Key English Croatian
messageAlreadyPet You already have that pet. Try hatching a different combination! Već imaš tog ljubimca. Probaj neku drugu kombinaciju!
messageAlreadyOwnGear You already own this item. Equip it by going to the equipment page. Već posjeduješ ovaj artikal. Opremi ga odlaskom na stranicu opreme.
messageCannotLeaveWhileQuesting You cannot accept this party invitation while you are in a quest. If you'd like to join this party, you must first abort your quest, which you can do from your party screen. You will be given back the quest scroll. Ne možeš prihvatiti ovaj poziv u družinu dok si usred pustolovine. Ako bi se htio/la priključiti ovoj družini, moraš prvo otkazati pustolovinu, što možeš učiniti sa zaslona svoje družine. Pustolovni svitak će ti biti vraćen.
messageGroupCannotRemoveSelf You cannot remove yourself! Ne možeš se sam/a ukloniti!
messageCannotFlagSystemMessages You cannot report a system message. If you need to report a violation of the Community Guidelines related to this message, please email a screenshot and explanation to our Community Manager at <%= communityManagerEmail %>. Poruku sustava me možeš označiti zastavom. Ako trebaš prijaviti prekršaj Smjernica za zajednicu vezan uz ovu poruku, molimo te da Lemoness u e-mailu pošalješ snimku zaslona i objašnjenje na <%= communityManagerEmail %>.
messageGroupChatBlankMessage You cannot send a blank message Ne možeš poslati praznu poruku
canDeleteNow You can now delete the message if you wish.
messageInvalidEggPotionCombo You can't hatch Quest Pet Eggs with Magic Hatching Potions! Try a different egg. Ne možeš izleći Jaja Pustolovnih ljubimaca koristeći Čarobne napitke! Pokušaj drugo jaje.
messageGroupChatFlagAlreadyReported You have already reported this message Već si prijavio/la ovu poruku.
reportedMessage You have reported this message to moderators.
unallocatedStatsPoints You have <span class="notification-bold-blue"><%= points %> unallocated Stat Points</span> Imaš <span class="notification-bold-blue"><%= points %> neraspodijeljenih Statističkih bodova</span>
messageEvolve You have tamed <%= egg %>, let's go for a ride! Pripitomio/la si <%= egg %>, hajdemo jahati!
previousGearNotOwned You need to purchase a lower level gear before this one. Trebaš kupiti komad opreme nižeg levela prije ovog.
messageDropMysteryItem You open the box and find <%= dropText %>! Otvoriš kutiju i pronalaziš <%= dropText %>!
messageHatched Your egg hatched! Visit your stable to equip your pet. Tvoje jaje se izleglo! Posjeti staju da bi opremio/la svog ljubimca.
messageMissingEggPotion You're missing either that egg or that potion Nedostaje ti ili to jaje, ili taj napitak
messageLostItem Your <%= itemText %> broke. Tvoj <%= itemText %> se razbio.
messageDropEgg You've found a <%= dropText %> Egg! Našao/la si Jaje <%= dropText %>!
messageDropPotion You've found a <%= dropText %> Hatching Potion! Našao/la si čarobni napitak za izlijeganje <%= dropText %>!
messageDropFood You've found <%= dropText %>! Našao/la si <%= dropText %>!