Key English Turkish
questEvilSantaNotes You hear agonized roars deep in the icefields. You follow the growls - punctuated by the sound of cackling - to a clearing in the woods, where you see a fully-grown polar bear. She's caged and shackled, fighting for her life. Dancing atop the cage is a malicious little imp wearing a castaway costume. Vanquish Trapper Santa, and save the beast!<br><br><strong>Note</strong>: “Trapper Santa” awards a stackable quest achievement but gives a rare mount that can only be added to your stable once. Buzulların derinliklerinden gelen acı dolu kükreyişler duydun. Kıkırtılarla kesilip duran bu iniltileri, ormandaki bir açıklıkta erişkin bir kutup ayısı görene dek takip ettin. Ayı kafeslenmiş ve zincirlenmiş biçimde hayatı için mücadele ediyordu. Kafesin üzerinde ise yırtık pırtık bir kostüm giymiş olan ufak ve kötü niyetli bir cin dans ediyordu. Tuzakkuran Noel Baba'yı alt etmeli ve hayvanı kurtarmalısın!
questEvilSanta2Text Find the Cub Yavru Ayıyı Bul
questEvilSanta2Notes When Trapper Santa captured the polar bear mount, her cub ran off into the icefields. You hear twig-snaps and snow crunch through the crystalline sound of the forest. Paw prints! You start racing to follow the trail. Find all the prints and broken twigs, and retrieve the cub!<br><br><strong>Note</strong>: “Find the Cub” awards a stackable quest achievement but gives a rare pet that can only be added to your stable once. Tuzakkuran Noel Baba binek kutup ayısını yakaladığında, ayının yavrusu buzulların içine doğru kaçtı. Ormanın berrak seslerinin arasından dalların çıtırdaması ve kar ezilmesi seslerini duyuyorsun. Pati izleri! İzleri takip etmek için koşmaya başlıyorsun. Tüm izleri ve kırık dalları bul; ve yavru ayıyı geri getir!
questGryphonUnlockText Unlocks Gryphon Eggs for purchase in the Market Pazardan Griffon yumurtaları satın alabilmeni sağlar
questHedgehogUnlockText Unlocks Hedgehog Eggs for purchase in the Market Pazardan Kirpi yumurtaları satın alabilmeni sağlar
questGhostStagUnlockText Unlocks Deer Eggs for purchase in the Market Pazardan Geyik yumurtaları satın alabilmeni sağlar
questRatUnlockText Unlocks Rat Eggs for purchase in the Market Pazardan Sıçan yumurtaları satın alabilmeni sağlar
questOctopusUnlockText Unlocks Octopus Eggs for purchase in the Market Pazardan Ahtapot yumurtaları satın alabilmeni sağlar
questHarpyUnlockText Unlocks Parrot Eggs for purchase in the Market Pazardan Papağan yumurtaları satın alabilmeni sağlar
questRoosterUnlockText Unlocks Rooster Eggs for purchase in the Market Pazardan Horoz yumurtaları satın alabilmeni sağlar
questSpiderUnlockText Unlocks Spider Eggs for purchase in the Market Pazardan Örümcek yumurtaları satın alabilmeni sağlar
questVice1Notes They say there lies a terrible evil in the caverns of Mt. Habitica. A monster whose presence twists the wills of the strong heroes of the land, turning them towards bad habits and laziness! The beast is a grand dragon of immense power and comprised of the shadows themselves: Vice, the treacherous Shadow Wyrm. Brave Habiteers, stand up and defeat this foul beast once and for all, but only if you believe you can stand against its immense power.<br><br>How can you expect to fight the beast if it already has control over you? Don't fall victim to laziness and vice! Work hard to fight against the dragon's dark influence and dispel his hold on you! <p>Habitica Dağlarının mağaralarında, korkunç bir şeytanın yaşadığı rivayet edilir. Öyle bir canavar ki, sadece varlığı bile bu diyarların en güçlü kahramanlarının azimlerini boğar ve onları kötü alışkanlıklarla tembelliğe döndürür! Muazzam kudretin ve kendi gölgelerinin şekil bulmuş hali olan bu devasa ejderhaya Zaaf derler, tehlikeli Gölge Ejderi. Yiğit Habiticalılar, bu pis yaratığın karşısında durup onu kati olarak yenin, ancak bunun için onun muazzam kudretinin karşısında durabileceğinize inanmalısınız.</p><h3>Zaaf Bölüm 1: </h3><p>Yaratık seni kontrol ederken onunla savaşmayı nasıl bekleyebilirsin ki? Tembelliğin ve zaafın pençesine düşme! Ejderin kara etkisine karşı mücadele etmek ve üzerindeki baskısını yok etmek için sıkı çalış!</p>
questBasilistNotes There's a commotion in the marketplace--the kind that should make you run away. Being a courageous adventurer, you run towards it instead, and discover a Basi-list, coalescing from a clump of incomplete To Do's! Nearby Habiticans are paralyzed with fear at the length of the Basi-list, unable to start working. From somewhere in the vicinity, you hear @Arcosine shout: "Quick! Complete your To Do's and Dailies to defang the monster, before someone gets a paper cut!" Strike fast, adventurer, and check something off - but beware! If you leave any Dailies undone, the Basi-list will attack you and your party! Pazar yerinde bir karışıklık var--apar topar kaçmana neden olacak türden. Cesur bir maceracı olarak, kaçmaktansa olayın içine daldın ve tamamlanmamış Yapılacak İş yığınlarından meydana gelmiş bir Basi-liste ile karşılaştın! Yakındaki Habiticalılar, Basi-liste'nin uzunluğunu görünce korkudan felç olmuşlardı ve çalışmaya başlayamıyorlardı. Civarda bir yerlerden @Arcosine'in bağırdığını duydun: "Çabuk! Yapılacak İşlerini ve Günlük İşlerini bitirerek kimse kağıt kesiği olmadan canavarın dişlerini sök!" Hızla saldır, maceracı, ve işlerini hallet - ancak dikkatli ol! Eğer herhangi bir Günlük İşi tamamlanmamış olarak bırakırsan, Basi-liste sana ve takımına saldıracaktır!
