Key English Dutch
etherealLion Ethereal Lion Etherische Leeuw
feedPet Feed <%= text %> to your <%= name %>? Voer <%= text %> aan je <%= name %>?
dropsExplanation Get these items faster with Gems if you don't want to wait for them to drop when completing a task. <a href="https://habitica.fandom.com/wiki/Drops">Learn more about the drop system.</a> Verkrijg deze voorwerpen sneller met edelstenen als je niet wilt wachten tot je ze vindt als je een taak afrondt. <a href="https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Drops">Leer meer over het vondstensysteem.</a>
gryphatrice Gryphatrice Grifalisk
triadBingoText Has found all 90 pets, all 90 mounts, and found all 90 pets AGAIN (HOW DID YOU DO THAT!) Heeft alle 90 huisdieren en alle 90 rijdieren gevonden, en daarna NOG een keer alle huisdieren gevonden (HOE HEB JE DAT VOOR ELKAAR GEKREGEN!)
beastMasterText Has found all 90 pets (incredibly difficult, congratulate this user!) Heeft alle 90 huisdieren gevonden (ontzettend moeilijk, feliciteer deze gebruiker!)
mountMasterText Has tamed all 90 mounts (even more difficult, congratulate this user!) Heeft alle 90 rijdieren getemd (nog veel moeilijker, dus feliciteer deze gebruiker!)
hatch Hatch! Uitbroeden!
sortByHatchable Hatchable Uitbroedbaar
hatchingPotion hatching potion uitbroeddrank
hatchingPotions Hatching Potions Uitbroeddranken
hopefulHippogriffPet Hopeful Hippogriff Hoopvolle Hippogrief
hopefulHippogriffMount Hopeful Hippogriff Hoopvolle Hippogrief
hydra Hydra Hydra
invalidAmount Invalid amount of food, must be a positive integer Ongeldige hoeveelheid voedsel, moet een positief geheel getal zijn
invisibleAether Invisible Aether Onzichtbare Ether
keyToMounts Key to the Mount Kennels Sleutel van de Rijdierhokken
keyToPets Key to the Pet Kennels Sleutel van de Huisdierhokken
magicalBee Magical Bee Magische Bij
magicHatchingPotions Magic Hatching Potions Magische uitbroeddranken