Key English Croatian
iosFaqAnswer9 First, you need to join or start a Party (see [How to play Habitica with my friends](https://habitica.com/static/faq/5)). Although you can battle monsters alone, we recommend playing in a group, because this will make Quests much easier. Plus, having a friend to cheer you on as you accomplish your tasks is very motivating!

Next, you need a Quest Scroll, which are stored under Menu > Items. There are three ways to get a scroll:

- At level 15, you get a Quest-line, aka three linked quests. More Quest-lines unlock at levels 30, 40, and 60 respectively.
- When you invite people to your Party, you'll be rewarded with the Basi-List Scroll!
- You can buy Quests from the Quests Shop for Gold and Gems.

To battle the Boss or collect items for a Collection Quest, simply complete your tasks normally, and they will be tallied into damage overnight. (Reloading by pulling down on the screen may be required to see the Boss's health bar go down.) If you are fighting a Boss and you missed any Dailies, the Boss will damage your Party at the same time that you damage the Boss.

After level 11 Mages and Warriors will gain Skills that allow them to deal additional damage to the Boss, so these are excellent classes to choose at level 10 if you want to be a heavy hitter.
Prvo se trebaš pridružiti ili osnovati Družinu (vidi poviše). Iako se možeš boriti protiv čudovišta sam/a, preporučujemo igranje u grupi jer će ovo znatno olakšati Pustolovine. Uz to, imati prijatelja koji navija za tebe dok izvršavaš svoje zadatke pruža jaku motivaciju!

Nadalje, potreban ti je Pustolovni Svitak koji se nalaze pod Izbornik > Artikli. Postoje tri načina na koje možeš dobiti svitak:

- Na levelu 15 dobiješ Pustolovni niz tj. tri povezane pustolovine. Dodatni Pustolovni nizovi se otključavaju na levelima 30, 40 i 60.
- Kad pozoveš ljude u svoju Družinu, bit ćeš nagrađen/a svitkom Bazi-Liste.
- Možeš kupovati Pustolovine iz Dućana Pustolovina u zamjenu za Zlatnike ili Dragulje.

Da bi se borio/la protiv Bosa i skupljao/la artikle za Pustolovinu prikupljanja, jednostavno izvršavaj svoje zadatke kao i obično i oni će se akumulirati i nanijeti štetu tijekom noći. (Ponovno učitavanje povlačenjem put dolje na ekranu će možda biti potrebno da bi se vidjelo kako se Bosova traka zdravlja smanjuje.) Ako se boriš protiv Bosa i propustiš neke Svakodnevne zadatke, Bos će naštetiti cijeloj Družini u isto vrijeme kad vi njemu nanesete štetu.


Iznad levela 11, Čarobnjaci i Ratnici će dobiti Vještine koji im omogućuju da nanesu dodatnu štetu Bosu. Stoga su to odlične klase za odabrati na levelu 10 ako želiš zadavati jake udarce.
androidFaqAnswer9 First, you need to join or start a Party (see above). Although you can battle monsters alone, we recommend playing in a group, because this will make Quests much easier. Plus, having a friend to cheer you on as you accomplish your tasks is very motivating!

Next, you need a Quest Scroll, which are stored under Menu > Items. There are three ways to get a scroll:

- At level 15, you get a Quest-line, aka three linked quests. More Quest-lines unlock at levels 30, 40, and 60 respectively.
- When you invite people to your Party, you'll be rewarded with the Basi-List Scroll!
- You can buy Quests from the Quests Shop for Gold and Gems.

To battle the Boss or collect items for a Collection Quest, simply complete your tasks normally, and they will be tallied into damage overnight. (Reloading by pulling down on the screen may be required to see the Boss's health bar go down.) If you are fighting a Boss and you missed any Dailies, the Boss will damage your Party at the same time that you damage the Boss.

After level 11 Mages and Warriors will gain Skills that allow them to deal additional damage to the Boss, so these are excellent classes to choose at level 10 if you want to be a heavy hitter.
Prvo se trebaš pridružiti ili osnovati Družinu (vidi poviše). Iako se možeš boriti protiv čudovišta sam/a, preporučujemo igranje u grupi jer će ovo znatno olakšati Pustolovine. Uz to, imati prijatelja koji navija za tebe dok izvršavaš svoje zadatke pruža jaku motivaciju!