questSeahorseUnlockText Unlocks Seahorse Eggs for purchase in the Market Pazardan Denizatı yumurtaları satın alabilmeni sağlar
questOwlUnlockText Unlocks Owl Eggs for purchase in the Market Pazardan Baykuş yumurtaları satın alabilmeni sağlar
questPenguinUnlockText Unlocks Penguin Eggs for purchase in the Market Pazardan Penguen yumurtaları satın alabilmeni sağlar
questStressbeastNotes Complete Dailies and To Do's to damage the World Boss! Incomplete Dailies fill the Stress Strike Bar. When the Stress Strike bar is full, the World Boss will attack an NPC. A World Boss will never damage individual players or accounts in any way. Only active accounts who are not resting in the inn will have their incomplete Dailies tallied.<br><br>~*~<br><br>The first thing we hear are the footsteps, slower and more thundering than the stampede. One by one, Habiticans look outside their doors, and words fail us.<br><br>We've all seen Stressbeasts before, of course - tiny vicious creatures that attack during difficult times. But this? This towers taller than the buildings, with paws that could crush a dragon with ease. Frost swings from its stinking fur, and as it roars, the icy blast rips the roofs off our houses. A monster of this magnitude has never been mentioned outside of distant legend.<br><br>"Beware, Habiticans!" SabreCat cries. "Barricade yourselves indoors - this is the Abominable Stressbeast itself!"<br><br>"That thing must be made of centuries of stress!" Kiwibot says, locking the Tavern door tightly and shuttering the windows.<br><br>"The Stoïkalm Steppes," Lemoness says, face grim. "All this time, we thought they were placid and untroubled, but they must have been secretly hiding their stress somewhere. Over generations, it grew into this, and now it's broken free and attacked them - and us!"<br><br>There's only one way to drive away a Stressbeast, Abominable or otherwise, and that's to attack it with completed Dailies and To Do's! Let's all band together and fight off this fearsome foe - but be sure not to slack on your tasks, or our undone Dailies may enrage it so much that it lashes out... Dünya Canavarı'na hasar vermek için Günlük İşlerini ve Yapılacak İşlerini tamamla! Yapılmamış Günlük İşler Stres Vuruşu barını doldurur. Stres Vuruşu barı dolduğunda, Dünya Canavarı bir NPC'ye saldırır. Bir Dünya Canavarı hiçbir zaman hiçbir şekilde bireysel oyunculara veya hesaplara zarar vermez. Sadece Han'da dinlenmeyen, aktif hesapların yapılmamış Günlük İşleri sayılır. <br><br>~*~<br><br>İlk duyduğumuz şey ayak sesleridir, izdihamdan daha yavaş ve daha gürültülü. Birer birer Habitacalılar kapılarından dışarı bakar ve kelimeler yetersiz kalır.<br><br>Elbette hepimiz daha önce Strescanavarları gördük - zor zamanlarda saldıran ufacık hırçın yaratıklar. Ama bu? Bu binalara tepeden bakan, bir ejderhayı kolaylıkla ezebilecek büyüklükte pençelere sahip olan bir şeydir. Kokan kürkünden soğuk eser ve kükrediğinde bir buz patlaması ile evlerimizin damını uçurur. Bu büyüklükte bir canavar uzak efsanelerin dışında duyulmamıştır. <br><br>"Dikkatli olun, Habiticalılar!" diye bağırır SabreCat. "Barikat kurun ve içeride kalın - bu Tiksinç Strescanavarı'nın ta kendisidir!"<br><br>"Bu şey yüzyılların stresinden oluşmuş olmalı!" der Kiwibot, Taverna'nın kapısını ve camlarını sıkıca kapatıp kilitlerken. <br><br>"Stoïkalm Basamakları," der Lemoness ciddi bir ifadeyle. "Bunca zaman uysal ve durgun olduğuklarını zannetmiştik ama streslerini bir yerde gizlice saklamış olmalılar. Nesiller boyunca buna büyümüş olmalı ve şimdi kurtulup onlara - ve bize - saldırdı!"<br><br>Bir Strescanavarını, Tiksinç ya da değil, kaçırmanın tek yolu var, o da yapılmış Günlük İşler ve bitirilmiş Yapılacak İşlerle ona saldırmak! Haydi hep birlikte toplanalım ve bu korkunç düşmana saldıralım - ama işlerini atlamamaya özen göster, yoksa yapılmamış Günlük İşler onu o kadar kızdırabilir ki saldırabilir...
questTRexUnlockText Unlocks Tyrannosaur Eggs for purchase in the Market Pazardan T-Rex yumurtaları satın alabilmeni sağlar
questRockUnlockText Unlocks Rock Eggs for purchase in the Market Pazardan Kaya yumurtaları satın alabilmeni sağlar
questBunnyUnlockText Unlocks Bunny Eggs for purchase in the Market Pazardan Tavşan yumurtaları satın alabilmeni sağlar