Key English Turkish
unlockedReward You have received <%= reward %> <%= reward %> ödülünü kazandın
earnedRewardForDevotion You have earned <%= reward %> for being committed to improving your life. Kendini hayatını geliştirmeye adadığın için bir <%= reward %> kazandın.
nextRewardUnlocksIn Check-ins until your next prize: <%= numberOfCheckinsLeft %> Bir sonraki ödül için kalan gün sayısı: <%= numberOfCheckinsLeft %>
awesome Awesome! Harika!
incentivesDescription When it comes to building habits, consistency is key. Each day you check-in you get closer to a prize. Alışkanlık kazanmaya gelince, süreklilik anahtar unsurdur. Giriş yaptığın her gün, seni bir ödüle daha da yaklaştıracaktır.
checkinEarned Your Check-In Counter went up! Giriş Sayacın arttı!
unlockedCheckInReward You unlocked a Check-In Prize! Bir Giriş Ödülü kazandın!
checkinProgressTitle Progress until next Sıradakine kadar olan gelişme
incentiveBackgroundsUnlockedWithCheckins Locked Plain Backgrounds will unlock with Daily Check-Ins. Bu kilitli Sade Arka Planlar Günlük Girişlerinle açılacak.
oneOfAllPetEggs one of each standard Pet Egg her standart Hayvan Yumurtasından biri
twoOfAllPetEggs two of each standard Pet Egg her standart Hayvan Yumurtasından iki tane
threeOfAllPetEggs three of each standard Pet Egg her standart Hayvan Yumurtasından üç tane
oneOfAllHatchingPotions one of each standard Hatching Potion her standart Kuluçka İksirinden biri
threeOfEachFood three of each standard Pet Food her standart Hayvan Yiyeceğinden üç tane
fourOfEachFood four of each standard Pet Food her standart Hayvan Yiyeceğinden dört tane
twoSaddles two Saddles iki Eyer
threeSaddles three Saddles üç Eyer
incentiveAchievement the Royally Loyal achievement Asilce Sadık başarısı
royallyLoyal Royally Loyal Asilce Sadık
royallyLoyalText This user has checked in over 500 times, and has earned every Check-In Prize! Bu kullanıcı 500 defadan daha fazla giriş yapmış ve bütün Giriş Ödüllerini kazanmıştır!