Key English Polish
noItemsAvailableForType You have no <%= type %>. Nie posiadasz <%= type %>.
foodItemType Pet Food Pożywienie
eggsItemType Eggs Jaja
hatchingPotionsItemType Hatching Potions Eliksiry wyklucia
specialItemType Special items Specjalne przedmioty
lockedItem Locked Item Zablokowane przedmioty
petAndMount Pet and Mount Chowańce i wierzchowce
allItems All Items Wszystko