Key English Bulgarian
unlockedReward You have received <%= reward %> Получихте <%= reward %>
earnedRewardForDevotion You have earned <%= reward %> for being committed to improving your life. Получихте <%= reward %> за усърдието си в подобряването на живота си.
nextRewardUnlocksIn Check-ins until your next prize: <%= numberOfCheckinsLeft %> Брой отчитания до следващата награда: <%= numberOfCheckinsLeft %>
awesome Awesome! Страхотно!
incentivesDescription When it comes to building habits, consistency is key. Each day you check-in you get closer to a prize. Когато става въпрос за изграждане на навици, ключът е в постоянството. Всеки ден, в който се отчетете, Ви доближава до наградата.
checkinEarned Your Check-In Counter went up! Броячът на отчитанията Ви се увеличи!
unlockedCheckInReward You unlocked a Check-In Prize! Отключихте награда за отчитане!
checkinProgressTitle Progress until next Напредък до следващата награда
incentiveBackgroundsUnlockedWithCheckins Locked Plain Backgrounds will unlock with Daily Check-Ins. Заключените едноцветни фонови изображения ще се отключат чрез ежедневните Ви отчитания.
oneOfAllPetEggs one of each standard Pet Egg по един брой от всяко обикновено яйце за любимец
twoOfAllPetEggs two of each standard Pet Egg по два броя от всяко обикновено яйце за любимец
threeOfAllPetEggs three of each standard Pet Egg по три броя от всяко обикновено яйце за любимец
oneOfAllHatchingPotions one of each standard Hatching Potion по един брой от всяка обикновена излюпваща отвара
threeOfEachFood three of each standard Pet Food по три броя от всяка обикновена храна за любимци
fourOfEachFood four of each standard Pet Food по четири броя от всяка обикновена храна за любимци
twoSaddles two Saddles две седла
threeSaddles three Saddles три седла
incentiveAchievement the Royally Loyal achievement постижението „Царствена преданост“
royallyLoyal Royally Loyal Царствена преданост
royallyLoyalText This user has checked in over 500 times, and has earned every Check-In Prize! Потребителят се е отчел 500 пъти и е получил всички възможни награди за това!