Key English Polish
haveHatchablePet You have a <%= potion %> hatching potion and <%= egg %> egg to hatch this pet! <b>Click</b> to hatch! Posiadasz <%= potion %> eliksir wyklucia oraz <%= egg %> jajo potrzebne do wyklucia tego Chowańca! <b>Kliknij</b>, aby go wykluć!