Nadalje, potreban ti je Pustolovni Svitak koji se nalaze pod Izbornik > Artikli. Postoje tri načina na koje možeš dobiti svitak:

- Na levelu 15 dobiješ Pustolovni niz tj. tri povezane pustolovine. Dodatni Pustolovni nizovi se otključavaju na levelima 30, 40 i 60.
- Kad pozoveš ljude u svoju Družinu, bit ćeš nagrađen/a svitkom Bazi-Liste.
- Možeš kupovati Pustolovine iz Dućana Pustolovina u zamjenu za Zlatnike ili Dragulje.

Da bi se borio/la protiv Bosa i skupljao/la artikle za Pustolovinu prikupljanja, jednostavno izvršavaj svoje zadatke kao i obično i oni će se akumulirati i nanijeti štetu tijekom noći. (Ponovno učitavanje povlačenjem put dolje na ekranu će možda biti potrebno da bi se vidjelo kako se Bosova traka zdravlja smanjuje.) Ako se boriš protiv Bosa i propustiš neke Svakodnevne zadatke, Bos će naštetiti cijeloj Družini u isto vrijeme kad vi njemu nanesete štetu.


Iznad levela 11, Čarobnjaci i Ratnici će dobiti Vještine koji im omogućuju da nanesu dodatnu štetu Bosu. Stoga su to odlične klase za odabrati na levelu 10 ako želiš zadavati jake udarce.
webFaqAnswer9 First, you need to join or start a Party by clicking "Party" in the navigation bar. Although you can battle monsters alone, we recommend playing in a group, because this will make quests much easier. Plus, having a friend to cheer you on as you accomplish your tasks is very motivating! Next, you need a Quest Scroll, which are stored under Inventory > Quests. There are four ways to get a scroll:
* When you invite people to your Party, you'll be rewarded with the Basi-List Scroll!
* At level 15, you get a Quest-line, i.e., three linked quests. More Quest-lines unlock at levels 30, 40, and 60 respectively.
* You can buy Quests from the Quests Shop (Shops > Quests) for Gold and Gems.
* When you check in to Habitica a certain number of times, you'll be rewarded with Quest Scrolls. You earn a Scroll during your 1st, 7th, 22nd, and 40th check-ins.
To battle the Boss or collect items for a Collection Quest, simply complete your tasks normally, and they will be tallied into damage overnight. (Reloading may be required to see the Boss's Health bar go down.) If you are fighting a Boss and you missed any Dailies, the Boss will damage your Party at the same time that you damage the Boss. After level 11 Mages and Warriors will gain Skills that allow them to deal additional damage to the Boss, so these are excellent classes to choose at level 10 if you want to be a heavy hitter.
Prvo se trebaš pridružiti ili osnovati Družinu klikom na "Družina" u navigacijskoj traci. Iako se možeš boriti protiv čudovišta sam/a, preporučujemo igranje u grupi jer će ovo znatno olakšati Pustolovine. Uz to, imati prijatelja koji navija za tebe dok izvršavaš svoje zadatke pruža jaku motivaciju!

Nadalje, potreban ti je Pustolovni Svitak koji se nalaze pod Inventar > Pustolovine. Postoje četiri načina na koje možeš dobiti svitak:

* Kad pozoveš ljude u svoju Družinu, bit ćeš nagrađen/a svitkom Bazi-Liste.
* Na levelu 15 dobiješ Pustolovni niz tj. tri povezane pustolovine. Dodatni Pustolovni nizovi se otključavaju na levelima 30, 40 i 60.
* Možeš kupovati Pustolovine iz Dućana Pustolovina (Dućani > Pustolovine) u zamjenu za Zlatnike ili Dragulje.
* Kad se prijaviš u Habiticu određen broj puta, bit ćeš nagrađen/a Pustolovnim Svicima. Dobiješ Svitak povodom svoje 1., 7., 22. i 40. prijave.

