Key English Romanian
clearCompleted Delete Completed Șterge pe cele completate
clearCompletedDescription Completed To Do's are deleted after 30 days for non-subscribers and 90 days for subscribers. Lista de lucruri De Făcut completată este ștearsă după 30 de zile pentru non-abonați și 90 de zile pentru abonați.
clearCompletedConfirm Are you sure you want to delete your completed To Do's? Ești sigur/ă că vrei să-ți ștergi lista lucrurilor De Făcut completată?
addMultipleTip <strong>Tip:</strong> To add multiple <%= taskType %>, separate each one using a line break (Shift + Enter) and then press "Enter." <strong>Sfat</strong> Pentru a adăuga multiple <%= taskType %>, separă-le pe fiecare utilizând o linie de pauză (Shift + Enter) și apoi apasă ”Enter.”
addATask Add a <%= type %> Adaugă un/o <%= type %>
addATitle Add a title Adaugă un titlu
editATask Edit <%= type %> Editează <%= type %>
createTask Create <%= type %> Crează <%= type %>
addTaskToUser Add Task Adaugă o Sarcină
scheduled Scheduled Programat
theseAreYourTasks These are your <%= taskType %> Astea sunt <%= taskType %> tale
habit Habit Obicei
habits Habits Obiceiuri
habitsDesc Habits don't have a rigid schedule. You can check them off multiple times per day. Obiceiurile nu au un program rigid. Le poți bifa de mai multe ori pe zi.
positive Positive Positiv
negative Negative Negativ
yellowred Weak Slab
greenblue Strong Puternic
edit Edit Modifică
save Save Salvează