Key English Turkish
npc NPC NPC
npcAchievementName <%= key %> NPC <%= key %> NPC
npcAchievementText Backed the Kickstarter project at the maximum level! Kickstarter projesini en üst düzeyde destekledi!
welcomeTo Welcome to Hoş Geldin
welcomeBack Welcome back! Hoş Geldin!
justin Justin Justin
justinIntroMessage1 Hello there! You must be new here. My name is <strong>Justin</strong>, and I'll be your guide in Habitica. Merhabalar! Burada yeni gibi duruyorsun. Benim adım <strong>Justin</strong> ve senin Habitica'daki rehberin olacağım.
justinIntroMessage3 Great! Now, what are you interested in working on throughout this journey? Harika! Peki, bu maceraya ne üzerinde çalışmak için katıldın?
justinIntroMessageUsername Before we begin, let’s figure out what to call you. Below you’ll find a display name and username I’ve generated for you. After you’ve picked a display name and username, we’ll get started by creating an avatar! Başlamadan önce, sana nasıl hitap edeceğimizi kararlaştıralım. Aşağıda senin için düşündüğüm bir görünür ismi ve kullanıcı adını göreceksin. Bir görünür isim ve kullanıcı adı belirledikten sonra, avatarını yaratarak işe girişeceğiz!
justinIntroMessageAppearance So how would you like to look? Don’t worry, you can change this later. Pekala, nasıl görünmek istersin? Endişe etme, bunu daha sonra değiştirebilirsin.
introTour Here we are! I've filled out some Tasks for you based on your interests, so you can get started right away. Click a Task to edit or add new Tasks to fit your routine! İşte geldik, buradayız! İlgi alanlarından hareketle senin için bazı İşler oluşturdum, bu sayede direkt olarak başlayabilirsin. Düzenlemek için bir İşe tıkla ya da rutinine uygun yeni İşler ekle!
prev Prev Önceki
next Next Sonraki
randomize Randomize Rastgele
mattBoch Matt Boch Matt Boch
mattBochText1 Welcome to the Stable! I’m Matt, the beastmaster. Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg or a Hatching Potion to hatch Pets. When you hatch a Pet, it will appear here! Click a Pet's image to add it to your Avatar. Feed them with the Pet Food you find, and they'll grow into hardy Mounts. Ahıra hoş geldin! Ben hayvan terbiyecisi Matt. 3. seviyeden itibaren, yumurta ve iksirleri kullanarak hayvanlar elde edebilirsin. Pazarda bir yumurta açtığında, içinden çıkan hayvan burada belirir! Avatarına eklemek için bir hayvanın resmine tıkla. 3. seviyeden sonra bulacağın yiyeceklerle onları besley ve güçlü bineklere dönüşmelerini seyret.
welcomeToTavern Welcome to The Tavern! Taverna'ya Hoş Geldin!
sleepDescription Need a break? Check into Daniel's Inn to pause some of Habitica's more difficult game mechanics: Bir molaya mı ihtiyacın var? İstersen Daniel'in hanında dinlenerek Habitica'nın bazı zorlu oyun mekaniklerini durdurabilirsin:
sleepBullet1 Missed Dailies won't damage you Yapmadığın Günlük İşler sana zarar vermez
sleepBullet2 Tasks won't lose streaks İşlerin serilerini kaybetmeyecek ve renklerinde değişme olmayacak