Key English Dutch
mammoth Woolly Mammoth Wolharige Mammoet
welcomeStable Welcome to the Stable! Welkom in de stal!
welcomeStableText Welcome to the Stable! I’m Matt, the beastmaster. Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg or a Hatching Potion to hatch Pets. When you hatch a Pet, it will appear here! Click a Pet's image to add it to your Avatar. Feed them with the Pet Food you find and they'll grow into hardy Mounts. Welkom bij de stal! Ik ben Matt, de beestmeester. Elke keer dat je een taak voltooit, heb je een willekeurige kans om een ei of een uitkomstdrankje te ontvangen om huisdieren uit te laten komen. Wanneer je een huisdier uitbroedt, zal het hier verschijnen! Klik op de afbeelding van een huisdier om deze toe te voegen aan je avatar. Voer ze met het dierenvoedsel dat je vindt en ze zullen uitgroeien tot winterharde rijdieren.
releaseMountsConfirm Are you sure you want to release your standard Mounts? Weet je zeker dat je al je standard rijdieren wilt vrijlaten?
releaseBothConfirm Are you sure you want to release your standard Pets and Mounts? Weet je zeker dat je al je standard huis- en rijdieren wilt vrijlaten?
releasePetsConfirm Are you sure you want to release your standard Pets? Weet je zeker dat je al je standard huisdieren wilt vrijlaten?
petLikeToEat What does my pet like to eat? Wat eet mijn huisdier graag?
mountMasterProgress Mount Master Progress Voortgang tot rijdiermeester
beastMasterProgress Beast Master Progress Voortgang tot dierenmeester
feedPet Feed <%= text %> to your <%= name %>? Voer <%= text %> aan je <%= name %>?
veteranWolf Veteran Wolf Veteranenwolf
veteranTiger Veteran Tiger Veteranentijger
veteranLion Veteran Lion Veteranenleeuw
veteranBear Veteran Bear Veteranenbeer
veteranFox Veteran Fox Veteraan wolf
dropsExplanation Get these items faster with Gems if you don't want to wait for them to drop when completing a task. <a href="https://habitica.fandom.com/wiki/Drops">Learn more about the drop system.</a> Verkrijg deze voorwerpen sneller met edelstenen als je niet wilt wachten tot je ze vindt als je een taak afrondt. <a href="https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Drops">Leer meer over het vondstensysteem.</a>
hatchedPetHowToUse Visit the [Stable](<%= stableUrl %>) to feed and equip your newest pet! Verblijf in de stal (<%= stableUrl %>) om je nieuwste dier te voeden en gebruiken!
hatch Hatch! Uitbroeden!
hatchingPotions Hatching Potions Uitbroeddranken
hatchingPotion hatching potion uitbroeddrank