Da bi se borio/la protiv Bosa i skupljao/la artikle za Pustolovinu prikupljanja, jednostavno izvršavaj svoje zadatke kao i obično i oni će se akumulirati i nanijeti štetu tijekom noći. (Ponovno učitavanje će možda biti potrebno da bi se vidjelo kako se Bosova traka zdravlja smanjuje.) Ako se boriš protiv Bosa i propustiš neke Svakodnevne zadatke, Bos će naštetiti cijeloj Družini u isto vrijeme kad vi njemu nanesete štetu. Iznad levela 11, Čarobnjaci i Ratnici će dobiti Vještine koji im omogućuju da nanesu dodatnu štetu Bosu. Stoga su to odlične klase za odabrati na levelu 10 ako želiš zadavati jake udarce.
androidFaqAnswer6 Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. They will be stored in Menu > Items.

To hatch a Pet, you'll need an Egg and a Hatching Potion. Tap on the Egg to determine the species you want to hatch, and select "Hatch with Potion." Then choose a Hatching Potion to determine its color! To equip your new Pet, go to Menu > Stable > Pets, select a species, click on the desired Pet, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Menu > Stable [ > Pets ]. Tap on a Pet, and then select "Feed"! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](https://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). To equip your Mount, go to Menu > Stable > Mounts, select a species, click on the desired Mount, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also get Eggs for Quest Pets by completing certain Quests. (See below to learn more about Quests.)
Na levelu 3 ćeš otključati Sistem Poklona. Svaki put kad izvršiš zadatak, imat ćeš nasumičnu priliku za dobiti jaje, čarobni napitak za izlijeganje jaja, ili komad hrane. Oni će biti spremljeni pod Izbornik > Artikli.

Da bi izlegao/la Ljubimca, trebat će ti jaje i čarobni napitak za izlijeganje. Klikni na jaje da bi odredio/la vrstu koju želiš izleći i potom odaberi opciju "Izlezi s čarobnim napitkom." Onda odaberi čarobni napitak za izlijeganje da bi odredio/la boju Ljubimca! Da bi opremio/la novog Ljubimca, otiđi pod Izbornik > Staja > Ljubimci, odaberi vrstu, klikni na željenog Ljubimca i odaberi "Koristi" (Tvoj avatar se ne ažurira da bi odrazio promjenu).

Također možeš i razviti svoje Ljubimce u Jahače životinje tako da ih hraniš pod Izbornik > Štala [ > Ljubimci ]. Klikni na Ljubimca, onda odaberi opciju "Nahrani"! Trebat ćeš nahraniti ljubimca mnogo puta prije nego izraste u Jahaču životinju, ali ako uspiješ otkriti njegovu najdražu hranu, rast će puno brže. Koristi se sistemom pokušaja i pogreške, ili [vidi spojlere ovdje](http://habitica.wikia.com/wiki/Food#Food_Preferences). Da bi opremio/la svoju Jahaču životinju, otiđi pod Izbornik > Staja > Jahače životinje, odaberi vrstu, klikni na željenu životinju i odaberi "Koristi" (Tvoj avatar se ne ažurira da bi odrazio promjenu).

