Key English Danish
needTips Need some tips on how to begin? Here's a straightforward guide! Brug for noget hjælp til at starte? Her er en enkel guide!
step1 Step 1: Enter Tasks Trin 1: Indtast opgaver
webStep1Text Habitica is nothing without real-world goals, so enter a few tasks. You can add more later as you think of them! All tasks can be added by clicking the green "Create" button.
* **Set up [To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/To_Do%27s):** Enter tasks you do once or rarely in the To Do's column, one at a time. You can click on the tasks to edit them and add checklists, due dates, and more!
* **Set up [Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** Enter activities you need to do daily or on a particular day of the week, month, or year in the Dailies column. Click task to edit when it will be due and/or set a start date. You can also make it due on a repeating basis, for example, every 3 days.
* **Set up [Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** Enter habits you want to establish in the Habits column. You can edit the Habit to change it to just a good habit :heavy_plus_sign: or a bad habit :heavy_minus_sign:
* **Set up [Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** In addition to the in-game Rewards offered, add activities or treats which you want to use as a motivation to the Rewards column. It's important to give yourself a break or allow some indulgence in moderation!
* If you need inspiration for which tasks to add, you can look at the wiki's pages on [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies), [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s), and [Sample Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards).
Habitica er intet uden mål i det virkelige liv, så opret et par opgaver. Du kan altid tilføje flere! Alle opgaver kan tilføjes ved at klikke på den grønne 'Opret' knap.
* **Opret [To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/To_Do%27s):** Tilføj opgaver, du kun skal gøre én gang, eller sjældent, i kolonnen To Do's, en af gangen. Du kan klikke på opgaverne for at redigere dem og tilføje checklister, forfaldsdag og mere!
* **Opret [Daglige](https://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** Tilføj aktiviteter, du skal klare hver dag, eller på en bestemt dag i ugen, måneden, eller året i kolonnen 'Daglige'. Klik på en opgaver for at ændre, hvornår den skal være forfalden og/eller fastsætte en startdato. Du kan også sætte den til at være forfalden med jævne mellemrum, for eksempel hver tredje dag.
* **Opret [Vaner](https://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** Tilføj vaner, du gerne vil tillægge dig, i kolonnen 'Vaner'. Du kan ændre Vanen for kun at gøre den til en god vane :heavy_plus_sign: eller en dårlig vane :heavy_minus_sign:
* **Opret [Belønninger](https://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** Udover de Belønninger, der tilbydes i spillet, kan du tilføje aktiviteter eller små gaver/lækkerier, du kan bruge som motivation, i kolonnen 'Belønninger'. Det er vigtigt at give dig selv en pause eller tillade en lille luksus sommetider!
* Hvis du har brug for inspiration til dine opgaver, kan du se [eksempler på Vaner](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [eksempler på Daglige](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies), [eksempler på To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s), og [eksempler på Belønninger](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards) på wiki'en (engelsk).
step2 Step 2: Gain Points by Doing Things in Real Life Trin 2: Optjen Point ved at gøre ting i det virkelig liv
webStep2Text Now, start tackling your goals from the list! As you complete tasks and check them off in Habitica, you will gain [Experience](https://habitica.fandom.com/wiki/Experience_Points), which helps you level up, and [Gold](https://habitica.fandom.com/wiki/Gold_Points), which allows you to purchase Rewards. If you fall into bad habits or miss your Dailies, you will lose [Health](https://habitica.fandom.com/wiki/Health_Points). In that way, the Habitica Experience and Health bars serve as a fun indicator of your progress toward your goals. You'll start seeing your real life improve as your character advances in the game. Begynd nu på dine mål fra listen! Efterhånden som du fuldfører opgaver og krydser dem af i Habitica vil du få [Erfaring](https://habitica.fandom.com/wiki/Experience_Points), som vil lade dig stige i niveau, og [Guld](https://habitica.fandom.com/wiki/Gold_Points), som du kan købe Belønninger for. Hvis du giver efter for dårlige vaner eller misser dine Daglige, vil du miste [Liv](https://habitica.fandom.com/wiki/Health_Points). På denne måde vil Habiticas Erfarings- og Helbredsbjælker være en morsom indikator for fremskridt mod dine mål. Du vil begynde at se forbedringer i dit virkelige liv, mens din karakter avancerer i spillet.
step3 Step 3: Customize and Explore Habitica Trin 3: Brugerdefiner og udforsk Habitica
webStep3Text Once you're familiar with the basics, you can get even more out of Habitica with these nifty features:
* Organize your Tasks with [tags](https://habitica.fandom.com/wiki/Tags) (edit a Task to add them).
