Key English Dutch
messageLostItem Your <%= itemText %> broke. Je <%= itemText %> is stukgegaan.
messageTaskNotFound Task not found. Taak niet gevonden.
messageTagNotFound Tag not found. Label niet gevonden.
messagePetNotFound :pet not found in user.items.pets :pet niet gevonden in user.items.pets
messageFoodNotFound :food not found in user.items.food :food niet gevonden in user.items.food
messageNotAvailable This item is not currently available for purchase. Dit voorwerp is op dit moment niet te koop.
messageCannotFeedPet Can't feed this pet. Dit huisdier kan niet gevoerd worden.
messageAlreadyMount You already have that mount. Try feeding another pet. Je hebt dat rijdier al. Probeer een ander huisdier te voeren.
messageEvolve You have tamed <%= egg %>, let's go for a ride! Je hebt <%= egg %> getemd; laten we op weg gaan!
messageLikesFood <%= egg %> really likes <%= foodText %>! <%= egg %> vindt <%= foodText %>ontzettend lekker!
messageDontEnjoyFood <%= egg %> eats <%= foodText %> but doesn't seem to enjoy it. <%= egg %> eet <%= foodText %> maar lijkt er niet erg van te genieten.
messageBought Bought <%= itemText %> <%= itemText %> gekocht
messageUnEquipped <%= itemText %> unequipped. <%= itemText %> uitgedaan.
messageBattleGearUnEquipped Battle Gear unequipped. Gevechtsuitrusting is uitgetrokken.
messageCostumeUnEquipped Costume unequipped. Kostuum is uitgetrokken.
messagePetMountUnEquipped Pet and Mount unequipped. Huisdier en Rijdier zijn uitgetrokken.
messageBackgroundUnEquipped Background unequipped. Achtergrond is uitgetrokken.
messageAllUnEquipped Everything unequipped. Alles is uitgetrokken.
messageMissingEggPotion You're missing either that egg or that potion Je mist of dat ei, of dat drankje
messageInvalidEggPotionCombo You can't hatch Quest Pet Eggs with Magic Hatching Potions! Try a different egg. Je kunt eieren van queeste-huisdieren niet met magische uitbroeddranken uit laten komen! Probeer een ander ei.