Key English Polish
communityGuidelinesWarning Please keep in mind that your Display Name, profile photo, and blurb must comply with the <a href='https://habitica.com/static/community-guidelines' target='_blank'>Community Guidelines</a> (e.g. no profanity, no adult topics, no insults, etc). If you have any questions about whether or not something is appropriate, feel free to email <%= hrefBlankCommunityManagerEmail %>! Pamiętaj, że twoja nazwa gracza, zdjęcie profilowe oraz krótki opis muszą zgadzać się z <a href='https://habitica.com/static/community-guidelines' target='_blank'>wytycznymi społeczności</a> (np. brak przekleństw, brak tematów dla dorosłych, brak obelg itd.) Jeśli masz jakieś pytania odnośnie poprawności, skontaktuj się z nami <%= hrefBlankCommunityManagerEmail %>!
profile Profile Profil
avatar Customize Avatar Dostosuj Postać
editAvatar Edit Avatar Edytuj Postać
noDescription This Habitican hasn't added a description. Ten użytkownik nie dodał opisu.
noPhoto This Habitican hasn't added a photo. Ten użytkownik nie dodał zdjęcia.
other Other Inne
fullName Full Name Pełne Imię
displayName Display name Nazwa gracza
changeDisplayName Change Display Name Zmiana nazwy gracza
newDisplayName New Display Name Nowa nazwa gracza
displayBlurbPlaceholder Please introduce yourself Prosimy, przedstaw się
photoUrl Photo Url Link do zdjęcia
imageUrl Image Url Link do obrazka
inventory Inventory Ekwipunek
social Social Społeczność
lvl Lvl Poz
buffed Buffed Wzmocniony
bodyBody Body Ciało
size Size Budowa