Također možeš dobiti jaja s Pustolovnim Ljubimcima dovršavanjem određenih Pustolovina. (Pogledaj ispod ako želiš saznati više o Pustolovinama).
webFaqAnswer6 Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. They will be stored under Inventory > Items. To hatch a Pet, you'll need an Egg and a Hatching Potion. Once you have both an Egg and a Hatching Potion, go to Inventory > Stable, and click on the image to hatch your Pet. Once you've hatched a Pet, you can equip it by clicking on it. You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Inventory > Stable. Drag a piece of Pet Food from the action bar at the bottom of the screen and drop it on a Pet to feed it! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](https://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). Once you have a Mount, click on it to equip it to your Avatar. You can also get Eggs for Quest Pets by completing certain Quests. (See below to learn more about Quests.) Na levelu 3 ćeš otključati Sistem Poklona. Svaki put kad izvršiš zadatak, imat ćeš nasumičnu priliku za dobiti jaje, čarobni napitak za izlijeganje jaja ili komad hrane. Oni će biti spremljeni pod Inventar > Artikli. Da bi izlegao/la Ljubimca, trebat će ti jaje i čarobni napitak za izlijeganje. Jednom kad imaš i jaje i čarobni napitak, otiđi pod Inventar > Staja da bi izlegao/la svog Ljubimca klikom na njegovu sliku. Kad si izlegao/la ljubimca, možeš ga opremiti klikom na njega. Također možeš razviti svoje Ljubimce u Jahače životinje hraneći ih pod Inventar > Staja. Povuci komad hrane iz akcijske trake s dna ekrana i spusti je na ljubimca da bi ga nahranio/la! Trebat ćeš nahraniti Ljubimca mnogo puta prije nego izraste u Jahaču životinju, ali ako možeš dokučiti koja mu je najdraža hrana, rast će mnogo brže. Koristi se sistemom pokušaja i pogreške ili [pogledaj spojlere ovdje](http://habitica.wikia.com/wiki/Food#Food_Preferences). Jednom kad imaš Jahaču životinju, klikni na nju da bi svog avatara opremio/la njome. Također možeš dobiti jaja s Pustolovnim Ljubimcima dovršavanjem određenih Pustolovina. (Pogledaj ispod ako želiš saznati više o Pustolovinama).
iosFaqAnswer5 The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on Quests, battle monsters, and cast skills to support each other.

If you want to start your own Party, go to Menu > [Party](https://habitica.com/party) and tap "Create New Party". Then scroll down and tap "Invite a Member" to invite your friends by entering their @username. If you want to join someone else’s Party, just give them your @username and they can invite you!

You and your friends can also join Guilds, which are public chat rooms that bring people together based on shared interests! There are a lot of helpful and fun communities, be sure to check them out.

If you’re feeling more competitive, you and your friends can create or join Challenges to take on a set of tasks. There are all sorts of public Challenges available that span a wide array of interests and goals. Some public Challenges will even award Gem prizes if you’re selected as the winner.
Najbolji način je da ih pozoveš u Družinu sa sobom! Družine mogu odlaziti na pustolovine, boriti se protiv čudovišta i koristiti vještine kako bi se međusobno podržavali. Otiđi pod Izbornik > Družina i klikni na "Stvori Novu Družinu" ako već nemaš Družinu. Onda klikni na popis Članova i klikni Pozovi u gornjem desnom kutu kako bi pozvao/la svoje prijatelje unoseći njihov Korisnikov ID (niz brojeva i slova koje možeš u aplikaciji pronaći pod Postavke > Detalji Računa, ili pod Postavke > API na web stranici). Na web stranici također možeš pozvati prijatelje putem e-maila, što ćemo omogućiti u aplikaciji prilikom jednog od sljedećih ažuriranja.

Na web stranici, ti i tvoji prijatelji se također možete pridružiti Cehovima, što su javni prostori za chat. Cehovi će biti dodani aplikaciji prilikom jednog od sljedećih ažuriranja!
androidFaqAnswer11 If you think you’ve encountered a bug, go to Menu > Help & FAQ > Get Help to look for quick fixes, known issues, or to report the bug to us. We’ll do everything we can to assist you.

To send feedback or request a feature, you can access our feedback form from Menu > Help & FAQ > Submit Feedback. If we have any questions, we’ll reach out to you for more information!
Možeš prijaviti grešku, zatražiti neku novu mogućnost na stranici, ili poslati povratne informacije pod Više o > Prijavi Grešku te pod Više o > Pošalji nam povratne informacije! Napravit ćemo sve što možemo da bismo ti pomogli.
iosFaqAnswer11 If you think you’ve encountered a bug, go to Menu > Support > Get Help to look for quick fixes, known issues, or to report the bug to us. We’ll do everything we can to assist you.

To send feedback or request a feature, you can access our feedback form from Menu > Support > Submit Feedback. If we have any questions, we’ll reach out to you for more information!
Možeš prijaviti grešku, zatražiti neku novu mogućnost na stranici, ili poslati povratne informacije pod Izbornik > Više o > Prijavi Grešku te pod Izbornik > Više o > Pošalji povratne informacije! Napravit ćemo sve što možemo da bismo ti pomogli.