bazi-Liste.
* Na levelu 15 dobiješ Pustolovni niz tj. tri povezane pustolovine. Dodatni Pustolovni nizovi se otključavaju na levelima 30, 40 i 60.
* Možeš kupovati Pustolovine iz Dućana Pustolovina (Dućani > Pustolovine) u zamjenu za Zlatnike ili Dragulje.
* Kad se prijaviš u Habiticu određen broj puta, bit ćeš nagrađen/a Pustolovnim Svicima. Dobiješ Svitak povodom svoje 1., 7., 22. i 40. prijave.

Da bi se borio/la protiv Bosa i skupljao/la artikle za Pustolovinu prikupljanja, jednostavno izvršavaj svoje zadatke kao i obično i oni će se akumulirati i nanijeti štetu tijekom noći. (Ponovno učitavanje će možda biti potrebno da bi se vidjelo kako se Bosova traka zdravlja smanjuje.) Ako se boriš protiv Bosa i propustiš neke Svakodnevne zadatke, Bos će naštetiti cijeloj Družini u isto vrijeme kad vi njemu nanesete štetu. Iznad levela 11, Čarobnjaci i Ratnici će dobiti Vještine koji im omogućuju da nanesu dodatnu štetu Bosu. Stoga su to odlične klase za odabrati na levelu 10 ako želiš zadavati jake udarce.