* Customize your [Avatar](https://habitica.fandom.com/wiki/Avatar) by clicking the user icon in the upper-right corner.
* Buy your [Equipment](https://habitica.fandom.com/wiki/Equipment) under Rewards or from the [Shops](<%= shopUrl %>), and change it under [Inventory > Equipment](<%= equipUrl %>).
* Connect with other users via the [Tavern](https://habitica.fandom.com/wiki/Tavern).
* Hatch [Pets](https://habitica.fandom.com/wiki/Pets) by collecting [Eggs](https://habitica.fandom.com/wiki/Eggs) and [Hatching Potions](https://habitica.fandom.com/wiki/Hatching_Potions). [Feed](https://habitica.fandom.com/wiki/Food) them to create [Mounts](https://habitica.fandom.com/wiki/Mounts).
* At level 10: Choose a particular [Class](https://habitica.fandom.com/wiki/Class_System) and then use Class-specific [skills](https://habitica.fandom.com/wiki/Skills) (levels 11 to 14).
* Form a Party with your friends (by clicking [Party](<%= partyUrl %>) in the navigation bar) to stay accountable and earn a Quest scroll.
* Defeat monsters and collect objects on [Quests](https://habitica.fandom.com/wiki/Quests) (you will be given a quest at level 15).
Når du er blevet tryg ved nøglefunktionerne, kan du få endnu mere ud af Habitica med de følgende fikse detaljer:
* Hold styr på dine opgaver med [tags](https://habitica.fandom.com/wiki/Tags) (rediger en opgave for at tilføje dem).
* Tilpas din [avatar](https://habitica.fandom.com/wiki/Avatar) ved at klikke på brugerikonet i øverste højre hjørne.
* Køb [udstyr](https://habitica.fandom.com/wiki/Equipment) under Belønninger eller fra [Butikkerne](<%= shopUrl %>), og skift det ud under [Inventar > Udstyr](<%= equipUrl %>).
* Sig hej til andre brugere i [Værtshuset](https://habitica.fandom.com/wiki/Tavern).
* Udklæk [kæledyr](https://habitica.fandom.com/wiki/Pets) ved at samle [æg](https://habitica.fandom.com/wiki/Eggs) og [udrugningseliksirer](https://habitica.fandom.com/wiki/Hatching_Potions). [Fodr](https://habitica.fandom.com/wiki/Food) dem for at få [ridedyr](https://habitica.fandom.com/wiki/Mounts).
* Fra niveau 10 kan du vælge en [klasse](https://habitica.fandom.com/wiki/Class_System), og får adgang til specielle [evner](https://habitica.fandom.com/wiki/Skills) (låses op fra niveau 11 til 14).
* Lav et hold med dine venner (ved at klikke på [Hold](<%= partyUrl %>) i navigationsbarren), for at blive holdt ansvarlig og få en Questskriftrulle.
* Du kan besejre monstre og indsamle genstande på [quests](https://habitica.fandom.com/wiki/Quests) (du vil få en quest på niveau 15).
overviewQuestions Have questions? Check out the [FAQ](<%= faqUrl %>)! If your question isn't mentioned there, you can ask for further help in the [Habitica Help guild](<%= helpGuildUrl %>).

Good luck with your tasks!
Har du flere spørgsmål? Læs vores [FAQ](<%= faqUrl %>)! Hvis du ikke kan finde et svar der, kan du bede om hjælp i Klanen [Habitica Help](<%= helpGuildUrl %>).

Held og lykke med dine opgaver!