Key English Dutch
tavern Tavern Chat Herberg Chat
tavernChat Tavern Chat Herbergchat
innCheckOutBanner You are currently checked into the Inn. Your Dailies won't damage you and you won't make progress towards Quests. Je bent momenteel in de Herberg. Je Dagelijkse Taken zullen je niet verwonden en je zal geen vooruitgang maken in Queesten.
innCheckOutBannerShort You are checked into the Inn. Je bent ingecheckt bij de Herberg.
resumeDamage Resume Damage Schade Hervatten
helpfulLinks Helpful Links Nuttige links
lookingForGroup Looking for Group (Party Wanted) Posts Berichten: gezelschap gezocht
dataDisplayTool Data Display Tool Gegevens weergeven
requestFeature Request a Feature Functie aanvragen
askQuestionGuild Ask a Question (Habitica Help guild) Stel een vraag ('Habitica Help'-gilde)
contributing Contributing Bijdragen
faq FAQ FAQ
tutorial Tutorial Handleiding
glossary <a target='_blank' href='https://habitica.fandom.com/wiki/Glossary'>Glossary</a> <a target='_blank' href='https://habitica.fandom.com/wiki/Glossary'>Woordenlijst</a>
wiki Wiki Wiki
resources Resources Hulpbronnen
communityGuidelines Community Guidelines Gemeenschapsrichtlijnen
bannedSlurUsed Your post contained inappropriate language, and your chat privileges have been revoked. Je bericht bevatte ongepast taalgebruik en je chatprivileges zijn ingetrokken.
party Party Gezelschap
usernameCopied Username copied to clipboard. Gebruikersnaam gekopieerd naar het plakbord.