Key English Dutch
veteranBear Veteran Bear Veteranenbeer
veteranFox Veteran Fox Veteraan wolf
veteranLion Veteran Lion Veteranenleeuw
veteranTiger Veteran Tiger Veteranentijger
veteranWolf Veteran Wolf Veteranenwolf
hatchedPetHowToUse Visit the [Stable](<%= stableUrl %>) to feed and equip your newest pet! Verblijf in de stal (<%= stableUrl %>) om je nieuwste dier te voeden en gebruiken!
filterByWacky Wacky Maf
wackyPets Wacky Pets Maffe Huisdieren
welcomeStable Welcome to the Stable! Welkom in de stal!
welcomeStableText Welcome to the Stable! I’m Matt, the beastmaster. Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg or a Hatching Potion to hatch Pets. When you hatch a Pet, it will appear here! Click a Pet's image to add it to your Avatar. Feed them with the Pet Food you find and they'll grow into hardy Mounts. Welkom bij de stal! Ik ben Matt, de beestmeester. Elke keer dat je een taak voltooit, heb je een willekeurige kans om een ei of een uitkomstdrankje te ontvangen om huisdieren uit te laten komen. Wanneer je een huisdier uitbroedt, zal het hier verschijnen! Klik op de afbeelding van een huisdier om deze toe te voegen aan je avatar. Voer ze met het dierenvoedsel dat je vindt en ze zullen uitgroeien tot winterharde rijdieren.
petLikeToEat What does my pet like to eat? Wat eet mijn huisdier graag?
mammoth Woolly Mammoth Wolharige Mammoet
mountNotOwned You do not own this mount. Je bezit dit rijdier niet.
petNotOwned You do not own this pet. Je bezit dit huisdier niet.
noFoodAvailable You don't have any Pet Food. Je hebt geen huisdieren voedsel.
noSaddlesAvailable You don't have any Saddles. Je hebt geen zadels.
notEnoughFood You don't have enough food Je hebt niet genoeg voedsel
raisedPet You grew your <%= pet %>! Je hebt je <%= pet %> laten opgroeien!
hatchedPetGeneric You hatched a new pet! Je hebt een nieuw huisdier uitgebroed!
hatchedPet You hatched a new <%= potion %> <%= egg %>! Je hebt een <%= potion %> <%= egg %> uitgebroed!