Key English Croatian
tavern Tavern Chat Chat Krčme
tavernChat Tavern Chat Chat Krčme
innCheckOutBanner You are currently checked into the Inn. Your Dailies won't damage you and you won't make progress towards Quests. Trenutno si prijavljen/a u Svratište. Tvoji Svakodnevni zadaci ti neće nanositi štetu i nećeš napredovati u Pustolovinama.
innCheckOutBannerShort You are checked into the Inn. Prijavljen/a si u Svratištu.
resumeDamage Resume Damage Nastavi štetu
helpfulLinks Helpful Links Korisne poveznice
lookingForGroup Looking for Group (Party Wanted) Posts Objave potrage za grupom (Party Wanted/Traži se Družina)
dataDisplayTool Data Display Tool Alat za prikazivanje podataka
requestFeature Request a Feature Zatraži novu mogućnost
askQuestionGuild Ask a Question (Habitica Help guild) Postavi pitanje (ceh Pomoći Habitice)
contributing Contributing Doprinošenje
faq FAQ ČPP
tutorial Tutorial Vodstvo
glossary <a target='_blank' href='https://habitica.fandom.com/wiki/Glossary'>Glossary</a> <a target='_blank' href='http://habitica.wikia.com/wiki/Glossary'>Rječnik</a>
wiki Wiki Wiki stranica
resources Resources Izvori
communityGuidelines Community Guidelines Smjernice za zajednicu
bannedWordUsed Oops! Looks like this post contains a swearword, religious oath, or reference to an addictive substance or adult topic (<%= swearWordsUsed %>). Habitica has users from all backgrounds, so we keep our chat very clean. Feel free to edit your message so you can post it! Ups! Izgleda da ova objava sadrži psovku, religijsku kletvu ili referencu na neki opijat ili drugu temu za odrasle (<%= swearWordsUsed %>). Na Habitici ima korisnika svih pozadina, pa svoj chat održavamo izuzetno čistim. Slobodno uredi svoju objavu kako bi je mogao/la objaviti!
bannedSlurUsed Your post contained inappropriate language, and your chat privileges have been revoked. Tvoja objava je sadržala neprikladne izraze pa su ti kao posljedica oduzeti privilegiji chata.
party Party Družina