Key English Croatian
messageGroupChatNotFound Message not found! Poruka nije pronađena!
messagePetNotFound :pet not found in user.items.pets :pet nije pronađen među user.items.pets
messageTagNotFound Tag not found. Oznaka nije pronađena.
beginningOfConversation This is the beginning of your conversation with <%= userName %>. Ovo je početak tvog razgovora s <%= userName %>. Ne zaboravi iskazati ljubaznost, poštivanje i poštuj Smjernice za zajednicu!
messageNotAvailable This item is not currently available for purchase. Ovaj predmet trenutno nije u prodaji.
messageDropMysteryItem You open the box and find <%= dropText %>! Otvoriš kutiju i pronalaziš <%= dropText %>!
messageHealthAlreadyMin Oh no! You have already run out of health so it's too late to buy a health potion, but don't worry - you can revive! O ne! Već ti je nestalo zdravlja pa je prekasno za kupovanje čarobnog napitka za zdravlje, ali bez brige - možeš oživjeti!
messageNotificationNotFound Notification not found. Obavijest nije pronađena.
messageNotAbleToBuyInBulk This item cannot be purchased in quantities above 1. Nije moguće kupiti više od 1 komada ovog artikla.
messageGroupCannotRemoveSelf You cannot remove yourself! Ne možeš se sam/a ukloniti!
messageGroupRequiresInvite Can't join a group you're not invited to. Ne možeš se pridružiti grupi bez poziva.
messageCannotLeaveWhileQuesting You cannot accept this party invitation while you are in a quest. If you'd like to join this party, you must first abort your quest, which you can do from your party screen. You will be given back the quest scroll. Ne možeš prihvatiti ovaj poziv u družinu dok si usred pustolovine. Ako bi se htio/la priključiti ovoj družini, moraš prvo otkazati pustolovinu, što možeš učiniti sa zaslona svoje družine. Pustolovni svitak će ti biti vraćen.
messageGroupChatBlankMessage You cannot send a blank message Ne možeš poslati praznu poruku
messageCannotFeedPet Can't feed this pet. Ne možeš nahraniti ovog ljubimca.
messageGroupChatLikeOwnMessage Can't like your own message. Don't be that person. Ne možeš lajkati vlastitu poruku. Nemoj biti ta osoba.
messageInvalidEggPotionCombo You can't hatch Quest Pet Eggs with Magic Hatching Potions! Try a different egg. Ne možeš izleći Jaja Pustolovnih ljubimaca koristeći Čarobne napitke! Pokušaj drugo jaje.
messageNotEnoughGold Not Enough Gold Nemaš dovoljno Zlatnika
messageInsufficientGems Not enough gems! Nedovoljno dragulja!
messageMissingEggPotion You're missing either that egg or that potion Nedostaje ti ili to jaje, ili taj napitak
messageMissingDisplayName Missing display name. Nedostaje ime za prikazivanje.