Key English Croatian
aboutToJoinCancelledGroupPlan You are about to join a group with a canceled plan. You will NOT receive a free subscription. Upravo ćeš se pridružiti grupi s otkazanim planom. NEĆEŠ dobiti besplatnu pretplatu.
abuseFlagModalBody Are you sure you want to report this post? You should <strong>only</strong> report a post that violates the <%= firstLinkStart %>Community Guidelines<%= linkEnd %> and/or <%= secondLinkStart %>Terms of Service<%= linkEnd %>. Inappropriately reporting a post is a violation of the Community Guidelines and may give you an infraction. Jesi li sugran/na da želiš prijaviti ovu objavu? Trebao/la bi prijavljivati <strong>samo</strong> one objave koje krše <%= firstLinkStart %>Smjernice za zajednicu<%= linkEnd %> i/ili <%= secondLinkStart %>Uvjete pružanja usluga<%= linkEnd %>. Neprikladno prijavljivanje objave krši Smjernice za zajednicu i može ti donijeti prekršaj.
abuseFlagModalHeading Report a Violation Prijavi prekršaj
abuseReported Thank you for reporting this violation. The moderators have been notified. Hvala što si prijavio/la ovaj prekršaj. Moderatori su obaviješteni.
addManager Assign Manager Dodijeli Upravitelja
allAssignedCompletion All - Completes when all assigned users finish Svi - izvršen je kad ga obave svi korisnici kojima je dodijeljen
applySortToHeader Apply Sort Options to Party Header Primijeni opcije svrstavanja na zaglavlje Družine
approvalRequested Approval Requested Zatraženo je odobrenje
approve Approve Odobri
approveTask Approve Task Odobri Zadatak
areYouSureDeleteMessage Are you sure you want to delete this message? Jesi li siguran/na da želiš izbrisati ovu poruku?
ascendingAbbrev Asc Uzlazno
askQuestionGuild Ask a Question (Habitica Help guild) Postavi pitanje (ceh Pomoći Habitice)
assignedDateAndUser Assigned by <strong>@<%- username %></strong> on <strong><%= date %></strong>
assignedDateOnly Assigned on <strong><%= date %></strong>
assignedTo Assign To Dodijeljeno
assignedToMembers Assigned to <strong><%= userCount %> members</strong> Dodijeljeno <%= userCount %> članova
assignedToUser Assigned to <strong><%- userName %></strong> Dodijeljeno <%- userName %>
assignedToYouAndMembers Assigned to you and <strong><%= userCount %> members</strong> Dodijeljeno je tebi i još <%= userCount %> članova
assignTask Assign Task Dodijeli Zadatak