Key English Croatian
messageGroupChatAdminClearFlagCount Only an admin can clear the flag count! Samo administrator može očistiti brojač zastava!
messageCannotFlagSystemMessages You cannot report a system message. If you need to report a violation of the Community Guidelines related to this message, please email a screenshot and explanation to our Community Manager at <%= communityManagerEmail %>. Poruku sustava me možeš označiti zastavom. Ako trebaš prijaviti prekršaj Smjernica za zajednicu vezan uz ovu poruku, molimo te da Lemoness u e-mailu pošalješ snimku zaslona i objašnjenje na <%= communityManagerEmail %>.
messageGroupChatSpam Whoops, looks like you're posting too many messages! Please wait a minute and try again. The Tavern chat only holds 200 messages at a time, so Habitica encourages posting longer, more thoughtful messages and consolidating replies. Can't wait to hear what you have to say. :) Ups, izgleda da šalješ previše poruka! Pričekaj minutu i pokušaj ponovno. Chat u Krčmi može zadržati samo 200 poruka odjednom, pa Habitica potiče objavljivanje duljih, promišljenijih poruka i konsolidirajućih odgovora. Jedva čekamo čuti što imaš za reći. :)
messageCannotLeaveWhileQuesting You cannot accept this party invitation while you are in a quest. If you'd like to join this party, you must first abort your quest, which you can do from your party screen. You will be given back the quest scroll. Ne možeš prihvatiti ovaj poziv u družinu dok si usred pustolovine. Ako bi se htio/la priključiti ovoj družini, moraš prvo otkazati pustolovinu, što možeš učiniti sa zaslona svoje družine. Pustolovni svitak će ti biti vraćen.
messageUserOperationProtected path `<%= operation %>` was not saved, as it's a protected path. staza `<%= operation %>` nije sačuvana pošto je zaštićena staza.
messageNotificationNotFound Notification not found. Obavijest nije pronađena.
messageNotAbleToBuyInBulk This item cannot be purchased in quantities above 1. Nije moguće kupiti više od 1 komada ovog artikla.
notificationsRequired Notification ids are required. Potrebni se ID-evi obavijesti.
unallocatedStatsPoints You have <span class="notification-bold-blue"><%= points %> unallocated Stat Points</span> Imaš <span class="notification-bold-blue"><%= points %> neraspodijeljenih Statističkih bodova</span>
messageDeletedUser Sorry, this user has deleted their account. Žao nam je, ovaj korisnik je izbrisao svoj račun.
messageMissingDisplayName Missing display name. Nedostaje ime za prikazivanje.